อะนันเชปเชียม

อะนันเชปเชียม (Ts)

chemical element with the atomic number of 117
เลขอะตอม117
มวลอะตอม294
เลขมวล291
หมู่17
คาบ7
บล็อกp
โปรตอน117 p+
นิวตรอน174 n0
Electrons117 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ts (อะนันเชปเชียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
7.2 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 18, 7
แบบจำลองของบอร์: Ts (อะนันเชปเชียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน7
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ts (อะนันเชปเชียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ts (อะนันเชปเชียม)
Orbital Diagram of Ts (อะนันเชปเชียม)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแฮโลเจน, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number
Mendeleev Number111
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
76 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2P3/2
space group ()

Isotopes of Tennessine

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร4
Radioactive Isotopes4

291Ts

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
291.205748 ± 0.00064 Da
เลขมวล291
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

291Ts Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

292Ts

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
292.207861 ± 0.000718 Da
เลขมวล292
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

292Ts Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

293Ts

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
293.208727 ± 0.000835 Da
เลขมวล293
g-factor
ครึ่งชีวิต
25 ± 6 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

293Ts Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

294Ts

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
294.21084 ± 0.000637 Da
เลขมวล294
g-factor
ครึ่งชีวิต
70 ± 30 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

294Ts Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Joint Institute for Nuclear Research/Oak Ridge National Laboratory
สถานที่ค้นพบRussia/United States
ถูกค้นพบเมื่อ2010
ศัพทมูลวิทยาNamed after the state of Tennessee in United States.
pronunciation

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants