Uran

Uran (U)

chemický prvok s protónovým číslom 92
Protónové číslo92
Atómová hmotnosť238.02891
Nukleónové číslo238
Skupina
Perióda7
Orbitálf
protón92 p+
Neutrón146 n0
elektrón92 e-
Animated Bohrov model atómu of U (Uran)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
175 pm
Mólový objem
Covalent Radius
170 pm
Metallic Radius
iónový polomer
102,5 pm
Crystal Radius
116,5 pm
Van der Waalsov polomer
241 pm
density
19,1 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Uran0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
995,2 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
6,19405 eV/particle
ionization energy of U (Uran)
Merné skupenské teplo varu
417 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
12,6 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
533 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
Bohrov model atómu: U (Uran)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: U (Uran)
electron configuration[Rn] 5f3 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f3 6d1 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of U (Uran)
Orbital Diagram of U (Uran)
Oxidačné číslo-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Elektronegativita
1.7
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
4 404,15 K
Teplota topenia
1 408,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
27,5 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,0000139 1/K
Molárna tepelná kapacita
27,665 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,116 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
3,6 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000028 m Ω
supravodivosť
0,69 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000216 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,00000000514 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,000411
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaDolno-centrovaný ortorhombický (ORC)
lattice constant
2,85 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
6 MPa
bulk modulus
100 GPa
shear modulus
111 GPa
Youngov modul
208 GPa
Poissonova konštanta
0,23
rýchlosť zvuku
3 155 m/s
classification
KategóriaAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number36
Mendeleev Number20
Pettifor Number45
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
973,2 kJ/mol
polarizability
129 ± 17 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
7,57
Neutron Mass Absorption
0,0005
Kvantové číslo5L6
Priestorová grupa63 (Cmcm)

Isotopes of Uranium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy29
Natural Isotopes3
Isotopic Composition23899.27%23899.27%2340.01%2340.01%2350.72%2350.72%

215U

Nukleónové číslo215
neutrónové číslo123
Relatívna atómová hmotnosť
215,026719774 ± 0,000111794 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,4 ± 0,9 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2015
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

216U

Nukleónové číslo216
neutrónové číslo124
Relatívna atómová hmotnosť
216,024762829 ± 0,000030158 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,9 ± 2,9 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2015
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

217U

Nukleónové číslo217
neutrónové číslo125
Relatívna atómová hmotnosť
217,02466 ± 0,000086 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
850 ± 710 us
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2000
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)

218U

Nukleónové číslo218
neutrónové číslo126
Relatívna atómová hmotnosť
218,023504877 ± 0,000014722 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
354 ± 91 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

219U

Nukleónové číslo219
neutrónové číslo127
Relatívna atómová hmotnosť
219,025009233 ± 0,000014319 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
60 ± 7 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1993
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220U

Nukleónové číslo220
neutrónové číslo128
Relatívna atómová hmotnosť
220,024706 ± 0,000108 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221U

Nukleónové číslo221
neutrónové číslo129
Relatívna atómová hmotnosť
221,026323297 ± 0,00007744 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
660 ± 140 ns
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2015
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

222U

Nukleónové číslo222
neutrónové číslo130
Relatívna atómová hmotnosť
222,026057957 ± 0,000055817 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,7 ± 0,7 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

223U

Nukleónové číslo223
neutrónové číslo131
Relatívna atómová hmotnosť
223,027960754 ± 0,000063396 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
65 ± 12 us
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1991
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224U

Nukleónové číslo224
neutrónové číslo132
Relatívna atómová hmotnosť
224,027635913 ± 0,000016383 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
396 ± 17 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1991
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

225U

Nukleónové číslo225
neutrónové číslo133
Relatívna atómová hmotnosť
225,02938505 ± 0,000010664 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
62 ± 4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

226U

Nukleónové číslo226
neutrónové číslo134
Relatívna atómová hmotnosť
226,029338669 ± 0,000011884 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
269 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

227U

Nukleónové číslo227
neutrónové číslo135
Relatívna atómová hmotnosť
227,031181124 ± 0,000009136 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,1 ± 0,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228U

Nukleónové číslo228
neutrónové číslo136
Relatívna atómová hmotnosť
228,031368959 ± 0,000014465 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,1 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)97.5%
ϵ (electron capture)2.5%

229U

Nukleónové číslo229
neutrónové číslo137
Relatívna atómová hmotnosť
229,033505976 ± 0,000006374 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
57,8 ± 0,5 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%

230U

Nukleónové číslo230
neutrónové číslo138
Relatívna atómová hmotnosť
230,033940114 ± 0,000004841 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20,23 ± 0,02 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
22Ne4.8%
SF (spontaneous fission)

231U

Nukleónové číslo231
neutrónové číslo139
Relatívna atómová hmotnosť
231,03629218 ± 0,000002866 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,2 ± 0,1 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)0.004%

232U

Nukleónové číslo232
neutrónové číslo140
Relatívna atómová hmotnosť
232,037154765 ± 0,000001941 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
68,9 ± 0,4 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
24Ne (heavy cluster emission)8.9%
SF (spontaneous fission)2.7%
28Mg5%

233U

Nukleónové číslo233
neutrónové číslo141
Relatívna atómová hmotnosť
233,039634294 ± 0,00000242 Da
g-factor
-0,236 ± 0,02
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
159,19 ± 0,15 ky
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,663 ± 0,008
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6%
24Ne (heavy cluster emission)7.2%
28Mg1.3%

234U

Nukleónové číslo234
neutrónové číslo142
Relatívna atómová hmotnosť
234,040950296 ± 0,000001212 Da
g-factor
0
natural abundance
0,0054 ± 0,0005
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
245,5 ± 0,6 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1912
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.64%
28Mg1.4%
26Ne9%

235U

Nukleónové číslo235
neutrónové číslo143
Relatívna atómová hmotnosť
235,043928117 ± 0,000001198 Da
g-factor
-0,10857142857143 ± 0,0085714285714286
natural abundance
0,7204 ± 0,0006
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
704 ± 1 My
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
4,936 ± 0,006
dátum objavu1935
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)7%
20Ne8%
25Ne8%
28Mg8%

236U

Nukleónové číslo236
neutrónové číslo144
Relatívna atómová hmotnosť
236,04556613 ± 0,000001193 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,42 ± 0,04 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)9.4%

237U

Nukleónové číslo237
neutrónové číslo145
Relatívna atómová hmotnosť
237,048728309 ± 0,00000129 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,752 ± 0,002 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

238U

Nukleónové číslo238
neutrónové číslo146
Relatívna atómová hmotnosť
238,050786936 ± 0,000001601 Da
g-factor
0
natural abundance
99,2742 ± 0,001
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,463 ± 0,003 Gy
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1896
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.44%
(double β decay)2.2%

239U

Nukleónové číslo239
neutrónové číslo147
Relatívna atómová hmotnosť
239,054291989 ± 0,000001612 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,45 ± 0,02 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

240U

Nukleónové číslo240
neutrónové číslo148
Relatívna atómová hmotnosť
240,056592411 ± 0,00000274 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,1 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

241U

Nukleónové číslo241
neutrónové číslo149
Relatívna atómová hmotnosť
241,06033 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

242U

Nukleónové číslo242
neutrónové číslo150
Relatívna atómová hmotnosť
242,062931 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
16,8 ± 0,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

243U

Nukleónové číslo243
neutrónové číslo151
Relatívna atómová hmotnosť
243,067075 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
Uranium2

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaMartin Klaproth
miesto nálezuGermany
dátum objavu1789
etymológiaNamed for the planet Uranus.
pronunciationyoo-RAY-ni-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
2,7 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,0032 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,0000001 %
natural abundance (Meteoroid)
0,00000098 %
natural abundance (Slnko)
0,0000001 %
Množstvo vo vesmíre
0,00000002 %

Nuclear Screening Constants