Унунсептій

Унунсептій (Ts)

хімічний елемент з атомним номером 117
Атомний номер117
Атомна маса294
масове число291
Група17
Період7
Блокp
Протони117 p+
Нейтрони174 n0
Electrons117 e-
Animated Модель Бора of Ts (Унунсептій)

Властивості

Атомний радіус
молярний об'єм
Ковалентний радіус
165 pm
Metallic Radius
іонний радіус
Crystal Radius
Радіус Ван дер Ваальса
густина
енергія
Протонна спорідненість
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
питома теплота випаровування
питома теплота плавлення
теплота утворення хімічної сполуки
Electrons
електронна оболонка2, 8, 18, 32, 32, 18, 7
Модель Бора: Ts (Унунсептій)
валентний електрон7
Формула Льюїса: Ts (Унунсептій)
електронна конфігурація[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
Enhanced Модель Бора of Ts (Унунсептій)
Orbital Diagram of Ts (Унунсептій)
ступінь окиснення
Електронегативність
Electrophilicity
Phases
агрегатний станТверде тіло
Gas Phase
Температура кипіння
Температура плавлення
critical pressure
Критична температура
Потрійна точка
Visual
колір
Безбарвний
appearance
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
Теплове розширення
molar heat capacity
Питома теплоїмність
Показник адіабати
electrical properties
type
Електропровідність
питомий опір
Надпровідність
магнетизм
type
Магнітна сприйнятливість (Mass)
Магнітна сприйнятливість (Molar)
Магнітна сприйнятливість (Volume)
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
Structure
Кристалічна Структура ()
Період кристалічної ґратки
Lattice Angles
механічні властивості матеріалів
твердість
модуль всебічного стиску
модуль зсуву
модуль Юнга
коефіцієнт Пуассона
швидкість звуку
класифікування
КатегоріяГалогени, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number
Mendeleev Number111
Pettifor Number
Geochemical Class
Геохімічна класифікація елементівsynthetic
інший
Gas Basicity
Dipole Polarizability
76 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
квантове число2P3/2
просторова група ()

Isotopes of Tennessine

Стабільні ізотопи0
Нестабільні ізотопи4
Radioactive Isotopes4

291Ts

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
291,205748 ± 0,00064 Da
масове число291
G-фактор
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

291Ts Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

292Ts

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
292,207861 ± 0,000718 Da
масове число292
G-фактор
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

292Ts Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

293Ts

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
293,208727 ± 0,000835 Da
масове число293
G-фактор
період напіврозпаду
25 ± 6 ms
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2010
парність

293Ts Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%

294Ts

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
294,21084 ± 0,000637 Da
масове число294
G-фактор
період напіврозпаду
70 ± 30 ms
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2010
парність

294Ts Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%

історія

першовідкривач або винахідникJoint Institute for Nuclear Research/Oak Ridge National Laboratory
місце відкриттяRussia/United States
дата відкриття (винаходу)2010
етимологіяNamed after the state of Tennessee in United States.
вимова

Sources

Достаток
Достаток в земній корі
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Достаток в Всесвіті
0 %

Nuclear Screening Constants