เซอร์โคเนียม

เซอร์โคเนียม (Zr)

chemical element with symbol Zr and atomic number 40
เลขอะตอม40
มวลอะตอม91.224
เลขมวล90
หมู่4
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน40 p+
นิวตรอน50 n0
อิเล็กตรอน40 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Zr (เซอร์โคเนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
155 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
154 pm
Metallic Radius
145 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
223 pm
ความหนาแน่น
6.52 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: เซอร์โคเนียม0153045607590105120135150165180195210225240pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Zr (เซอร์โคเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
567 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
19.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
610 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 10, 2
แบบจำลองของบอร์: Zr (เซอร์โคเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Zr (เซอร์โคเนียม)
electron configuration[Kr] 4d2 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d2 5s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Zr (เซอร์โคเนียม)
Orbital Diagram of Zr (เซอร์โคเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-2, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.33
Electrophilicity Index
1.0036040369931862 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
4,679.15 K
จุดหลอมเหลว
2,127.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
22.7 W/(m K)
thermal expansion
0.0000057 1/K
molar heat capacity
25.36 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.278 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
2.4 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000042 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.61 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000168 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000000153 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.000109
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
33 GPa
Young's modulus
68 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.34
อัตราเร็วของเสียง
3,800 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number49
Mendeleev Number44
Pettifor Number49
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
112 ± 13 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0.184
Neutron Mass Absorption
0.00066
quantum number3F2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Zirconium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร34
Natural Isotopes5
Isotopic Composition9051.45%9051.45%9217.15%9217.15%9417.38%9417.38%9111.22%9111.22%962.80%962.80%

77Zr

เลขมวล77
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
76.966076 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Zr

เลขมวล78
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
77.956146 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Zr

เลขมวล79
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
78.94979 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
56 ± 30 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

80Zr

เลขมวล80
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
79.941213 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 0.6 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Zr

เลขมวล81
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
80.938245 ± 0.000099 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.5 ± 0.4 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.12%

82Zr

เลขมวล82
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
81.931707497 ± 0.0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32 ± 5 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Zr

เลขมวล83
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
82.929240926 ± 0.000006902 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
42 ± 2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Zr

เลขมวล84
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
83.923325663 ± 0.000005903 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.8 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Zr

เลขมวล85
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
84.921443199 ± 0.000006902 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.86 ± 0.04 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Zr

เลขมวล86
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
85.916296814 ± 0.000003827 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16.5 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Zr

เลขมวล87
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
86.914817338 ± 0.00000445 Da
g-factor
-0.19866666666667 ± 0.0011111111111111
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.68 ± 0.01 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.42 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Zr

เลขมวล88
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
87.910220715 ± 0.0000058 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
83.4 ± 0.3 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

89Zr

เลขมวล89
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
88.908879751 ± 0.000002983 Da
g-factor
-0.23222222222222 ± 0.0013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
78.36 ± 0.023 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.28 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Zr

เลขมวล90
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
89.904698755 ± 0.000000126 Da
g-factor
0
natural abundance
51.45 ± 0.04
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

91Zr

เลขมวล91
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
90.905640205 ± 0.000000101 Da
g-factor
natural abundance
11.22 ± 0.05
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.176 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

92Zr

เลขมวล92
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
91.905035336 ± 0.000000101 Da
g-factor
0
natural abundance
17.15 ± 0.03
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

93Zr

เลขมวล93
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
92.906470661 ± 0.000000489 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.61 ± 0.05 My
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

94Zr

เลขมวล94
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
93.906312523 ± 0.000000175 Da
g-factor
0
natural abundance
17.38 ± 0.04
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

95Zr

เลขมวล95
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
94.908040276 ± 0.000000933 Da
g-factor
0.452 ± 0.008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
64.032 ± 0.006 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.22 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1946
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

96Zr

เลขมวล96
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
95.908277615 ± 0.000000122 Da
g-factor
0
natural abundance
2.8 ± 0.02
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.4 ± 1.7 Ey
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

97Zr

เลขมวล97
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
96.910963802 ± 0.00000013 Da
g-factor
-1.872 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16.749 ± 0.008 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

98Zr

เลขมวล98
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
97.912740448 ± 0.000009065 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30.7 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

99Zr

เลขมวล99
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
98.916675081 ± 0.000011271 Da
g-factor
-1.858 ± 0.008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 0.1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

100Zr

เลขมวล100
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
99.918010499 ± 0.000008742 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.1 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

101Zr

เลขมวล101
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
100.921458454 ± 0.000008944 Da
g-factor
-0.18133333333333 ± 0.0053333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.29 ± 0.08 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.81 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

102Zr

เลขมวล102
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
101.923154181 ± 0.000009401 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.01 ± 0.08 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

103Zr

เลขมวล103
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
102.927204054 ± 0.0000099 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.38 ± 0.07 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

104Zr

เลขมวล104
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
103.929449193 ± 0.00001 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
920 ± 28 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

105Zr

เลขมวล105
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
104.934021832 ± 0.000013 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
670 ± 28 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

106Zr

เลขมวล106
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
105.93693 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
179 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

107Zr

เลขมวล107
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
106.942007 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
145.7 ± 2.4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%

108Zr

เลขมวล108
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
107.945303 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
78.5 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

109Zr

เลขมวล109
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
108.950907 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
56 ± 3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

110Zr

เลขมวล110
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
109.954675 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
37.5 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

111Zr

เลขมวล111
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
110.960837 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24 ± 0.5 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

112Zr

เลขมวล112
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
111.965196 ± 0.000751 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
43 ± 21 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

113Zr

เลขมวล113
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
112.971723 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Zirconium crystal bar and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Martin Klaproth
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1789
ศัพทมูลวิทยาFrom the mineral, zircon.
pronunciationzer-KO-ni-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
165 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00003 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.000005 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.00066 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.000004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.841
2p4.0072
2s10.6262
3d14.4331
3p16.1545
3s15.6385
4d26.9284
4p26.54
4s25.0984
5s33.5545

alias

 • Zr

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลzirkonium
 • อังกฤษzirconium
 • ฝรั่งเศสzirconium
 • อิตาลีzirconio
 • เยอรมันZirconium
 • ดัตช์zirkonium
 • นอร์เวย์นีนอสก์zirkonium
 • เดนมาร์กzirkonium
 • ฮังการีcirkónium
 • แอฟริกานส์sirkonium
 • อัมฮาราዚርኮኒየም
 • อารากอนZirconio
 • อาหรับزركونيوم
 • อาเซอร์ไบจานSirkonium
 • เบลารุสцырконій
 • บัลแกเรียцирконий
 • เบรตันZirkoniom
 • บอสเนียcirkonij
 • คาตาลันzirconi
 • คอร์ซิกาZirconiu
 • เช็กzirkonium
 • ชูวัชциркони
 • เวลส์Sirconiwm
 • กรีกζιρκόνιο
 • เอสเปรันโตzirkonio
 • สเปนcirconio
 • เอสโตเนียtsirkoonium
 • บาสก์zirkonio
 • เปอร์เซียزیرکونیم
 • ฟินแลนด์zirkonium
 • ฟรูลีZirconi
 • ไอริชSiorcóiniam
 • กาลิเซียcirconio
 • มานซ์Shirconium
 • จีนแคะzirconium
 • ฮิบรูזירקוניום
 • ฮินดีजर्कोनियम
 • ฮินดีฟิจิZirconium
 • โครเอเชียcirkonij
 • เฮติครีโอลZikonyòm
 • อาร์เมเนียցիրկոնիում
 • อินเตอร์ลิงกัวzirconium
 • อินโดนีเซียzirkonium
 • อีโดzirkonio
 • ไอซ์แลนด์sirkon
 • ญี่ปุ่นジルコニウム
 • โลชบันjinmrzirkoni
 • ชวาZirkonium
 • จอร์เจียცირკონიუმი
 • คาซัคЦирконий
 • กันนาดาಜಿರ್ಕೊನಿಯಮ್
 • เกาหลี지르코늄
 • เคิร์ดZîrkonyûm
 • โกมิЦирконий
 • ละตินzirconium
 • ลักเซมเบิร์กZirkonium
 • ลิกูเรียSirconio
 • ลิทัวเนียcirkonis
 • ลัตเวียcirkonijs
 • มาลายาลัมസിർകോണിയം
 • มราฐีझिर्कोनियम
 • มารีตะวันตกЦирконий
 • มาเลย์Zirkonium
 • พม่าဇာကိုနီယမ်
 • อ็อกซิตันZircòni
 • ปัญจาบਜ਼ਰਕੋਨੀਅਮ
 • โปแลนด์cyrkon
 • ลาฮ์นดาزرکونیم
 • โปรตุเกสzircónio
 • เคชวาSirkonyu
 • โรมาเนียzirconiu
 • รัสเซียцирконий
 • ซิซิลีzirconiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียCirkonijum
 • สโลวักzirkónium
 • สโลวีเนียcirkonij
 • แอลเบเนียZirkoniumi
 • เซอร์เบียцирконијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Zirconium
 • สวีเดนzirkonium
 • สวาฮีลีZirikoni
 • ตากาล็อกSirkonyo
 • ตุรกีzirkonyum
 • อุยกูร์سىركونىي
 • ยูเครนцирконій
 • อุซเบกSirkoniy
 • เวปส์Cirkonii
 • เวียดนามzirconi
 • วาเรย์Zirconyo
 • คัลมืยค์Циркониум
 • โยรูบาZirconium
 • จีน
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)zirconium
 • เซบูCirkonyo
 • มาซิโดเนียЦиркониум
 • เคิร์ดตอนกลางزیرکۆنیۆم
 • คุชราตઝિર્કોનિયમ
 • ยิดดิชצירקאניום
 • ทมิฬசிர்க்கோனியம்
 • พีดมอนต์Zircòni
 • บังกลาজিরকোনিয়াম
 • ตาตาร์Цирконий
 • โอดิยาଜିର୍କୋନିଅମ
 • สกอตส์zirconium
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)цыркон
 • กวางตุ้ง
 • จีนมินหนานZirconium
 • โซมาลีSirkooniyaam
 • มองโกเลียциркони
 • อาโรมาเนียZirconiu
 • คีร์กีซЦирконий
 • ลิมเบิร์กZirkonium
 • เตลูกูజిర్కోనియం
 • มอลตาżirkonju
 • ลอมบาร์ดZirconio
 • เกลิกสกอตSiorcònium
 • โภชปุรีजिरकोनियम
 • สันสกฤตजर्कोनियम
 • เนปาลजर्कोनियम
 • บาลีजर्कोनियम
 • azbزیرکونیوم
 • cdoZirconium
 • ทิเบตཛིར་ཀོ་ནིམ།
 • ซุนดาZirkonium
 • อัสตูเรียสcirconiu
 • โปรตุเกส (บราซิล)zircônio
 • จีนคลาสสิก
 • oloCirkounii
 • ทาจิกZr
 • kbpSɩrkɔnɩyɔm
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาzirconio
 • ฟริเซียนเหนือTsirkoonium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาZircòniu
 • โคตาวาZerkanel
 • อาหรับโมร็อกโกزيركونيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์زركونيوم
 • พัชโตزرکونيوم
 • คอร์นิชZirkoniom
 • บาหลีZirkonium
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • บิกอลSirkonyo
 • เนวาร์जर्कोनियम
 • อูรดูزرکونیئم
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)지르코니움
 • ซูลูIZambedu