ยูเรเนียม

ยูเรเนียม (U)

radioactive, metallic element with the atomic number 92
เลขอะตอม92
มวลอะตอม238.02891
เลขมวล238
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน92 p+
นิวตรอน146 n0
อิเล็กตรอน92 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of U (ยูเรเนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
170 pm
Metallic Radius
ionic radius
102.5 pm
Crystal Radius
116.5 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
241 pm
ความหนาแน่น
19.1 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ยูเรเนียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
995.2 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.19405 eV/particle
ionization energy of U (ยูเรเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
417 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
12.6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
533 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: U (ยูเรเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: U (ยูเรเนียม)
electron configuration[Rn] 5f3 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f3 6d1 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of U (ยูเรเนียม)
Orbital Diagram of U (ยูเรเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.7
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
4,404.15 K
จุดหลอมเหลว
1,408.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
27.5 W/(m K)
thermal expansion
0.0000139 1/K
molar heat capacity
27.665 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.116 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
3.6 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000028 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.69 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000216 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000000514 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.000411
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
2.85 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
100 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
111 GPa
Young's modulus
208 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.23
อัตราเร็วของเสียง
3,155 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number36
Mendeleev Number20
Pettifor Number45
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
973.2 kJ/mol
polarizability
129 ± 17 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
7.57
Neutron Mass Absorption
0.0005
quantum number5L6
space group63 (Cmcm)

Isotopes of Uranium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร29
Natural Isotopes3
Isotopic Composition23899.27%23899.27%2340.01%2340.01%2350.72%2350.72%

215U

เลขมวล215
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
215.026719774 ± 0.000111794 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.4 ± 0.9 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

216U

เลขมวล216
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
216.024762829 ± 0.000030158 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.9 ± 2.9 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

217U

เลขมวล217
เลขนิวตรอน125
น้ำหนักอะตอม
217.02466 ± 0.000086 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
850 ± 710 us
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)

218U

เลขมวล218
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
218.023504877 ± 0.000014722 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
354 ± 91 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

219U

เลขมวล219
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
219.025009233 ± 0.000014319 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
60 ± 7 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220U

เลขมวล220
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
220.024706 ± 0.000108 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221U

เลขมวล221
เลขนิวตรอน129
น้ำหนักอะตอม
221.026323297 ± 0.00007744 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
660 ± 140 ns
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

222U

เลขมวล222
เลขนิวตรอน130
น้ำหนักอะตอม
222.026057957 ± 0.000055817 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.7 ± 0.7 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

223U

เลขมวล223
เลขนิวตรอน131
น้ำหนักอะตอม
223.027960754 ± 0.000063396 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
65 ± 12 us
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224U

เลขมวล224
เลขนิวตรอน132
น้ำหนักอะตอม
224.027635913 ± 0.000016383 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
396 ± 17 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

225U

เลขมวล225
เลขนิวตรอน133
น้ำหนักอะตอม
225.02938505 ± 0.000010664 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
62 ± 4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

226U

เลขมวล226
เลขนิวตรอน134
น้ำหนักอะตอม
226.029338669 ± 0.000011884 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
269 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

227U

เลขมวล227
เลขนิวตรอน135
น้ำหนักอะตอม
227.031181124 ± 0.000009136 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.1 ± 0.1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

228U

เลขมวล228
เลขนิวตรอน136
น้ำหนักอะตอม
228.031368959 ± 0.000014465 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.1 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)97.5%
ϵ (electron capture)2.5%

229U

เลขมวล229
เลขนิวตรอน137
น้ำหนักอะตอม
229.033505976 ± 0.000006374 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
57.8 ± 0.5 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%

230U

เลขมวล230
เลขนิวตรอน138
น้ำหนักอะตอม
230.033940114 ± 0.000004841 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.23 ± 0.02 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
22Ne4.8%
SF (spontaneous fission)

231U

เลขมวล231
เลขนิวตรอน139
น้ำหนักอะตอม
231.03629218 ± 0.000002866 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 0.1 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)0.004%

232U

เลขมวล232
เลขนิวตรอน140
น้ำหนักอะตอม
232.037154765 ± 0.000001941 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
68.9 ± 0.4 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
24Ne (heavy cluster emission)8.9%
SF (spontaneous fission)2.7%
28Mg5%

233U

เลขมวล233
เลขนิวตรอน141
น้ำหนักอะตอม
233.039634294 ± 0.00000242 Da
g-factor
-0.236 ± 0.02
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
159.19 ± 0.15 ky
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
3.663 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6%
24Ne (heavy cluster emission)7.2%
28Mg1.3%

234U

เลขมวล234
เลขนิวตรอน142
น้ำหนักอะตอม
234.040950296 ± 0.000001212 Da
g-factor
0
natural abundance
0.0054 ± 0.0005
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
245.5 ± 0.6 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1912
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.64%
28Mg1.4%
26Ne9%

235U

เลขมวล235
เลขนิวตรอน143
น้ำหนักอะตอม
235.043928117 ± 0.000001198 Da
g-factor
-0.10857142857143 ± 0.0085714285714286
natural abundance
0.7204 ± 0.0006
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
704 ± 1 My
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
4.936 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)7%
20Ne8%
25Ne8%
28Mg8%

236U

เลขมวล236
เลขนิวตรอน144
น้ำหนักอะตอม
236.04556613 ± 0.000001193 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.42 ± 0.04 My
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)9.4%

237U

เลขมวล237
เลขนิวตรอน145
น้ำหนักอะตอม
237.048728309 ± 0.00000129 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.752 ± 0.002 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

238U

เลขมวล238
เลขนิวตรอน146
น้ำหนักอะตอม
238.050786936 ± 0.000001601 Da
g-factor
0
natural abundance
99.2742 ± 0.001
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.463 ± 0.003 Gy
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1896
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.44%
(double β decay)2.2%

239U

เลขมวล239
เลขนิวตรอน147
น้ำหนักอะตอม
239.054291989 ± 0.000001612 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.45 ± 0.02 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

240U

เลขมวล240
เลขนิวตรอน148
น้ำหนักอะตอม
240.056592411 ± 0.00000274 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.1 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

241U

เลขมวล241
เลขนิวตรอน149
น้ำหนักอะตอม
241.06033 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

242U

เลขมวล242
เลขนิวตรอน150
น้ำหนักอะตอม
242.062931 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16.8 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

243U

เลขมวล243
เลขนิวตรอน151
น้ำหนักอะตอม
243.067075 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
Uranium2

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Martin Klaproth
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1789
ศัพทมูลวิทยาNamed for the planet Uranus.
pronunciationyoo-RAY-ni-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
2.7 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.0032 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.0000001 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.00000098 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000002 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • U
 • element 92

การแปล

 • ฝรั่งเศสuranium
 • นอร์เวย์บุคมอลuran
 • อังกฤษuranium
 • เยอรมันUran
 • อิตาลีuranio
 • สเปนuranio
 • ดัตช์uranium
 • แอฟริกานส์uraan
 • อัมฮาราዩራኒየም
 • อาหรับيورانيوم
 • อัสตูเรียสUraniu
 • อาเซอร์ไบจานUran
 • เบลารุสуран
 • บัลแกเรียуран
 • บังกลาইউরেনিয়াম
 • เบรตันUraniom
 • บอสเนียuranij
 • คาตาลันurani
 • เชอโรกีᏳᏪᏂᎥᎻ
 • เคิร์ดตอนกลางیورانیۆم
 • คอร์ซิกาUraniu
 • เช็กuran
 • ชูวัชУран
 • เวลส์Wraniwm
 • เดนมาร์กuran
 • กรีกουράνιο
 • เอสเปรันโตuranio
 • เอสโตเนียuraan
 • บาสก์uranio
 • เปอร์เซียاورانیم
 • ฟินแลนด์uraani
 • ฟริเซียนเหนือUraan
 • ฟรูลีUrani
 • ฟริเซียนตะวันตกUranium
 • ไอริชÚráiniam
 • กาลิเซียUranio
 • มานซ์Uraanium
 • จีนแคะuranium
 • ฮิบรูאורניום
 • ฮินดีฟิจิUranium
 • โครเอเชียuranij
 • เฮติครีโอลIranyòm
 • ฮังการีurán
 • อาร์เมเนียուրան
 • อินเตอร์ลิงกัวuranium
 • อินโดนีเซียuranium
 • อีโดuranio
 • ไอซ์แลนด์úran
 • ญี่ปุ่นウラン
 • โลชบันjinmrvurani
 • ชวาUranium
 • คาซัคУран
 • กันนาดาಯುರೇನಿಯಮ್
 • เกาหลี우라늄
 • โคมิ-เปียร์เมียคУран
 • โกมิУран
 • ละตินuranium
 • ลักเซมเบิร์กUran
 • ลิกูเรียUrannio
 • ลิทัวเนียuranas
 • ลัตเวียurāns
 • มาซิโดเนียураниум
 • มาลายาลัมയുറേനിയം
 • มองโกเลียуран
 • มราฐีयुरेनियम
 • มารีตะวันตกУран
 • มาเลย์uranium
 • พม่าယူရေနီယမ်
 • nahIlhuicateōtepoztli
 • เยอรมันต่ำUran
 • นอร์เวย์นีนอสก์uran
 • นาวาโฮŁéétsoh
 • อ็อกซิตันurani
 • โปแลนด์uran
 • ลาฮ์นดาیورینیم
 • โปรตุเกสurânio
 • เคชวาUranyu
 • โรมาเนียuraniu
 • รัสเซียуран
 • สันสกฤตयूरानियम
 • ซาคาУраниум
 • ซิซิลีuraniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียUranijum
 • สิงหลයුරේනියම්
 • สโลวักurán
 • สโลวีเนียuran
 • แอลเบเนียurani
 • เซอร์เบียуранијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Uran
 • สวีเดนuran
 • สวาฮีลีurani
 • ทมิฬயுரேனியம்
 • ตากาล็อกUranyo
 • ตุรกีuranyum
 • อุยกูร์ئۇران
 • ยูเครนуран
 • อูรดูیورینیئم
 • เวปส์Uran
 • เวียดนามurani
 • วาเรย์Uranyo
 • คัลมืยค์Уранум
 • ยิดดิชאוראניום
 • โยรูบาÙráníọ̀m
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)Uranium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)uranium
 • โปรตุเกส (บราซิล)urânio
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Uran
 • กวางตุ้ง
 • จอร์เจียურანი
 • ลาดิโนuranio
 • สกอตส์uranium
 • เซบูUranyo
 • โอดิยาୟୁରାନିଅମ
 • คุชราตયુરેનિયમ
 • ปัญจาบਯੂਰੇਨੀਅਮ
 • ตาตาร์уран
 • พีดมอนต์Urani
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (จีน)
 • เยอรมันสวิสUran
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)уран
 • พัชโตيورانيم
 • เอียร์ซยาУран
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียUraniu
 • อุซเบกUran
 • ลิมเบิร์กUranium
 • cdo
 • แฟโรUran
 • มอลตาuranju
 • เนวาร์युर्यानियम
 • ฮินดีयूरेनियम
 • ลอมบาร์ดUranio
 • เกลิกสกอตUranium
 • เนปาลयुरेनियम
 • เตลูกูయురేనియం
 • จีนมินหนานUranium
 • กอนกานีของกัวयुरेनियम
 • ซุนดาUranium
 • โภชปุรีयुर्यानियम
 • ทิเบตཡུ་རེ་ནིམ།
 • อังกฤษคลีโอลจาเมกาYuurieniom
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • azbاورانیوم
 • บาลีयुर्यानियम
 • คีร์กีซУран
 • คะห์โอซาI-uranium
 • kbpƱranɩyɔm
 • โชนาYurenyamu
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาuranio
 • จีนอู๋
 • oloUruanu
 • สันตาลีᱭᱩᱨᱮᱱᱤᱭᱟᱢ
 • ทาจิกУран (элемент)
 • ซาร์เดญาUràniu
 • รูซินУран (елемент)
 • อาหรับโมร็อกโกأورانيوم
 • บัชคีร์Уран (элемент)
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์يورانيوم
 • คอร์นิชuraniom
 • lldUranie
 • บิกอลUranyo
 • บาหลีUranium
 • มาเลย์ (อาหรับ)اورانيوم
 • เวเนโต้Urànio
 • มาลากาซีOraniôma
 • ยูกันดาYulaniyaamu
 • เชอร์ชสลาวิกОуранїѥ
 • แคชเมียร์یورینِیَم
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)우라니움