Унунсептій

Унунсептій (Ts)

хімічний елемент з атомним номером 117
Атомний номер117
Атомна маса294
масове число291
Група17
Період7
Блокp
протон117 p+
нейтрон174 n0
електрон117 e-
Animated Модель Бора of Ts (Унунсептій)

Фізична Властивість

Атомний Радіус
молярний об'єм
Ковалентний радіус
165 pm
Metallic Radius
іонний радіус
Crystal Radius
Радіус Ван дер Ваальса
густина

Хімічні Властивості

енергія
Протонна спорідненість
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
питома теплота випаровування
питома теплота плавлення
теплота утворення хімічної сполуки
електрон
електронна оболонка2, 8, 18, 32, 32, 18, 7
Модель Бора: Ts (Унунсептій)
валентний електрон7
Формула Льюїса: Ts (Унунсептій)
електронна конфігурація[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p5
Enhanced Модель Бора of Ts (Унунсептій)
Orbital Diagram of Ts (Унунсептій)
ступінь окиснення
Електронегативність
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
агрегатний станТверде тіло
gaseous state of matter
Температура кипіння
Температура плавлення
critical pressure
Критична температура
Потрійна точка
appearance
колір
Безбарвний
appearance
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
Теплове розширення
molar heat capacity
Питома теплоїмність
Показник адіабати
electrical properties
type
Електропровідність
питомий опір
Надпровідність
магнетизм
type
Магнітна сприйнятливість (Mass)
Магнітна сприйнятливість (Molar)
Магнітна сприйнятливість (Volume)
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
структура
Кристалічна Структура ()
Період кристалічної ґратки
Lattice Angles
механічні властивості матеріалів
твердість
модуль всебічного стиску
модуль зсуву
модуль Юнга
коефіцієнт Пуассона
швидкість звуку
класифікування
КатегоріяГалогени, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number
Mendeleev Number111
Pettifor Number
Geochemical Class
Геохімічна класифікація елементівsynthetic

інший

Gas Basicity
Поляризовність
76 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
квантове число2P3/2
просторова група ()

Isotopes of Tennessine

Стабільні ізотопи0
Нестабільні ізотопи4
Natural Isotopes0

291Ts

масове число291
нейтронне число174
relative atomic mass
291,205748 ± 0,00064 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

292Ts

масове число292
нейтронне число175
relative atomic mass
292,207861 ± 0,000718 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

293Ts

масове число293
нейтронне число176
relative atomic mass
293,208727 ± 0,000835 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
25 ± 6 ms
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2010
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%

294Ts

масове число294
нейтронне число177
relative atomic mass
294,21084 ± 0,000637 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
70 ± 30 ms
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2010
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%

історія

першовідкривач або винахідникJoint Institute for Nuclear Research/Oak Ridge National Laboratory
місце відкриттяRussia/United States
дата відкриття (винаходу)2010
етимологіяNamed after the state of Tennessee in United States.
вимова

джерело

Достаток
Достаток в земній корі
ізотопна поширеність (океан)
ізотопна поширеність (людський організм)
0 %
ізотопна поширеність (метеороїд)
0 %
ізотопна поширеність (Сонце)
0 %
Достаток в Всесвіті
0 %

Nuclear Screening Constants