Унунсептијум

Унунсептијум (Ts)

chemical element with the atomic number of 117
Атомски број117
Атомска маса294
Масени број291
Група17
Периода7
Блокp
протон117 p+
неутрон174 n0
електрон117 e-
Animated Боров модел атома of Ts (Унунсептијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
густина
7,2 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 32, 18, 7
Боров модел атома: Ts (Унунсептијум)
Валентни електрони7
Lewis structure: Ts (Унунсептијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p5
Enhanced Боров модел атома of Ts (Унунсептијум)
Orbital Diagram of Ts (Унунсептијум)
оксидациони број
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаХалогени, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number
Mendeleev Number111
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
76 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број2P3/2
кристалографска група ()

Isotopes of Tennessine

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи4
Natural Isotopes0

291Ts

Масени број291
неутронски број174
атомска тежина
291,205748 ± 0,00064 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

292Ts

Масени број292
неутронски број175
атомска тежина
292,207861 ± 0,000718 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

293Ts

Масени број293
неутронски број176
атомска тежина
293,208727 ± 0,000835 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25 ± 6 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

294Ts

Масени број294
неутронски број177
атомска тежина
294,21084 ± 0,000637 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
70 ± 30 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

историја

откриоJoint Institute for Nuclear Research/Oak Ridge National Laboratory
место открићаRussia/United States
датум открића2010
етимологијаNamed after the state of Tennessee in United States.
изговор

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants