ยูเรเนียม

ยูเรเนียม (U)

radioactive, metallic element with the atomic number 92
เลขอะตอม92
มวลอะตอม238.02891
เลขมวล238
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน92 p+
นิวตรอน146 n0
Electrons92 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of U (ยูเรเนียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
170 pm
Metallic Radius
ionic radius
102.5 pm
Crystal Radius
116.5 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
241 pm
ความหนาแน่น
19.1 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
995.2 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.19405 eV/particle
ionization energy of U (ยูเรเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
417 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
12.6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
533 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: U (ยูเรเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: U (ยูเรเนียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f3 6d1 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of U (ยูเรเนียม)
Orbital Diagram of U (ยูเรเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.7
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
4,404.15 K
จุดหลอมเหลว
1,408.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
27.5 W/(m K)
thermal expansion
0.0000139 1/K
molar heat capacity
27.665 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.116 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
3.6 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000028 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.69 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000216 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000000514 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.000411
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
2.85 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
100 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
111 GPa
Young's modulus
208 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.23
อัตราเร็วของเสียง
3,155 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number36
Mendeleev Number20
Pettifor Number45
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
973.2 kJ/mol
Dipole Polarizability
129 ± 17 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
7.57
Neutron Mass Absorption
0.0005
quantum number5L6
space group63 (Cmcm)

Isotopes of Uranium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร26
Radioactive Isotopes29

215U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
215.026719774 ± 0.000111794 Da
เลขมวล215
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.4 ± 0.9 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

215U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

216U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
216.024762829 ± 0.000030158 Da
เลขมวล216
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
6.9 ± 2.9 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

216U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

217U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
217.02466 ± 0.000086 Da
เลขมวล217
g-factor
ครึ่งชีวิต
850 ± 710 us
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity-

217U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)%

218U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
218.023504877 ± 0.000014722 Da
เลขมวล218
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
354 ± 91 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

218U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

219U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
219.025009233 ± 0.000014319 Da
เลขมวล219
g-factor
ครึ่งชีวิต
60 ± 7 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

219U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

220U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
220.024706 ± 0.000108 Da
เลขมวล220
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

220U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

221U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
221.026323297 ± 0.00007744 Da
เลขมวล221
g-factor
ครึ่งชีวิต
660 ± 140 ns
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

221U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

222U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
222.026057957 ± 0.000055817 Da
เลขมวล222
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.7 ± 0.7 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

222U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

223U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
223.027960754 ± 0.000063396 Da
เลขมวล223
g-factor
ครึ่งชีวิต
65 ± 12 us
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

223U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

224U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
224.027635913 ± 0.000016383 Da
เลขมวล224
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
396 ± 17 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

224U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

225U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
225.02938505 ± 0.000010664 Da
เลขมวล225
g-factor
ครึ่งชีวิต
62 ± 4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

225U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

226U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
226.029338669 ± 0.000011884 Da
เลขมวล226
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
269 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

226U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

227U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
227.031181124 ± 0.000009136 Da
เลขมวล227
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.1 ± 0.1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

227U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

228U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
228.031368959 ± 0.000014465 Da
เลขมวล228
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
9.1 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

228U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)97.5%
ϵ (electron capture)2.5%

229U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
229.033505976 ± 0.000006374 Da
เลขมวล229
g-factor
ครึ่งชีวิต
57.8 ± 0.5 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

229U Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%
α (α emission)20%

230U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
230.033940114 ± 0.000004841 Da
เลขมวล230
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
20.23 ± 0.02 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

230U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
22Ne4.8%
SF (spontaneous fission)%

231U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
231.03629218 ± 0.000002866 Da
เลขมวล231
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 0.1 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

231U Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)0.004%

232U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
232.037154765 ± 0.000001941 Da
เลขมวล232
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
68.9 ± 0.4 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

232U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
24Ne (heavy cluster emission)8.9%
SF (spontaneous fission)2.7%
28Mg5%

233U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
233.039634294 ± 0.00000242 Da
เลขมวล233
g-factor
-0.236 ± 0.02
ครึ่งชีวิต
159.19 ± 0.15 ky
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
3.663 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

233U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6%
24Ne (heavy cluster emission)7.2%
28Mg1.3%

234U

natural abundanceRadioactive ☢️
0.0054 ± 0.0005
น้ำหนักอะตอม
234.040950296 ± 0.000001212 Da
เลขมวล234
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
245.5 ± 0.6 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1912
parity+

234U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.64%
28Mg1.4%
26Ne9%

235U

natural abundanceRadioactive ☢️
0.7204 ± 0.0006
น้ำหนักอะตอม
235.043928117 ± 0.000001198 Da
เลขมวล235
g-factor
-0.10857142857143 ± 0.0085714285714286
ครึ่งชีวิต
704 ± 1 My
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
4.936 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

235U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)7%
20Ne8%
25Ne8%
28Mg8%

236U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
236.04556613 ± 0.000001193 Da
เลขมวล236
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
23.42 ± 0.04 My
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

236U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)9.4%

237U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
237.048728309 ± 0.00000129 Da
เลขมวล237
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.752 ± 0.002 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

237U Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

238U

natural abundanceRadioactive ☢️
99.2742 ± 0.001
น้ำหนักอะตอม
238.050786936 ± 0.000001601 Da
เลขมวล238
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.463 ± 0.003 Gy
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1896
parity+

238U Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.44%
(double β decay)2.2%

239U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
239.054291989 ± 0.000001612 Da
เลขมวล239
g-factor
ครึ่งชีวิต
23.45 ± 0.02 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

239U Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

240U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
240.056592411 ± 0.00000274 Da
เลขมวล240
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
14.1 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

240U Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)%

241U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
241.06033 ± 0.00021 Da
เลขมวล241
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

241U Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

242U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
242.062931 ± 0.000215 Da
เลขมวล242
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
16.8 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

242U Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

243U

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
243.067075 ± 0.000322 Da
เลขมวล243
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

243U Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Uranium2.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Martin Klaproth
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1789
ศัพทมูลวิทยาNamed for the planet Uranus.
pronunciationyoo-RAY-ni-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
2.7 mg/kg
Abundance in Oceans
0.0032 mg/L
Abundance in Human Body
0.0000001 %
Abundance in Meteor
0.00000098 %
Abundance in Sun
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000002 %

Nuclear Screening Constants