אנביאניום

אנביאניום (Ubu)

שמו של יסוד כימי היפותטי בטבלה המחזורית.
מספר אטומי121
סמל כימיUbu
פרוטון121
אלקטרון121
קונפיגורציה אלקטרונית1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 8s2 5g1
קליפת אלקטרונים2, 8, 18, 32, 33, 18, 8, 2
Animated מודל האטום של בוהר of Ubu (אנביאניום)