อิตเทรียม

อิตเทรียม (Y)

chemical element with symbol Y and atomic number 39
เลขอะตอม39
มวลอะตอม88.90584
เลขมวล89
หมู่3
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน39 p+
นิวตรอน50 n0
Electrons39 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Y (อิตเทรียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
180 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
163 pm
Metallic Radius
162 pm
ionic radius
90 pm
Crystal Radius
104 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
232 pm
ความหนาแน่น
4.47 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
967 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.21726 eV/particle
ionization energy of Y (อิตเทรียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
367 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
11.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
424.7 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: Y (อิตเทรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 4d1 5s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Y (อิตเทรียม)
Orbital Diagram of Y (อิตเทรียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.22
Electrophilicity
0.9002558378903806 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,618.15 K
จุดหลอมเหลว
1,795.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000106 1/K
molar heat capacity
26.53 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.298 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.8 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000057 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
1.3 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000666 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000005921 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0002978
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.65 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
41 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
26 GPa
Young's modulus
64 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.24
อัตราเร็วของเสียง
3,300 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number21
Mendeleev Number12
Pettifor Number19
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
945.9 kJ/mol
Dipole Polarizability
162 ± 12 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
1.28
Neutron Mass Absorption
0.00059
quantum number2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Yttrium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร34
Radioactive Isotopes34

75Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
74.96584 ± 0.000322 Da
เลขมวล75
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

75Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

76Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
75.958937 ± 0.000322 Da
เลขมวล76
g-factor
ครึ่งชีวิต
28 ± 9 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity-

76Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

77Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
76.950146 ± 0.000218 Da
เลขมวล77
g-factor
ครึ่งชีวิต
63 ± 17 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

77Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

78Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
77.94399 ± 0.00032 Da
เลขมวล78
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
54 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

78Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

79Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
78.937946 ± 0.000086 Da
เลขมวล79
g-factor
ครึ่งชีวิต
14.8 ± 0.6 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

79Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
79.93435475 ± 0.000006701 Da
เลขมวล80
g-factor
ครึ่งชีวิต
30.1 ± 0.5 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

80Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
80.929454283 ± 0.000005802 Da
เลขมวล81
g-factor
ครึ่งชีวิต
70.4 ± 1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

81Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
81.926930189 ± 0.000005902 Da
เลขมวล82
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.3 ± 0.2 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

82Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
82.922484026 ± 0.00002 Da
เลขมวล83
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.08 ± 0.08 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity+

83Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
83.92067106 ± 0.000004615 Da
เลขมวล84
g-factor
ครึ่งชีวิต
39.5 ± 0.8 m
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity+

84Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
84.916433039 ± 0.00002036 Da
เลขมวล85
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.68 ± 0.05 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity

85Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
85.914886095 ± 0.000015182 Da
เลขมวล86
g-factor
ครึ่งชีวิต
14.74 ± 0.02 h
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

86Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
86.9108761 ± 0.00000121 Da
เลขมวล87
g-factor
-0.38 ± 0.04
ครึ่งชีวิต
79.8 ± 0.3 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

87Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
87.909501274 ± 0.00000161 Da
เลขมวล88
g-factor
-0.105 ± 0.0025
ครึ่งชีวิต
106.629 ± 0.024 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
0.16 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

88Y Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

89Y

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
88.905838156 ± 0.000000363 Da
เลขมวล89
g-factor
-0.274596 ± 0.00001
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity-

90Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
89.907141749 ± 0.000000379 Da
เลขมวล90
g-factor
-0.814 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
64.05 ± 0.05 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.125 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

90Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

91Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
90.907298048 ± 0.000001978 Da
เลขมวล91
g-factor
0.3278 ± 0.0016
ครึ่งชีวิต
58.51 ± 0.06 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity-

91Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

92Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
91.908945752 ± 0.000009798 Da
เลขมวล92
g-factor
-0.335 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
3.54 ± 0.01 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

92Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

93Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
92.909578434 ± 0.000011259 Da
เลขมวล93
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.18 ± 0.08 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

93Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

94Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
93.911592062 ± 0.000006849 Da
เลขมวล94
g-factor
-0.12 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
18.7 ± 0.1 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
-0.03 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

94Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

95Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
94.912819697 ± 0.000007277 Da
เลขมวล95
g-factor
-0.32 ± 0.06
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 0.1 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity-

95Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

96Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
95.915909305 ± 0.000006521 Da
เลขมวล96
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5.34 ± 0.05 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

96Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

97Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
96.918286702 ± 0.000007201 Da
เลขมวล97
g-factor
-0.24 ± 0.02
ครึ่งชีวิต
3.75 ± 0.03 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

97Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.055%

98Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
97.922394841 ± 0.000008501 Da
เลขมวล98
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
548 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

98Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.33%

99Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
98.924160839 ± 0.000007101 Da
เลขมวล99
g-factor
1.272 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
1.484 ± 0.007 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.55 ± 0.17
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

99Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.77%

100Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
99.927727678 ± 0.000012 Da
เลขมวล100
g-factor
0.6875 ± 0.0025
ครึ่งชีวิต
940 ± 30 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

100Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

101Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
100.930160817 ± 0.000007601 Da
เลขมวล101
g-factor
1.288 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
426 ± 20 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.53 ± 0.17
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

101Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.3%

102Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
101.934328471 ± 0.000004381 Da
เลขมวล102
g-factor
ครึ่งชีวิต
360 ± 40 ms
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

102Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

103Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
102.937243796 ± 0.000012029 Da
เลขมวล103
g-factor
ครึ่งชีวิต
239 ± 12 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

103Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

104Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
103.941943 ± 0.000215 Da
เลขมวล104
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
197 ± 4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

104Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)34%
2n (2-neutron emission)%

105Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
104.945711 ± 0.000429 Da
เลขมวล105
g-factor
ครึ่งชีวิต
95 ± 9 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

105Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)82%
2n (2-neutron emission)%

106Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
105.950842 ± 0.000537 Da
เลขมวล106
g-factor
ครึ่งชีวิต
75 ± 6 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

106Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

107Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
106.954943 ± 0.000537 Da
เลขมวล107
g-factor
ครึ่งชีวิต
33.5 ± 0.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

107Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

108Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
107.960515 ± 0.000644 Da
เลขมวล108
g-factor
ครึ่งชีวิต
30 ± 5 ms
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

108Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

109Y

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
108.965131 ± 0.000751 Da
เลขมวล109
g-factor
ครึ่งชีวิต
25 ± 5 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

109Y Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Yttrium sublimed dendritic and 1cm3 cube.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Johann Gadolin
สถานที่ค้นพบFinland
ถูกค้นพบเมื่อ1789
ศัพทมูลวิทยาFrom the Swedish village, Ytterby, where one of its minerals was first found.
pronunciationIT-ri-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
0.000013 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.00019 %
Abundance in Sun
0.000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8244
2p3.9968
2s10.3778
3d13.6029
3p15.9075
3s15.4485
4d23.0416
4p26.2544
4s24.7364
5s32.744