unbibi

unbibi (Ubb)

nguyên tố hóa học thứ 122 trong bảng tuần hoàn.
số nguyên tử122
ký hiệu nguyên tốUbb
proton122
electron122
Cấu hình electron1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 8s2 5g2
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 34, 18, 8, 2
Animated Mô hình Bohr of Ubb (unbibi)
Electron shell 122 Unbibium - no label