สังกะสี

สังกะสี (Zn)

ธาตุ
เลขอะตอม30
มวลอะตอม65.38
เลขมวล64
หมู่12
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน30 p+
นิวตรอน34 n0
Electrons30 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Zn (สังกะสี)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
118 pm
Metallic Radius
121 pm
ionic radius
60 pm
Crystal Radius
74 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
201 pm
ความหนาแน่น
7.134 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
608.6 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
9.394199 eV/particle
ionization energy of Zn (สังกะสี)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
114.8 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
7.28 kJ/mol
standard enthalpy of formation
130.4 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 2
แบบจำลองของบอร์: Zn (สังกะสี)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d10 4s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Zn (สังกะสี)
Orbital Diagram of Zn (สังกะสี)
สถานะออกซิเดชัน-2, 0, 1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.65
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
1,180.15 K
จุดหลอมเหลว
692.677 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเทาเข้ม
appearancesilver-gray
ดรรชนีหักเห
1.00205
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000302 1/K
molar heat capacity
25.39 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.388 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
17 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000005900000000001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.85 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.00000000221 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000145 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000158
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
2.66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
70 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
43 GPa
Young's modulus
108 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.25
อัตราเร็วของเสียง
3,700 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number74
Mendeleev Number77
Pettifor Number76
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
586 kJ/mol
Dipole Polarizability
38.67 ± 0.3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
284 a₀
Allotropes
Neutron cross section
1.1
Neutron Mass Absorption
0.00055
quantum number1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Zinc

ไอโซโทปที่มีความเสถียร5
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร28
Radioactive Isotopes27

54Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
53.993879 ± 0.000232 Da
เลขมวล54
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.8 ± 0.5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

54Zn Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)87%

55Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
54.984681 ± 0.000429 Da
เลขมวล55
g-factor
ครึ่งชีวิต
19.8 ± 1.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity-

55Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91%

56Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
55.972743 ± 0.000429 Da
เลขมวล56
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
32.4 ± 0.7 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

56Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%

57Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
56.965056 ± 0.000215 Da
เลขมวล57
g-factor
ครึ่งชีวิต
45.7 ± 0.6 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

57Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

58Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
57.954590296 ± 0.000053678 Da
เลขมวล58
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
86 ± 1.9 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

58Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

59Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
58.949311886 ± 0.000000814 Da
เลขมวล59
g-factor
ครึ่งชีวิต
178.7 ± 1.3 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

59Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.1%

60Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
59.941841317 ± 0.000000588 Da
เลขมวล60
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.38 ± 0.05 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

60Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
60.939506964 ± 0.000017068 Da
เลขมวล61
g-factor
ครึ่งชีวิต
89.1 ± 0.2 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

61Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
61.934333359 ± 0.00000066 Da
เลขมวล62
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
9.193 ± 0.015 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

62Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
62.93321114 ± 0.000001674 Da
เลขมวล63
g-factor
-0.18762 ± 0.000033333333333333
ครึ่งชีวิต
38.47 ± 0.05 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

63Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Zn

natural abundance
49.17 ± 0.75
น้ำหนักอะตอม
63.929141776 ± 0.00000069 Da
เลขมวล64
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

64Zn Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

65Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
64.929240534 ± 0.000000693 Da
เลขมวล65
g-factor
0.30736 ± 0.00008
ครึ่งชีวิต
243.94 ± 0.04 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.019 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

65Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Zn

natural abundance
27.73 ± 0.98
น้ำหนักอะตอม
65.926033639 ± 0.000000798 Da
เลขมวล66
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

67Zn

natural abundance
4.04 ± 0.16
น้ำหนักอะตอม
66.927127422 ± 0.00000081 Da
เลขมวล67
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.122 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1928
parity-

68Zn

natural abundance
18.45 ± 0.63
น้ำหนักอะตอม
67.924844232 ± 0.000000835 Da
เลขมวล68
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

69Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
68.92655036 ± 0.000000853 Da
เลขมวล69
g-factor
1.114 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
56.4 ± 0.9 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

69Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

70Zn

natural abundance
0.61 ± 0.1
น้ำหนักอะตอม
69.925319175 ± 0.000002058 Da
เลขมวล70
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

70Zn Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

71Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
70.927719578 ± 0.000002849 Da
เลขมวล71
g-factor
1.102 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.05 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

71Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

72Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
71.926842806 ± 0.0000023 Da
เลขมวล72
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
46.5 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

72Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

73Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
72.92958258 ± 0.000002 Da
เลขมวล73
g-factor
1.1162 ± 0.001
ครึ่งชีวิต
24.5 ± 0.2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

73Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

74Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
73.92940726 ± 0.0000027 Da
เลขมวล74
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
95.6 ± 1.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

74Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

75Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
74.932840244 ± 0.0000021 Da
เลขมวล75
g-factor
-0.22517142857143 ± 0.00025714285714286
ครึ่งชีวิต
10.2 ± 0.2 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.16 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

75Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

76Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
75.933114956 ± 0.000001562 Da
เลขมวล76
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5.7 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

76Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

77Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
76.936887197 ± 0.000002117 Da
เลขมวล77
g-factor
-0.25905714285714 ± 0.000028571428571429
ครึ่งชีวิต
2.08 ± 0.05 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.48 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

77Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

78Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
77.938289204 ± 0.000002086 Da
เลขมวล78
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.47 ± 0.15 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

78Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

79Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
78.942638067 ± 0.000002388 Da
เลขมวล79
g-factor
-0.26348888888889 ± 0.00022222222222222
ครึ่งชีวิต
746 ± 42 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.4 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

79Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

80Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
79.944552929 ± 0.000002774 Da
เลขมวล80
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
562.2 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

80Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.36%

81Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
80.950402617 ± 0.0000054 Da
เลขมวล81
g-factor
ครึ่งชีวิต
299.4 ± 2.1 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

81Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)%

82Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
81.954574097 ± 0.0000033 Da
เลขมวล82
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
177.9 ± 2.5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

82Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)%

83Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
82.961041 ± 0.000322 Da
เลขมวล83
g-factor
ครึ่งชีวิต
100 ± 3 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

83Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)%

84Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
83.965829 ± 0.000429 Da
เลขมวล84
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
54 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

84Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)73%
2n (2-neutron emission)%

85Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
84.973054 ± 0.000537 Da
เลขมวล85
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

85Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

86Zn

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
85.978463 ± 0.000537 Da
เลขมวล86
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

86Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาGerman: zink (German for tin).
pronunciationZINK (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
0.0049 mg/L
Abundance in Human Body
0.0033 %
Abundance in Meteor
0.018 %
Abundance in Sun
0.0002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6755
2p3.902
2s8.172
3d16.1217
3p14.6307
3s13.7808
4s24.0348