Уран

Уран (U)

radioactive, metallic element with the atomic number 92
Атомски број92
Атомска маса238.02891
Масени број238
Група
Периода7
Блокf
протон92 p+
неутрон146 n0
електрон92 e-
Animated Боров модел атома of U (Уран)

Физичко Својство

Атомски Радијус
175 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
170 pm
Metallic Radius
ionic radius
102,5 pm
Crystal Radius
116,5 pm
Ван дер Валсов радијус
241 pm
густина
19,1 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Уран0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
995,2 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
6,19405 eV/particle
енергија јонизације of U (Уран)
Топлота испаравања
417 kJ/mol
топлота топљења
12,6 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
533 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
Боров модел атома: U (Уран)
Валентни електрони2
Lewis structure: U (Уран)
електронска конфигурација[Rn] 5f3 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f3 6d1 7s2
Enhanced Боров модел атома of U (Уран)
Orbital Diagram of U (Уран)
оксидациони број-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
електронегативност
1.7
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
4.404,15 K
Температура топљења
1.408,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
27,5 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000139 1/K
molar heat capacity
27,665 J/(mol K)
Специфична топлота
0,116 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
3,6 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000028 m Ω
Суперпроводност
0,69 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000216 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,00000000514 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,000411
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураБазноцентрична Орторомбна (ORC)
lattice constant
2,85 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
6 MPa
модул стишљивости
100 GPa
shear modulus
111 GPa
Јангов модул
208 GPa
Пуасонов однос
0,23
брзина звука
3.155 m/s
класификација
КатегоријаАктиноиди, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number36
Mendeleev Number20
Pettifor Number45
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
973,2 kJ/mol
polarizability
129 ± 17 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
7,57
Neutron Mass Absorption
0,0005
квантни број5L6
кристалографска група63 (Cmcm)

Isotopes of Uranium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи29
Natural Isotopes3
Isotopic Composition23899.27%23899.27%2340.01%2340.01%2350.72%2350.72%

215U

Масени број215
неутронски број123
атомска тежина
215,026719774 ± 0,000111794 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,4 ± 0,9 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2015
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

216U

Масени број216
неутронски број124
атомска тежина
216,024762829 ± 0,000030158 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,9 ± 2,9 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2015
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

217U

Масени број217
неутронски број125
атомска тежина
217,02466 ± 0,000086 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
850 ± 710 us
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2000
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β (β decay)

218U

Масени број218
неутронски број126
атомска тежина
218,023504877 ± 0,000014722 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
354 ± 91 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

219U

Масени број219
неутронски број127
атомска тежина
219,025009233 ± 0,000014319 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
60 ± 7 us
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1993
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220U

Масени број220
неутронски број128
атомска тежина
220,024706 ± 0,000108 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221U

Масени број221
неутронски број129
атомска тежина
221,026323297 ± 0,00007744 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
660 ± 140 ns
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2015
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

222U

Масени број222
неутронски број130
атомска тежина
222,026057957 ± 0,000055817 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,7 ± 0,7 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

223U

Масени број223
неутронски број131
атомска тежина
223,027960754 ± 0,000063396 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
65 ± 12 us
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1991
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224U

Масени број224
неутронски број132
атомска тежина
224,027635913 ± 0,000016383 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
396 ± 17 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1991
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

225U

Масени број225
неутронски број133
атомска тежина
225,02938505 ± 0,000010664 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
62 ± 4 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

226U

Масени број226
неутронски број134
атомска тежина
226,029338669 ± 0,000011884 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
269 ± 6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

227U

Масени број227
неутронски број135
атомска тежина
227,031181124 ± 0,000009136 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,1 ± 0,1 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228U

Масени број228
неутронски број136
атомска тежина
228,031368959 ± 0,000014465 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,1 ± 0,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)97.5%
ϵ (electron capture)2.5%

229U

Масени број229
неутронски број137
атомска тежина
229,033505976 ± 0,000006374 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
57,8 ± 0,5 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%

230U

Масени број230
неутронски број138
атомска тежина
230,033940114 ± 0,000004841 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,23 ± 0,02 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
22Ne4.8%
SF (spontaneous fission)

231U

Масени број231
неутронски број139
атомска тежина
231,03629218 ± 0,000002866 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,2 ± 0,1 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)0.004%

232U

Масени број232
неутронски број140
атомска тежина
232,037154765 ± 0,000001941 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
68,9 ± 0,4 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
24Ne (heavy cluster emission)8.9%
SF (spontaneous fission)2.7%
28Mg5%

233U

Масени број233
неутронски број141
атомска тежина
233,039634294 ± 0,00000242 Da
g-factor
-0,236 ± 0,02
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
159,19 ± 0,15 ky
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
3,663 ± 0,008
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6%
24Ne (heavy cluster emission)7.2%
28Mg1.3%

234U

Масени број234
неутронски број142
атомска тежина
234,040950296 ± 0,000001212 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,0054 ± 0,0005
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
245,5 ± 0,6 ky
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1912
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.64%
28Mg1.4%
26Ne9%

235U

Масени број235
неутронски број143
атомска тежина
235,043928117 ± 0,000001198 Da
g-factor
-0,10857142857143 ± 0,0085714285714286
присутност у природи
0,7204 ± 0,0006
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
704 ± 1 My
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
4,936 ± 0,006
датум открића1935
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)7%
20Ne8%
25Ne8%
28Mg8%

236U

Масени број236
неутронски број144
атомска тежина
236,04556613 ± 0,000001193 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,42 ± 0,04 My
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)9.4%

237U

Масени број237
неутронски број145
атомска тежина
237,048728309 ± 0,00000129 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,752 ± 0,002 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1940
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

238U

Масени број238
неутронски број146
атомска тежина
238,050786936 ± 0,000001601 Da
g-factor
0
присутност у природи
99,2742 ± 0,001
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,463 ± 0,003 Gy
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1896
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.44%
(double β decay)2.2%

239U

Масени број239
неутронски број147
атомска тежина
239,054291989 ± 0,000001612 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,45 ± 0,02 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

240U

Масени број240
неутронски број148
атомска тежина
240,056592411 ± 0,00000274 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,1 ± 0,1 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
α (α emission)

241U

Масени број241
неутронски број149
атомска тежина
241,06033 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

242U

Масени број242
неутронски број150
атомска тежина
242,062931 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,8 ± 0,5 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

243U

Масени број243
неутронски број151
атомска тежина
243,067075 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Uranium2

историја

откриоMartin Klaproth
место открићаGermany
датум открића1789
етимологијаNamed for the planet Uranus.
изговорyoo-RAY-ni-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
2,7 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,0032 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,0000001 %
присутност у природи (метеороид)
0,00000098 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000001 %
Заступљеност у Космосу
0,00000002 %

Nuclear Screening Constants