Ununsepti

Ununsepti (Ts)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 117
Số nguyên tử117
Nguyên tử khối294
số khối291
Nhóm17
Chu kỳ7
Phân lớpp
proton117 p+
nơtron174 n0
electron117 e-
Animated Mô hình Bohr of Ts (Ununsepti)

Tính Chất Vật Lý

Bán Kính Nguyên Tử
Thể tích mol
Bán Kính Liên Kết Cộng Hóa Trị
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
mật độ
7,2 g/cm³

Thuộc Tính Hóa Học

năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
electron
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 18, 7
Mô hình Bohr: Ts (Ununsepti)
Electron hóa trị7
Cấu trúc Lewis: Ts (Ununsepti)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p5
Enhanced Mô hình Bohr of Ts (Ununsepti)
Orbital Diagram of Ts (Ununsepti)
trạng thái oxy hóa
độ âm điện
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
trạng thái vật chấtRắn
gaseous state of matter
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
appearance
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
cấu trúc
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcHalôgen, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number
Mendeleev Number111
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
76 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử2P3/2
space group ()

Đồng vị của Tennessine

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền4
Natural Isotopes0

291Ts

số khối291
số nơtron174
relative atomic mass
291,205748 ± 0,00064 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

292Ts

số khối292
số nơtron175
relative atomic mass
292,207861 ± 0,000718 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

293Ts

số khối293
số nơtron176
relative atomic mass
293,208727 ± 0,000835 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
25 ± 6 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

294Ts

số khối294
số nơtron177
relative atomic mass
294,21084 ± 0,000637 Da
g-factor
natural abundance
phóng xạ☢️ radioactive element
chu kỳ bán rã
70 ± 30 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

lịch sử

được phát hiện bởiJoint Institute for Nuclear Research/Oak Ridge National Laboratory
nơi khám pháRussia/United States
ngày khám phá2010
từ nguyên họcNamed after the state of Tennessee in United States.
cách phát âm

nguồn

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
natural abundance (đại dương)
natural abundance (cơ thể người)
0 %
natural abundance (thiên thạch)
0 %
natural abundance (Mặt Trời)
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants