อิตเทรียม

อิตเทรียม (Y)

chemical element with symbol Y and atomic number 39
เลขอะตอม39
มวลอะตอม88.90584
เลขมวล89
หมู่3
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน39 p+
นิวตรอน50 n0
อิเล็กตรอน39 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Y (อิตเทรียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
180 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
163 pm
Metallic Radius
162 pm
ionic radius
90 pm
Crystal Radius
104 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
232 pm
ความหนาแน่น
4.47 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: อิตเทรียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
967 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.21726 eV/particle
ionization energy of Y (อิตเทรียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
367 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
11.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
424.7 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: Y (อิตเทรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Y (อิตเทรียม)
electron configuration[Kr] 4d1 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d1 5s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Y (อิตเทรียม)
Orbital Diagram of Y (อิตเทรียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.22
Electrophilicity Index
0.9002558378903806 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,618.15 K
จุดหลอมเหลว
1,795.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000106 1/K
molar heat capacity
26.53 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.298 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.8 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000057 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
1.3 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000666 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000005921 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0002978
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.65 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
41 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
26 GPa
Young's modulus
64 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.24
อัตราเร็วของเสียง
3,300 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number21
Mendeleev Number12
Pettifor Number19
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
945.9 kJ/mol
polarizability
162 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1.28
Neutron Mass Absorption
0.00059
quantum number2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Yttrium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร34
Natural Isotopes1

75Y

เลขมวล75
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
74.96584 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

76Y

เลขมวล76
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
75.958937 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
28 ± 9 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)

77Y

เลขมวล77
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
76.950146 ± 0.000218 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
63 ± 17 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Y

เลขมวล78
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
77.94399 ± 0.00032 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
54 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Y

เลขมวล79
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
78.937946 ± 0.000086 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.8 ± 0.6 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Y

เลขมวล80
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
79.93435475 ± 0.000006701 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30.1 ± 0.5 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Y

เลขมวล81
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
80.929454283 ± 0.000005802 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
70.4 ± 1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Y

เลขมวล82
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
81.926930189 ± 0.000005902 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.3 ± 0.2 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Y

เลขมวล83
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
82.922484026 ± 0.00002 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.08 ± 0.08 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Y

เลขมวล84
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
83.92067106 ± 0.000004615 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
39.5 ± 0.8 m
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Y

เลขมวล85
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
84.916433039 ± 0.00002036 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.68 ± 0.05 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Y

เลขมวล86
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
85.914886095 ± 0.000015182 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.74 ± 0.02 h
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Y

เลขมวล87
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
86.9108761 ± 0.00000121 Da
g-factor
-0.38 ± 0.04
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
79.8 ± 0.3 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Y

เลขมวล88
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
87.909501274 ± 0.00000161 Da
g-factor
-0.105 ± 0.0025
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
106.629 ± 0.024 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
0.16 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Y

เลขมวล89
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
88.905838156 ± 0.000000363 Da
g-factor
-0.274596 ± 0.00001
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity-

90Y

เลขมวล90
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
89.907141749 ± 0.000000379 Da
g-factor
-0.814 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
64.05 ± 0.05 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.125 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

91Y

เลขมวล91
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
90.907298048 ± 0.000001978 Da
g-factor
0.3278 ± 0.0016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
58.51 ± 0.06 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

92Y

เลขมวล92
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
91.908945752 ± 0.000009798 Da
g-factor
-0.335 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.54 ± 0.01 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

93Y

เลขมวล93
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
92.909578434 ± 0.000011259 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.18 ± 0.08 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

94Y

เลขมวล94
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
93.911592062 ± 0.000006849 Da
g-factor
-0.12 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.7 ± 0.1 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.03 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

95Y

เลขมวล95
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
94.912819697 ± 0.000007277 Da
g-factor
-0.32 ± 0.06
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 0.1 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

96Y

เลขมวล96
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
95.915909305 ± 0.000006521 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.34 ± 0.05 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

97Y

เลขมวล97
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
96.918286702 ± 0.000007201 Da
g-factor
-0.24 ± 0.02
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.75 ± 0.03 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.055%

98Y

เลขมวล98
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
97.922394841 ± 0.000008501 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
548 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.33%

99Y

เลขมวล99
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
98.924160839 ± 0.000007101 Da
g-factor
1.272 ± 0.008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.484 ± 0.007 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.55 ± 0.17
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.77%

100Y

เลขมวล100
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
99.927727678 ± 0.000012 Da
g-factor
0.6875 ± 0.0025
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
940 ± 30 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

101Y

เลขมวล101
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
100.930160817 ± 0.000007601 Da
g-factor
1.288 ± 0.008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
426 ± 20 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.53 ± 0.17
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.3%

102Y

เลขมวล102
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
101.934328471 ± 0.000004381 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
360 ± 40 ms
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

103Y

เลขมวล103
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
102.937243796 ± 0.000012029 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
239 ± 12 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

104Y

เลขมวล104
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
103.941943 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
197 ± 4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)

105Y

เลขมวล105
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
104.945711 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
95 ± 9 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)82%
2n (2-neutron emission)

106Y

เลขมวล106
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
105.950842 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
75 ± 6 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Y

เลขมวล107
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
106.954943 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
33.5 ± 0.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

108Y

เลขมวล108
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
107.960515 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30 ± 5 ms
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

109Y

เลขมวล109
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
108.965131 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25 ± 5 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Yttrium sublimed dendritic and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Johann Gadolin
สถานที่ค้นพบFinland
ถูกค้นพบเมื่อ1789
ศัพทมูลวิทยาFrom the Swedish village, Ytterby, where one of its minerals was first found.
pronunciationIT-ri-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
0.000013 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.00019 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8244
2p3.9968
2s10.3778
3d13.6029
3p15.9075
3s15.4485
4d23.0416
4p26.2544
4s24.7364
5s32.744

alias

 • Y

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลyttrium
 • อังกฤษyttrium
 • ฝรั่งเศสyttrium
 • อิตาลีittrio
 • เยอรมันYttrium
 • ดัตช์yttrium
 • สเปนitrio
 • นอร์เวย์นีนอสก์yttrium
 • เดนมาร์กyttrium
 • โครเอเชียitrij
 • ฮังการีittrium
 • แอฟริกานส์yttrium
 • อัมฮาราይትሪየም
 • อารากอนItrio
 • อาหรับإتريوم
 • อาเซอร์ไบจานİttrium
 • เบลารุสІтрый
 • บัลแกเรียитрий
 • บังกลาইট্রিয়াম
 • เบรตันItriom
 • บอสเนียitrij
 • คาตาลันitri
 • คอร์ซิกาIttriu
 • เช็กyttrium
 • ชูวัชИттри
 • เวลส์Ytriwm
 • กรีกύττριο
 • เอสเปรันโตitrio
 • เอสโตเนียütrium
 • บาสก์itrio
 • เปอร์เซียایتریم
 • ฟินแลนด์yttrium
 • ฟรูลีItri
 • ไอริชItriam
 • กาลิเซียItrio
 • มานซ์Yttrium
 • จีนแคะyttrium
 • ฮิบรูאיטריום
 • ฮินดีइट्रियम
 • ฮินดีฟิจิYttrium
 • อาร์เมเนียիտրիում
 • อินเตอร์ลิงกัวyttrium
 • อินโดนีเซียitrium
 • อีโดyitrio
 • ไอซ์แลนด์yttrín
 • ญี่ปุ่นイットリウム
 • โลชบันjinmrtitri
 • ชวาItrium
 • จอร์เจียიტრიუმი
 • กันนาดาಇಟ್ರಿಯಮ್
 • เกาหลี이트륨
 • เคิร์ดÎtriyûm
 • โกมิИттрий
 • ละตินyttrium
 • ลักเซมเบิร์กYttrium
 • ลิกูเรียIttrio
 • ลิทัวเนียItris
 • ลัตเวียitrijs
 • มาลายาลัมയിട്രിയം
 • มองโกเลียиттри
 • มราฐีइट्रियम
 • มารีตะวันตกИттрий
 • มาเลย์itrium
 • อ็อกซิตันItri
 • โปแลนด์itr
 • ลาฮ์นดาایتریم
 • โปรตุเกสítrio
 • เคชวาItriyu
 • โรมาเนียytriu
 • รัสเซียиттрий
 • ซิซิลีittriu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียItrijum
 • สโลวักytrium
 • สโลวีเนียItrij
 • แอลเบเนียItriumi
 • เซอร์เบียитријум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Yttrium
 • สวีเดนyttrium
 • สวาฮีลีYtri
 • ทมิฬயிற்றியம்
 • ตุรกีitriyum
 • อุยกูร์ئىتترىي
 • ยูเครนітрій
 • อุซเบกIttriy
 • เวปส์Ittrii
 • เวียดนามyttri
 • วาเรย์Itryo
 • คัลมืยค์Иттриум
 • ยิดดิชאיטריום
 • โยรูบาYttrium
 • จีน
 • ตากาล็อกYttrium
 • เซบูItriyo
 • มาซิโดเนียИтриум
 • เคิร์ดตอนกลางئیتیریۆم
 • คาซัคИттрий
 • คุชราตઈટ્રીયમ
 • โอดิยาଇଟ୍ରିଅମ
 • ตาตาร์Иттрий
 • สกอตส์yttrium
 • โซมาลีItriyaam
 • กวางตุ้ง
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Ітар
 • อาโรมาเนียItriu
 • คีร์กีซИттрий
 • ลิมเบิร์กYttrium
 • มอลตาittriju
 • ลอมบาร์ดItrio
 • เนปาลइट्रियम
 • เกลิกสกอตItrium
 • บาลีयितृयम
 • สันสกฤตयितृयम
 • เนวาร์यितृयम
 • ปัญจาบਇਟਰੀਅਮ
 • cdoYttrium
 • จีนมินหนานYttrium
 • อัสตูเรียสItriu
 • โภชปุรีयिट्रियम
 • ทิเบตཡི་ཊི་རིམ།
 • ซุนดาItrium
 • โปรตุเกส (บราซิล)ítrio
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาitrio
 • oloIttrii
 • พม่าအိတ်တြီယမ်
 • kbpƖtrɩyɔm
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Yttrium
 • อังกฤษ (แคนาดา)Yttrium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)yttrium
 • ฟริเซียนเหนือÜtrium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • ทาจิกИттрий
 • พีดมอนต์Ytrio
 • เตลูกูయిట్రియం
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาÌtriu
 • อาหรับโมร็อกโกإيطريوم
 • บัชคีร์Иттрий
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์اتريوم
 • พัชโตايتريوم
 • คอร์นิชYtriom
 • บาหลีIttrium
 • บิกอลItriyo
 • มาเลย์ (อาหรับ)ايتريوم
 • อูรดูیٹریئم
 • ซูลูUmYambi