Xenon

Xenon (Xe)

chemický prvek s atomovým číslem 54
Atomové číslo54
Atomová hmotnost131.293
Nukleonové číslo132
Skupina18
Perioda5
Blokp
proton54 p+
neutron78 n0
elektron54 e-
Animated Bohrův model atomu of Xe (Xenon)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
131 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
40 pm
Crystal Radius
54 pm
Van der Waalsův poloměr
216 pm
hustota
0,005366 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
499,6 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
12,1298431 eV/particle
Ionizační energie of Xe (Xenon)
měrné skupenské teplo varu
12,65 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 18, 8
Bohrův model atomu: Xe (Xenon)
Valenční elektron8
Lewis structure: Xe (Xenon)
elektronová konfigurace[Kr] 4d10 5s2 5p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6
Enhanced Bohrův model atomu of Xe (Xenon)
Orbital Diagram of Xe (Xenon)
Oxidační číslo0, 2, 4, 6, 8
elektronegativita
2.6
Electrophilicity Index
1,4953590614035728 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPlyn
plynné skupenství hmotyMonoatomic
Teplota varu
165,051 K
Teplota tání
161,4 K
critical pressure
5,842 MPa
critical temperature
289,733 K
trojný bod
161,405 K
81,77 kPa
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhledcolorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field
Index lomu
1,000702
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
0,0057 W/(m K)
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
20,786 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,158 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta5/3
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000043 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000565 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000000254
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (FCC)
lattice constant
6,2 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
1 090 m/s
klasifikace
KategorieVzácné plyny, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number5
Mendeleev Number116
Pettifor Number5
Geochemical Classvolatile
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůatmophile

ostatní

Gas Basicity
478,1 kJ/mol
Polarizovatelnost
27,32 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
25
Neutron Mass Absorption
0,0083
kvantové číslo1S0
space group225 (Fm_3m)

Izotopy xenonu

Stabilní izotopy5
Nestabilní izotopy38
Natural Isotopes9
Isotopic Composition12926.40%12926.40%13226.91%13226.91%13121.23%13121.23%13410.44%13410.44%1368.86%1368.86%1304.07%1304.07%1281.91%1281.91%1240.10%1240.10%1260.09%1260.09%

108Xe

Nukleonové číslo108
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
107,954232285 ± 0,000407406 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
72 ± 35 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

109Xe

Nukleonové číslo109
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
108,950434955 ± 0,000322178 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2006
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

110Xe

Nukleonové číslo110
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
109,944258759 ± 0,000108415 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
93 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)36%
β+ p (β+-delayed proton emission)

111Xe

Nukleonové číslo111
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
110,94147 ± 0,000124 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
740 ± 200 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)89.6%
α (α emission)10.4%
β+ p (β+-delayed proton emission)

112Xe

Nukleonové číslo112
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
111,935559068 ± 0,000008891 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,7 ± 0,8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.8%
α (α emission)1.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)

113Xe

Nukleonové číslo113
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
112,933221663 ± 0,000007342 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,74 ± 0,08 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
β+α (β+-delayed α emission)0.007%

114Xe

Nukleonové číslo114
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
113,927980329 ± 0,000012 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Xe

Nukleonové číslo115
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
114,926293943 ± 0,000013 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18 ± 3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.34%

116Xe

Nukleonové číslo116
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
115,921580955 ± 0,000013974 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
59 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Xe

Nukleonové číslo117
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
116,920358758 ± 0,000011141 Da
g-factor
-0,23752 ± 0,0006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
61 ± 2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,1 ± 0,4
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0029%

118Xe

Nukleonové číslo118
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
117,916178678 ± 0,000011141 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,8 ± 0,9 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1965
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Xe

Nukleonové číslo119
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
118,915410641 ± 0,000011141 Da
g-factor
-0,26168 ± 0,0006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,8 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,29 ± 0,05
datum objevu1965
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)79%
ϵ (electron capture)21%

120Xe

Nukleonové číslo120
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
119,911784267 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
46 ± 0,6 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1965
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Xe

Nukleonové číslo121
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
120,911453012 ± 0,000010995 Da
g-factor
-0,2804 ± 0,0012
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
40,1 ± 2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,31 ± 0,05
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Xe

Nukleonové číslo122
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
121,908367655 ± 0,000011928 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20,1 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

123Xe

Nukleonové číslo123
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
122,908482235 ± 0,000010234 Da
g-factor
-0,3 ± 0,006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,08 ± 0,02 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Xe

Nukleonové číslo124
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
123,905885174 ± 0,000001457 Da
g-factor
0
natural abundance
0,095 ± 0,005
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1922
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

125Xe

Nukleonové číslo125
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
124,90638764 ± 0,000001518 Da
g-factor
-0,538 ± 0,006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
16,87 ± 0,08 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Xe

Nukleonové číslo126
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
125,904297422 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
0,089 ± 0,003
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1922
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

127Xe

Nukleonové číslo127
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
126,905183636 ± 0,000004388 Da
g-factor
-1,0066 ± 0,0022
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
36,342 ± 0,003 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

128Xe

Nukleonové číslo128
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
127,90353075341 ± 0,00000000558 Da
g-factor
0
natural abundance
1,91 ± 0,013
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1922
Narušení P-symetrie+

129Xe

Nukleonové číslo129
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
128,90478085742 ± 0,00000000542 Da
g-factor
-1,555922 ± 0,000032
natural abundance
26,401 ± 0,138
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

130Xe

Nukleonové číslo130
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
129,903509346 ± 0,00000001 Da
g-factor
0
natural abundance
4,071 ± 0,022
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1922
Narušení P-symetrie+

131Xe

Nukleonové číslo131
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
130,90508412808 ± 0,00000000549 Da
g-factor
0,46123 ± 0,0000046666666666667
natural abundance
21,232 ± 0,051
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,114 ± 0,001
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

132Xe

Nukleonové číslo132
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
131,90415508346 ± 0,00000000544 Da
g-factor
0
natural abundance
26,909 ± 0,055
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

133Xe

Nukleonové číslo133
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
132,905910748 ± 0,000002576 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,2474 ± 0,0005 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,14 ± 0,005
datum objevu1940
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

134Xe

Nukleonové číslo134
neutronové číslo80
relativní atomová hmotnost
133,90539303 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
10,436 ± 0,035
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)

135Xe

Nukleonové číslo135
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
134,907231441 ± 0,000003938 Da
g-factor
0,60213333333333 ± 0,00046666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,14 ± 0,02 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,007
datum objevu1940
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

136Xe

Nukleonové číslo136
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
135,907214474 ± 0,000000007 Da
g-factor
0
natural abundance
8,857 ± 0,072
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,18 ± 0,05 Zy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)100%

137Xe

Nukleonové číslo137
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
136,911557771 ± 0,000000111 Da
g-factor
-0,27725714285714 ± 0,00028571428571429
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,818 ± 0,013 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
datum objevu1943
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

138Xe

Nukleonové číslo138
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
137,914146268 ± 0,00000301 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,14 ± 0,07 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1943
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

139Xe

Nukleonové číslo139
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
138,9187922 ± 0,0000023 Da
g-factor
-0,20266666666667 ± 0,0010666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
39,68 ± 0,14 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,02
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

140Xe

Nukleonové číslo140
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
139,921645814 ± 0,0000025 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,6 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

141Xe

Nukleonové číslo141
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
140,926787181 ± 0,0000031 Da
g-factor
0,004 ± 0,0012
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,73 ± 0,01 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,57 ± 0,02
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.044%

142Xe

Nukleonové číslo142
neutronové číslo88
relativní atomová hmotnost
141,929973095 ± 0,0000029 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,23 ± 0,02 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.37%

143Xe

Nukleonové číslo143
neutronové číslo89
relativní atomová hmotnost
142,93536955 ± 0,000005 Da
g-factor
-0,184 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
511 ± 6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,91 ± 0,03
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

144Xe

Nukleonové číslo144
neutronové číslo90
relativní atomová hmotnost
143,938945076 ± 0,0000057 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
388 ± 7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2003
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

145Xe

Nukleonové číslo145
neutronové číslo91
relativní atomová hmotnost
144,944719631 ± 0,000012 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
188 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2003
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%
2n (2-neutron emission)

146Xe

Nukleonové číslo146
neutronové číslo92
relativní atomová hmotnost
145,948518245 ± 0,000026 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
146 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.9%

147Xe

Nukleonové číslo147
neutronové číslo93
relativní atomová hmotnost
146,954482 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
88 ± 14 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%
2n (2-neutron emission)

148Xe

Nukleonové číslo148
neutronové číslo94
relativní atomová hmotnost
147,958508 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
85 ± 15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

149Xe

Nukleonové číslo149
neutronové číslo95
relativní atomová hmotnost
148,964573 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

150Xe

Nukleonové číslo150
neutronové číslo96
relativní atomová hmotnost
149,968878 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Xenon discharge tube

dějiny

objevitel nebo vynálezceSir William Ramsay; M. W. Travers
místo objevu/vynálezuEngland
datum objevu1898
etymologieGreek: xenos (strange).
výslovnostZEE-non (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
0,00003 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,00005 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
natural abundance (Slunce)
Hojnost ve vesmíru
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0785
2p4.1654
2s14.197
3d14.0532
3p18.3324
3s18.4236
4d32.1068
4p29.0428
4s27.8272
5p41.5755
5s39.782