Vanadyum

Vanadyum (V)

sembolü V atom numarası 23 olan kimyasal element
Atom numarası23
Atom ağırlığı50.9415
Kütle numarası51
Grup5
Periyot4
Blokd
proton23 p+
nötron28 n0
elektron23 e-
Animated Bohr modeli of V (Vanadyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
135 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
134 pm
Metallic Radius
122 pm
ionic radius
79 pm
Crystal Radius
93 pm
Van der Waals radius
207 pm
yoğunluk
Atomic Radii Of The Elements: Vanadyum0153045607590105120135150165180195210pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
859,4 kJ/mol
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
6,746187 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of V (Vanadyum)
Buharlaşma ısısı
460 kJ/mol
enthalpy of fusion
17,5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
515,5 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 11, 2
Bohr modeli: V (Vanadyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: V (Vanadyum)
electron configuration[Ar] 3d3 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2
Enhanced Bohr modeli of V (Vanadyum)
Orbital Diagram of V (Vanadyum)
Yükseltgenme seviyesi-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronegatiflik
1.63
Electrophilicity Index
1,0623004980594741 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
3.680,15 K
Ergime noktası
2.183,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearanceblue-silver-grey metal
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
30,7 W/(m K)
Genleşme
0,0000084 1/K
molar ısı kapasitesi
24,89 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,489 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
5 MS/m
Özdirenç
0,0000002 m Ω
Süperiletken
5,4 K
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000628 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,000000003199 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,0003837
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıHacim merkezli kübik (BCC)
Kafes sabiti
3,02 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
7 MPa
Bulk modülü
160 GPa
shear modulus
47 GPa
Young katsayısı
128 GPa
Poisson's ratio
0,37
Ses hızı
4.560 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number54
Mendeleev Number47
Pettifor Number54
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
836,8 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
87 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
832 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
5,06
Neutron Mass Absorption
0,0033
Kuantum sayısı4F3/2
Uzay grubu229 (Im_3m)

Vanadyum izotopları

Kararlı izotoplar1
Kararsız izotoplar28
Natural Isotopes2
Isotopic Composition5199.75%5199.75%500.25%500.25%

39V

Kütle numarası39
nötron numarası16
Bağıl atom kütlesi
39,02423 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)

40V

Kütle numarası40
nötron numarası17
Bağıl atom kütlesi
40,013387 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)

41V

Kütle numarası41
nötron numarası18
Bağıl atom kütlesi
41,000333 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)

42V

Kütle numarası42
nötron numarası19
Bağıl atom kütlesi
41,99182 ± 0,00021 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)

43V

Kütle numarası43
nötron numarası20
Bağıl atom kütlesi
42,980766 ± 0,000046 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
79,3 ± 2,4 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.5%

44V

Kütle numarası44
nötron numarası21
Bağıl atom kütlesi
43,974440977 ± 0,000007799 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
111 ± 7 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

45V

Kütle numarası45
nötron numarası22
Bağıl atom kütlesi
44,965768498 ± 0,000000926 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
547 ± 6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46V

Kütle numarası46
nötron numarası23
Bağıl atom kütlesi
45,960197389 ± 0,000000143 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
422,62 ± 0,05 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

47V

Kütle numarası47
nötron numarası24
Bağıl atom kütlesi
46,954903558 ± 0,000000118 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
32,6 ± 0,3 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1942
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

48V

Kütle numarası48
nötron numarası25
Bağıl atom kütlesi
47,9522509 ± 0,000001043 Da
g-factor
0,503 ± 0,00275
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
15,9735 ± 0,0025 d
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

49V

Kütle numarası49
nötron numarası26
Bağıl atom kütlesi
48,948510509 ± 0,000000884 Da
g-factor
1,2771428571429 ± 0,014285714285714
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
330 ± 15 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

50V

Kütle numarası50
nötron numarası27
Bağıl atom kütlesi
49,947156681 ± 0,000000099 Da
g-factor
doğadaki bolluk
0,25 ± 0,01
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
271 ± 13 Py
spin6
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,04
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

51V

Kütle numarası51
nötron numarası28
Bağıl atom kütlesi
50,943957664 ± 0,000000104 Da
g-factor
doğadaki bolluk
99,75 ± 0,01
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,052 ± 0,01
keşif veya buluş tarihi1924
Dönüşümçarpanı-

52V

Kütle numarası52
nötron numarası29
Bağıl atom kütlesi
51,944773636 ± 0,00000017 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,743 ± 0,005 m
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

53V

Kütle numarası53
nötron numarası30
Bağıl atom kütlesi
52,94433494 ± 0,000003331 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,543 ± 0,014 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

54V

Kütle numarası54
nötron numarası31
Bağıl atom kütlesi
53,946432009 ± 0,000012001 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
49,8 ± 0,5 s
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

55V

Kütle numarası55
nötron numarası32
Bağıl atom kütlesi
54,947262 ± 0,000029 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,54 ± 0,15 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

56V

Kütle numarası56
nötron numarası33
Bağıl atom kütlesi
55,950420082 ± 0,000188819 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
216 ± 4 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57V

Kütle numarası57
nötron numarası34
Bağıl atom kütlesi
56,952297 ± 0,000091 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
350 ± 10 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58V

Kütle numarası58
nötron numarası35
Bağıl atom kütlesi
57,956595985 ± 0,000102862 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
191 ± 10 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59V

Kütle numarası59
nötron numarası36
Bağıl atom kütlesi
58,959623343 ± 0,000147505 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
95 ± 6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

60V

Kütle numarası60
nötron numarası37
Bağıl atom kütlesi
59,964479215 ± 0,000195327 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
122 ± 18 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61V

Kütle numarası61
nötron numarası38
Bağıl atom kütlesi
60,967603529 ± 0,000252196 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
48,2 ± 0,6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.5%
2n (2-neutron emission)

62V

Kütle numarası62
nötron numarası39
Bağıl atom kütlesi
61,972932556 ± 0,000283723 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
33,6 ± 2,3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63V

Kütle numarası63
nötron numarası40
Bağıl atom kütlesi
62,976661 ± 0,000365 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
19,6 ± 0,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35%
2n (2-neutron emission)

64V

Kütle numarası64
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
63,98248 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
15 ± 2 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65V

Kütle numarası65
nötron numarası42
Bağıl atom kütlesi
64,986999 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2009
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

66V

Kütle numarası66
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
65,993237 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2009
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

67V

Kütle numarası67
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
66,998128 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2013
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Vanadium 1

tarih

kâşifi ya da mucidiNils Sefström
keşif yeriSweden
keşif veya buluş tarihi1830
köken bilimiFrom Scandinavian goddess, Vanadis.
telaffuzuveh-NAY-di-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
120 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,0025 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,000003 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,0061 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,00004 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5744
2p3.9272
2s6.8186
3d14.0171
3p12.215
3s11.2907
4s18.0188