אנביניליום

אנביניליום (Ubn)

שמו של יסוד כימי היפותטי בטבלה המחזורית.
מספר אטומי120
סמל כימיUbn
פרוטון120
אלקטרון120
קונפיגורציה אלקטרונית1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 8s2
קליפת אלקטרונים2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 2
Animated מודל האטום של בוהר of Ubn (אנביניליום)