Zinek

Zinek (Zn)

chemický prvek s atomovým číslem 30
Atomové číslo30
Atomová hmotnost65.38
Nukleonové číslo64
Skupina12
Perioda4
Blokd
proton30 p+
neutron34 n0
elektron30 e-
Animated Bohrův model atomu of Zn (Zinek)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
135 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
118 pm
Metallic Radius
121 pm
iontový poloměr
60 pm
Crystal Radius
74 pm
Van der Waalsův poloměr
201 pm
hustota
7,134 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Zinek0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
608,6 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
9,394199 eV/particle
Ionizační energie of Zn (Zinek)
měrné skupenské teplo varu
114,8 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
7,28 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
130,4 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 2
Bohrův model atomu: Zn (Zinek)
Valenční elektron2
Lewis structure: Zn (Zinek)
elektronová konfigurace[Ar] 3d10 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Enhanced Bohrův model atomu of Zn (Zinek)
Orbital Diagram of Zn (Zinek)
Oxidační číslo-2, 0, 1, 2
elektronegativita
1.65
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
1 180,15 K
Teplota tání
692,677 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Břidlicově šedá
vzhledsilver-gray
Index lomu
1,00205
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000302 1/K
Molární tepelná kapacita
25,39 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,388 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
17 MS/m
rezistivita
0,00000005900000000001 m Ω
supravodivost
0,85 K
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,00000000221 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000145 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000158
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
2,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
2,5 MPa
stlačitelnost
70 GPa
modul pružnosti ve smyku
43 GPa
modul pružnosti v tahu
108 GPa
Poissonova konstanta
0,25
rychlost zvuku
3 700 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number74
Mendeleev Number77
Pettifor Number76
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůchalcophile

ostatní

Gas Basicity
586 kJ/mol
Polarizovatelnost
38,67 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
284 a₀
allotrope
Účinný průřez
1,1
Neutron Mass Absorption
0,00055
kvantové číslo1S0
space group194 (P63/mmc)

Izotopy zinku

Stabilní izotopy3
Nestabilní izotopy30
Natural Isotopes5
Isotopic Composition6449.17%6449.17%6627.73%6627.73%6818.45%6818.45%674.04%674.04%700.61%700.61%

54Zn

Nukleonové číslo54
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
53,993879 ± 0,000232 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,8 ± 0,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2005
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
2p (2-proton emission)87%

55Zn

Nukleonové číslo55
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
54,984681 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,8 ± 1,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2001
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91%

56Zn

Nukleonové číslo56
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
55,972743 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32,4 ± 0,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2001
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%

57Zn

Nukleonové číslo57
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
56,965056 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
45,7 ± 0,6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1976
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

58Zn

Nukleonové číslo58
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
57,954590296 ± 0,000053678 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
86 ± 1,9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

59Zn

Nukleonové číslo59
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
58,949311886 ± 0,000000814 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
178,7 ± 1,3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.1%

60Zn

Nukleonové číslo60
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
59,941841317 ± 0,000000588 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,38 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1955
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Zn

Nukleonové číslo61
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
60,939506964 ± 0,000017068 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
89,1 ± 0,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Zn

Nukleonové číslo62
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
61,934333359 ± 0,00000066 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,193 ± 0,015 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Zn

Nukleonové číslo63
neutronové číslo33
relativní atomová hmotnost
62,93321114 ± 0,000001674 Da
g-factor
-0,18762 ± 0,000033333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
38,47 ± 0,05 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,02
datum objevu1937
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Zn

Nukleonové číslo64
neutronové číslo34
relativní atomová hmotnost
63,929141776 ± 0,00000069 Da
g-factor
0
natural abundance
49,17 ± 0,75
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1922
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

65Zn

Nukleonové číslo65
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
64,929240534 ± 0,000000693 Da
g-factor
0,30736 ± 0,00008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
243,94 ± 0,04 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,019 ± 0,002
datum objevu1939
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Zn

Nukleonové číslo66
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
65,926033639 ± 0,000000798 Da
g-factor
0
natural abundance
27,73 ± 0,98
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1922
Narušení P-symetrie+

67Zn

Nukleonové číslo67
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
66,927127422 ± 0,00000081 Da
g-factor
natural abundance
4,04 ± 0,16
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,122 ± 0,01
datum objevu1928
Narušení P-symetrie-

68Zn

Nukleonové číslo68
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
67,924844232 ± 0,000000835 Da
g-factor
0
natural abundance
18,45 ± 0,63
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1922
Narušení P-symetrie+

69Zn

Nukleonové číslo69
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
68,92655036 ± 0,000000853 Da
g-factor
1,114 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
56,4 ± 0,9 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1937
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

70Zn

Nukleonové číslo70
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
69,925319175 ± 0,000002058 Da
g-factor
0
natural abundance
0,61 ± 0,1
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1922
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)

71Zn

Nukleonové číslo71
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
70,927719578 ± 0,000002849 Da
g-factor
1,102 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,4 ± 0,05 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1955
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

72Zn

Nukleonové číslo72
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
71,926842806 ± 0,0000023 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
46,5 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

73Zn

Nukleonové číslo73
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
72,92958258 ± 0,000002 Da
g-factor
1,1162 ± 0,001
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
24,5 ± 0,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1972
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

74Zn

Nukleonové číslo74
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
73,92940726 ± 0,0000027 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
95,6 ± 1,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

75Zn

Nukleonové číslo75
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
74,932840244 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,22517142857143 ± 0,00025714285714286
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,2 ± 0,2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,02
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

76Zn

Nukleonové číslo76
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
75,933114956 ± 0,000001562 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,7 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

77Zn

Nukleonové číslo77
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
76,936887197 ± 0,000002117 Da
g-factor
-0,25905714285714 ± 0,000028571428571429
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,08 ± 0,05 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

78Zn

Nukleonové číslo78
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
77,938289204 ± 0,000002086 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,47 ± 0,15 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

79Zn

Nukleonové číslo79
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
78,942638067 ± 0,000002388 Da
g-factor
-0,26348888888889 ± 0,00022222222222222
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
746 ± 42 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,04
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

80Zn

Nukleonové číslo80
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
79,944552929 ± 0,000002774 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
562,2 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.36%

81Zn

Nukleonové číslo81
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
80,950402617 ± 0,0000054 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
299,4 ± 2,1 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1991
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)

82Zn

Nukleonové číslo82
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
81,954574097 ± 0,0000033 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
177,9 ± 2,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)

83Zn

Nukleonové číslo83
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
82,961041 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
100 ± 3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)

84Zn

Nukleonové číslo84
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
83,965829 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
54 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)73%
2n (2-neutron emission)

85Zn

Nukleonové číslo85
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
84,973054 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

86Zn

Nukleonové číslo86
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
85,978463 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube

dějiny

objevitel nebo vynálezceKnown to the ancients.
místo objevu/vynálezu
datum objevu
etymologieGerman: zink (German for tin).
výslovnostZINK (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
0,0049 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,0033 %
natural abundance (meteoroid)
0,018 %
natural abundance (Slunce)
0,0002 %
Hojnost ve vesmíru
0,00003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6755
2p3.902
2s8.172
3d16.1217
3p14.6307
3s13.7808
4s24.0348