Tennessine

Tennessine (Ts)

chemický prvok s protónovým číslom 117
Protónové číslo117
Atómová hmotnosť294
Nukleónové číslo291
Skupina17
Perióda7
Orbitálp
protón117 p+
Neutrón174 n0
elektrón117 e-
Animated Bohrov model atómu of Ts (Tennessine)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
165 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
density
7,2 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 32, 18, 7
Bohrov model atómu: Ts (Tennessine)
Valenčný elektrón7
Lewis structure: Ts (Tennessine)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p5
Enhanced Bohrov model atómu of Ts (Tennessine)
Orbital Diagram of Ts (Tennessine)
Oxidačné číslo
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaHalogény, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number
Mendeleev Number111
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
76 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo2P3/2
Priestorová grupa ()

Isotopes of Tennessine

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy4
Natural Isotopes0

291Ts

Nukleónové číslo291
neutrónové číslo174
Relatívna atómová hmotnosť
291,205748 ± 0,00064 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

292Ts

Nukleónové číslo292
neutrónové číslo175
Relatívna atómová hmotnosť
292,207861 ± 0,000718 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

293Ts

Nukleónové číslo293
neutrónové číslo176
Relatívna atómová hmotnosť
293,208727 ± 0,000835 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25 ± 6 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

294Ts

Nukleónové číslo294
neutrónové číslo177
Relatívna atómová hmotnosť
294,21084 ± 0,000637 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
70 ± 30 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaJoint Institute for Nuclear Research/Oak Ridge National Laboratory
miesto nálezuRussia/United States
dátum objavu2010
etymológiaNamed after the state of Tennessee in United States.
pronunciation

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants