Υττερβιο

Υττερβιο (Yb)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Yb και ατομικό αριθμό 70
Ατομικός Αριθμός70
Ατομικό βάρος173.045
Μαζικός αριθμός174
Ομάδα
Περίοδος6
Τομέαςf
πρωτόνιο70 p+
νετρόνιο104 n0
ηλεκτρόνιο70 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Yb (Υττερβιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
175 pm
molar volume
covalent radius
170 pm
Metallic Radius
ionic radius
102 pm
Crystal Radius
116 pm
Van der Waals radius
226 pm
πυκνότητα
6,9 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Υττερβιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
6,25416 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Yb (Υττερβιο)
ενθαλπία εξάτμισης
159 kJ/mol
enthalpy of fusion
3,35 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
155,6 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 8, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Yb (Υττερβιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Yb (Υττερβιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Xe] 4f14 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 6s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Yb (Υττερβιο)
Orbital Diagram of Yb (Υττερβιο)
Αριθμός οξείδωσης0, 1, 2, 3
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
0,7743018767771305 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
1.469,15 K
Σημείο τήξης
1.097,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,0000263 1/K
molar heat capacity
26,74 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,155 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
3,6 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000028 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,0000000059 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,00000000102 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,0000388
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
5,49 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
31 GPa
shear modulus
9,9 GPa
Young's modulus
24 GPa
Poisson's ratio
0,21
ταχύτητα του ήχου
1.590 m/s
classification
ΚατηγορίαΛανθανίδες, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number18
Mendeleev Number39
Pettifor Number17
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
139 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
35
Neutron Mass Absorption
0,0076
Κβαντικός αριθμός1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Ytterbium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes33
Natural Isotopes7
Isotopic Composition17432.03%17432.03%17221.69%17221.69%17316.10%17316.10%17114.09%17114.09%17613.00%17613.00%1702.98%1702.98%1680.12%1680.12%

148Yb

Μαζικός αριθμός148
αριθμός νετρονίων78
σχετική ατομική μάζα
147,967547 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

149Yb

Μαζικός αριθμός149
αριθμός νετρονίων79
σχετική ατομική μάζα
148,964219 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
700 ± 200 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2001
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)100%

150Yb

Μαζικός αριθμός150
αριθμός νετρονίων80
σχετική ατομική μάζα
149,958314 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2000
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

151Yb

Μαζικός αριθμός151
αριθμός νετρονίων81
σχετική ατομική μάζα
150,955402453 ± 0,000322591 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,6 ± 0,5 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

152Yb

Μαζικός αριθμός152
αριθμός νετρονίων82
σχετική ατομική μάζα
151,950326699 ± 0,000160718 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,03 ± 0,06 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

153Yb

Μαζικός αριθμός153
αριθμός νετρονίων83
σχετική ατομική μάζα
152,949372 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,2 ± 0,2 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ p (β+-delayed proton emission)0.008%

154Yb

Μαζικός αριθμός154
αριθμός νετρονίων84
σχετική ατομική μάζα
153,946395696 ± 0,000018551 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
409 ± 2 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)92.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7.4%

155Yb

Μαζικός αριθμός155
αριθμός νετρονίων85
σχετική ατομική μάζα
154,945783216 ± 0,00001782 Da
g-factor
-0,26 ± 0,0057142857142857
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,793 ± 0,02 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

156Yb

Μαζικός αριθμός156
αριθμός νετρονίων86
σχετική ατομική μάζα
155,942817096 ± 0,000009992 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
26,1 ± 0,7 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

157Yb

Μαζικός αριθμός157
αριθμός νετρονίων87
σχετική ατομική μάζα
156,942651368 ± 0,000011706 Da
g-factor
-0,182 ± 0,0022857142857143
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
38,6 ± 1 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

158Yb

Μαζικός αριθμός158
αριθμός νετρονίων88
σχετική ατομική μάζα
157,939871202 ± 0,000008559 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,49 ± 0,13 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0021%

159Yb

Μαζικός αριθμός159
αριθμός νετρονίων89
σχετική ατομική μάζα
158,940060257 ± 0,000018874 Da
g-factor
-0,146 ± 0,0032
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,67 ± 0,09 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Yb

Μαζικός αριθμός160
αριθμός νετρονίων90
σχετική ατομική μάζα
159,93755921 ± 0,0000059 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,8 ± 0,2 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Yb

Μαζικός αριθμός161
αριθμός νετρονίων91
σχετική ατομική μάζα
160,937912384 ± 0,000016211 Da
g-factor
-0,21733333333333 ± 0,0053333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,2 ± 0,2 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
1,03 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Yb

Μαζικός αριθμός162
αριθμός νετρονίων92
σχετική ατομική μάζα
161,935779342 ± 0,000016213 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
18,87 ± 0,19 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Yb

Μαζικός αριθμός163
αριθμός νετρονίων93
σχετική ατομική μάζα
162,936345406 ± 0,000016215 Da
g-factor
-0,24866666666667 ± 0,0053333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,05 ± 0,35 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
1,24 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Yb

Μαζικός αριθμός164
αριθμός νετρονίων94
σχετική ατομική μάζα
163,934500743 ± 0,000016217 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
75,8 ± 1,7 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

165Yb

Μαζικός αριθμός165
αριθμός νετρονίων95
σχετική ατομική μάζα
164,935270241 ± 0,00002849 Da
g-factor
0,1908 ± 0,0032
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,9 ± 0,3 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
2,48 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Yb

Μαζικός αριθμός166
αριθμός νετρονίων96
σχετική ατομική μάζα
165,933876439 ± 0,000007515 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
56,7 ± 0,1 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

167Yb

Μαζικός αριθμός167
αριθμός νετρονίων97
σχετική ατομική μάζα
166,934954069 ± 0,000004251 Da
g-factor
0,2484 ± 0,0032
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
17,5 ± 0,2 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
2,7 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Yb

Μαζικός αριθμός168
αριθμός νετρονίων98
σχετική ατομική μάζα
167,933891297 ± 0,0000001 Da
g-factor
0
natural abundance
0,123 ± 0,003
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
+ (double β+ decay)

169Yb

Μαζικός αριθμός169
αριθμός νετρονίων99
σχετική ατομική μάζα
168,935184208 ± 0,000000191 Da
g-factor
-0,18085714285714 ± 0,0022857142857143
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
32,014 ± 0,005 d
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
3,54 ± 0,06
ημερομηνία ανακάλυψης1946
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

170Yb

Μαζικός αριθμός170
αριθμός νετρονίων100
σχετική ατομική μάζα
169,934767242 ± 0,000000011 Da
g-factor
0
natural abundance
2,982 ± 0,039
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity+

171Yb

Μαζικός αριθμός171
αριθμός νετρονίων101
σχετική ατομική μάζα
170,936331515 ± 0,000000013 Da
g-factor
0,9846 ± 0,0008
natural abundance
14,086 ± 0,14
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity-

172Yb

Μαζικός αριθμός172
αριθμός νετρονίων102
σχετική ατομική μάζα
171,936386654 ± 0,000000014 Da
g-factor
0
natural abundance
21,686 ± 0,13
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

173Yb

Μαζικός αριθμός173
αριθμός νετρονίων103
σχετική ατομική μάζα
172,938216211 ± 0,000000012 Da
g-factor
-0,2712 ± 0,00024
natural abundance
16,103 ± 0,063
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
2,8 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity-

174Yb

Μαζικός αριθμός174
αριθμός νετρονίων104
σχετική ατομική μάζα
173,938867545 ± 0,000000011 Da
g-factor
0
natural abundance
32,025 ± 0,08
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

175Yb

Μαζικός αριθμός175
αριθμός νετρονίων105
σχετική ατομική μάζα
174,941281907 ± 0,000000076 Da
g-factor
0,21885714285714 ± 0,0022857142857143
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,185 ± 0,001 d
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
3,52 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1945
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

176Yb

Μαζικός αριθμός176
αριθμός νετρονίων106
σχετική ατομική μάζα
175,942574706 ± 0,000000015 Da
g-factor
0
natural abundance
12,995 ± 0,083
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

decay modeΈνταση
(double β decay)
α (α emission)

177Yb

Μαζικός αριθμός177
αριθμός νετρονίων107
σχετική ατομική μάζα
176,945263846 ± 0,000000236 Da
g-factor
-0,15444444444444 ± 0,0033333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,911 ± 0,003 h
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
4,03 ± 0,06
ημερομηνία ανακάλυψης1945
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

178Yb

Μαζικός αριθμός178
αριθμός νετρονίων108
σχετική ατομική μάζα
177,9466694 ± 0,000007072 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
74 ± 3 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

179Yb

Μαζικός αριθμός179
αριθμός νετρονίων109
σχετική ατομική μάζα
178,94993 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8 ± 0,4 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

180Yb

Μαζικός αριθμός180
αριθμός νετρονίων110
σχετική ατομική μάζα
179,951991 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,4 ± 0,5 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

181Yb

Μαζικός αριθμός181
αριθμός νετρονίων111
σχετική ατομική μάζα
180,95589 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2000
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)

182Yb

Μαζικός αριθμός182
αριθμός νετρονίων112
σχετική ατομική μάζα
181,958239 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)

183Yb

Μαζικός αριθμός183
αριθμός νετρονίων113
σχετική ατομική μάζα
182,962426 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)

184Yb

Μαζικός αριθμός184
αριθμός νετρονίων114
σχετική ατομική μάζα
183,965002 ± 0,00054 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)

185Yb

Μαζικός αριθμός185
αριθμός νετρονίων115
σχετική ατομική μάζα
184,969425 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
Ytterbium element

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόJean de Marignac
μέρος ανακάλυψηςSwitzerland
ημερομηνία ανακάλυψης1878
ΕτυμολογίαNamed for the Swedish village of Ytterby.
pronunciationi-TUR-bi-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
3,2 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,00000082 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,000018 %
natural abundance (Ήλιος)
0,0000001 %
Abundance in Universe
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3611
2p4.3716
2s18.306
3d13.6033
3p20.6635
3s21.2398
4d36.4104
4f40.568
4p33.598
4s32.4824
5p52.1685
5s49.85
6s61.4068