สังกะสี

สังกะสี (Zn)

ธาตุ
เลขอะตอม30
มวลอะตอม65.38
เลขมวล64
หมู่12
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน30 p+
นิวตรอน34 n0
อิเล็กตรอน30 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Zn (สังกะสี)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
118 pm
Metallic Radius
121 pm
ionic radius
60 pm
Crystal Radius
74 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
201 pm
ความหนาแน่น
7.134 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: สังกะสี0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
608.6 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
9.394199 eV/particle
ionization energy of Zn (สังกะสี)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
114.8 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
7.28 kJ/mol
standard enthalpy of formation
130.4 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 2
แบบจำลองของบอร์: Zn (สังกะสี)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Zn (สังกะสี)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Zn (สังกะสี)
Orbital Diagram of Zn (สังกะสี)
สถานะออกซิเดชัน-2, 0, 1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.65
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
1,180.15 K
จุดหลอมเหลว
692.677 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเทาเข้ม
appearancesilver-gray
ดรรชนีหักเห
1.00205
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000302 1/K
molar heat capacity
25.39 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.388 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
17 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000005900000000001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.85 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.00000000221 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000145 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000158
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
2.66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
70 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
43 GPa
Young's modulus
108 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.25
อัตราเร็วของเสียง
3,700 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number74
Mendeleev Number77
Pettifor Number76
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
586 kJ/mol
polarizability
38.67 ± 0.3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
284 a₀
allotrope
Neutron cross section
1.1
Neutron Mass Absorption
0.00055
quantum number1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Zinc

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร30
Natural Isotopes5
Isotopic Composition6449.17%6449.17%6627.73%6627.73%6818.45%6818.45%674.04%674.04%700.61%700.61%

54Zn

เลขมวล54
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
53.993879 ± 0.000232 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.8 ± 0.5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)87%

55Zn

เลขมวล55
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
54.984681 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.8 ± 1.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91%

56Zn

เลขมวล56
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
55.972743 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.4 ± 0.7 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%

57Zn

เลขมวล57
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
56.965056 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
45.7 ± 0.6 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

58Zn

เลขมวล58
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
57.954590296 ± 0.000053678 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
86 ± 1.9 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

59Zn

เลขมวล59
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
58.949311886 ± 0.000000814 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
178.7 ± 1.3 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.1%

60Zn

เลขมวล60
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
59.941841317 ± 0.000000588 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.38 ± 0.05 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Zn

เลขมวล61
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
60.939506964 ± 0.000017068 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
89.1 ± 0.2 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Zn

เลขมวล62
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
61.934333359 ± 0.00000066 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.193 ± 0.015 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Zn

เลขมวล63
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
62.93321114 ± 0.000001674 Da
g-factor
-0.18762 ± 0.000033333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
38.47 ± 0.05 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Zn

เลขมวล64
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
63.929141776 ± 0.00000069 Da
g-factor
0
natural abundance
49.17 ± 0.75
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

65Zn

เลขมวล65
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
64.929240534 ± 0.000000693 Da
g-factor
0.30736 ± 0.00008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
243.94 ± 0.04 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.019 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Zn

เลขมวล66
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
65.926033639 ± 0.000000798 Da
g-factor
0
natural abundance
27.73 ± 0.98
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

67Zn

เลขมวล67
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
66.927127422 ± 0.00000081 Da
g-factor
natural abundance
4.04 ± 0.16
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.122 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1928
parity-

68Zn

เลขมวล68
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
67.924844232 ± 0.000000835 Da
g-factor
0
natural abundance
18.45 ± 0.63
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

69Zn

เลขมวล69
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
68.92655036 ± 0.000000853 Da
g-factor
1.114 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
56.4 ± 0.9 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

70Zn

เลขมวล70
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
69.925319175 ± 0.000002058 Da
g-factor
0
natural abundance
0.61 ± 0.1
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

71Zn

เลขมวล71
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
70.927719578 ± 0.000002849 Da
g-factor
1.102 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.05 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

72Zn

เลขมวล72
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
71.926842806 ± 0.0000023 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
46.5 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

73Zn

เลขมวล73
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
72.92958258 ± 0.000002 Da
g-factor
1.1162 ± 0.001
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24.5 ± 0.2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

74Zn

เลขมวล74
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
73.92940726 ± 0.0000027 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
95.6 ± 1.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

75Zn

เลขมวล75
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
74.932840244 ± 0.0000021 Da
g-factor
-0.22517142857143 ± 0.00025714285714286
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.2 ± 0.2 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.16 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

76Zn

เลขมวล76
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
75.933114956 ± 0.000001562 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.7 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

77Zn

เลขมวล77
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
76.936887197 ± 0.000002117 Da
g-factor
-0.25905714285714 ± 0.000028571428571429
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.08 ± 0.05 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.48 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

78Zn

เลขมวล78
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
77.938289204 ± 0.000002086 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.47 ± 0.15 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

79Zn

เลขมวล79
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
78.942638067 ± 0.000002388 Da
g-factor
-0.26348888888889 ± 0.00022222222222222
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
746 ± 42 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.4 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

80Zn

เลขมวล80
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
79.944552929 ± 0.000002774 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
562.2 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.36%

81Zn

เลขมวล81
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
80.950402617 ± 0.0000054 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
299.4 ± 2.1 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)

82Zn

เลขมวล82
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
81.954574097 ± 0.0000033 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
177.9 ± 2.5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)

83Zn

เลขมวล83
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
82.961041 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
100 ± 3 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)

84Zn

เลขมวล84
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
83.965829 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
54 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)73%
2n (2-neutron emission)

85Zn

เลขมวล85
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
84.973054 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

86Zn

เลขมวล86
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
85.978463 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาGerman: zink (German for tin).
pronunciationZINK (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
0.0049 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.0033 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.018 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6755
2p3.902
2s8.172
3d16.1217
3p14.6307
3s13.7808
4s24.0348

alias

 • Zn

การแปล

 • อังกฤษzinc
 • อิตาลีzinco
 • นอร์เวย์บุคมอลsink
 • เยอรมันZink
 • ฝรั่งเศสzinc
 • ดัตช์zink
 • สเปนcinc
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • แอฟริกานส์sink
 • อัมฮาราዚንክ
 • อารากอนZinc
 • อาหรับزنك
 • อัสตูเรียสCinc
 • อาเซอร์ไบจานSink
 • บัชคีร์Цинк
 • เบลารุสЦынк
 • บัลแกเรียцинк
 • บังกลาজিংক
 • เบรตันZink
 • บอสเนียcink
 • คาตาลันzinc
 • คอร์ซิกาZingu
 • เช็กzinek
 • ชูวัชЦинк
 • เวลส์Sinc
 • เดนมาร์กzink
 • ธิเวหิޒިންކް
 • กรีกψευδάργυρος
 • เอสเปรันโตzinko
 • เอสโตเนียTsink
 • บาสก์zink
 • เปอร์เซียروی
 • ฟินแลนด์sinkki
 • ฟรูลีZinc
 • ฟริเซียนตะวันตกSink
 • ไอริชSinc
 • กาลิเซียCinc
 • คุชราตજસત
 • มานซ์Shinc
 • จีนแคะÂ-yèn
 • ฮิบรูאבץ
 • ฮินดีजस्ता
 • ฮินดีฟิจิZinc
 • โครเอเชียCink
 • เฮติครีโอลZenk
 • ฮังการีcink
 • อาร์เมเนียցինկ
 • อินเตอร์ลิงกัวzinc
 • อินโดนีเซียseng
 • อีโดzinko
 • ไอซ์แลนด์sink
 • ญี่ปุ่น亜鉛
 • โลชบันzinki
 • ชวาSèng
 • จอร์เจียთუთია
 • คาซัคМырыш
 • กันนาดาಸತುವು
 • เกาหลี아연
 • เคิร์ดÇînko
 • ละตินzincum
 • ลักเซมเบิร์กZénk
 • lbeТутия
 • ลิกูเรียZingo
 • ลิทัวเนียCinkas
 • ลัตเวียcinks
 • เมารีkonutea
 • มาซิโดเนียцинк
 • มาลายาลัมനാകം
 • มองโกเลียцайр
 • มราฐีजस्त
 • มาเลย์timah sari
 • พม่าသွပ်
 • เยอรมันต่ำZink
 • เนวาร์जिङ्क
 • นอร์เวย์นีนอสก์sink
 • อ็อกซิตันZinc
 • ปัญจาบਜਿਸਤ
 • โปแลนด์cynk
 • ลาฮ์นดาزنک
 • โปรตุเกสzinco
 • เคชวาTsinku
 • โรมาเนียzinc
 • รัสเซียцинк
 • รูซินЦінк
 • ซิซิลีzincu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียCink
 • สโลวักZinok
 • สโลวีเนียCink
 • แอลเบเนียZinku
 • เซอร์เบียцинк
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Zink
 • ซุนดาSéng
 • สวีเดนzink
 • สวาฮีลีZinki
 • ทมิฬதுத்தநாகம்
 • เตลูกูతుత్తునాగము
 • ทาจิกРуҳ
 • ตากาล็อกSink
 • ตุรกีÇinko
 • อุยกูร์سىنك
 • ยูเครนцинк
 • อูรดูخارصین
 • อุซเบกRux
 • เวปส์Cink
 • เวียดนามkẽm
 • วาเรย์Singk
 • คัลมืยค์Цинкон
 • ยิดดิชצינק
 • โยรูบาZinc
 • จีน
 • โกมิЦинк
 • เคิร์ดตอนกลางزینک
 • โชนาZeng'e
 • ฟริเซียนเหนือSink
 • โอดิยาଦସ୍ତା
 • พีดมอนต์Zinch
 • กีกูยูZinc
 • มารีตะวันตกЦинк
 • สันสกฤตदस्ता
 • แฟโรSink
 • สกอตส์zinc
 • มีรันดาZinco
 • โซมาลีSinki
 • เอียร์ซยาЦинк
 • จีนคลาสสิก
 • จีนมินหนานA-iân
 • โวโรTsink
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Цынк
 • กวางตุ้ง
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (จีน)
 • คีร์กีซЦинк
 • cdoSĭng
 • ลิมเบิร์กZink
 • ลอมบาร์ดZinch
 • มอลตาżingu
 • เนปาลजस्ता
 • เกลิกสกอตSinc
 • โปรตุเกส (บราซิล)zinco
 • โภชปุรีजस्ता
 • ทิเบตཏི་ཚ།
 • สินธิجست
 • บาลีजिंक
 • oloCinku
 • azbزنگ
 • kbpSɛŋkɩ
 • อัสสัมজিংক
 • ซอร์เบียตอนบนCynk
 • อาโรมาเนียZinc
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาzinco
 • จีนอู๋
 • ตาตาร์тутыя
 • กาไบลAzzeng
 • hywԶինկ
 • ซาร์เดญาZingu
 • ตาตาร์ (ซีริลลิก)тутыя
 • อาหรับโมร็อกโกزنك
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์زنك
 • ฟิจิKapa
 • คอร์นิชzynk
 • บิกอลZinc
 • lldZinch
 • มาลากาซีFanitso
 • บาหลีSéng
 • ดิงกาKuat yom
 • เฮาซาZinc
 • blkသဉ့်