เซอร์โคเนียม

เซอร์โคเนียม (Zr)

chemical element with atomic number 40
เลขอะตอม40
มวลอะตอม91.224
เลขมวล90
หมู่4
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน40 p+
นิวตรอน50 n0
Electrons40 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Zr (เซอร์โคเนียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
155 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
154 pm
Metallic Radius
145 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
223 pm
ความหนาแน่น
6.52 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Zr (เซอร์โคเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
567 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
19.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
610 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 10, 2
แบบจำลองของบอร์: Zr (เซอร์โคเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 4d2 5s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Zr (เซอร์โคเนียม)
Orbital Diagram of Zr (เซอร์โคเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-2, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.33
Electrophilicity
1.0036040369931862 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
4,679.15 K
จุดหลอมเหลว
2,127.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
22.7 W/(m K)
thermal expansion
0.0000057 1/K
molar heat capacity
25.36 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.278 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
2.4 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000042 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.61 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000168 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000000153 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.000109
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
33 GPa
Young's modulus
68 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.34
อัตราเร็วของเสียง
3,800 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number49
Mendeleev Number44
Pettifor Number49
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
112 ± 13 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
0.184
Neutron Mass Absorption
0.00066
quantum number3F2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Zirconium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร5
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร32
Radioactive Isotopes33

77Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
76.966076 ± 0.000429 Da
เลขมวล77
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity-

77Zr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

78Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
77.956146 ± 0.000429 Da
เลขมวล78
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

78Zr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

79Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
78.94979 ± 0.000322 Da
เลขมวล79
g-factor
ครึ่งชีวิต
56 ± 30 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

79Zr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

80Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
79.941213 ± 0.000322 Da
เลขมวล80
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 0.6 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

80Zr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
80.938245 ± 0.000099 Da
เลขมวล81
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.5 ± 0.4 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

81Zr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.12%

82Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
81.931707497 ± 0.0000017 Da
เลขมวล82
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
32 ± 5 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

82Zr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
82.929240926 ± 0.000006902 Da
เลขมวล83
g-factor
ครึ่งชีวิต
42 ± 2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

83Zr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

84Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
83.923325663 ± 0.000005903 Da
เลขมวล84
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
25.8 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

84Zr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
84.921443199 ± 0.000006902 Da
เลขมวล85
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.86 ± 0.04 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

85Zr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
85.916296814 ± 0.000003827 Da
เลขมวล86
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
16.5 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

86Zr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
86.914817338 ± 0.00000445 Da
เลขมวล87
g-factor
-0.19866666666667 ± 0.0011111111111111
ครึ่งชีวิต
1.68 ± 0.01 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.42 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

87Zr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
87.910220715 ± 0.0000058 Da
เลขมวล88
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
83.4 ± 0.3 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

88Zr Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

89Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
88.908879751 ± 0.000002983 Da
เลขมวล89
g-factor
-0.23222222222222 ± 0.0013333333333333
ครึ่งชีวิต
78.36 ± 0.023 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.28 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

89Zr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Zr

natural abundance
51.45 ± 0.04
น้ำหนักอะตอม
89.904698755 ± 0.000000126 Da
เลขมวล90
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

91Zr

natural abundance
11.22 ± 0.05
น้ำหนักอะตอม
90.905640205 ± 0.000000101 Da
เลขมวล91
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.176 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

92Zr

natural abundance
17.15 ± 0.03
น้ำหนักอะตอม
91.905035336 ± 0.000000101 Da
เลขมวล92
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

93Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
92.906470661 ± 0.000000489 Da
เลขมวล93
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.61 ± 0.05 My
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

93Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

94Zr

natural abundance
17.38 ± 0.04
น้ำหนักอะตอม
93.906312523 ± 0.000000175 Da
เลขมวล94
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

94Zr Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

95Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
94.908040276 ± 0.000000933 Da
เลขมวล95
g-factor
0.452 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
64.032 ± 0.006 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.22 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1946
parity+

95Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

96Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
2.8 ± 0.02
น้ำหนักอะตอม
95.908277615 ± 0.000000122 Da
เลขมวล96
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
23.4 ± 1.7 Ey
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

96Zr Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)100%

97Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
96.910963802 ± 0.00000013 Da
เลขมวล97
g-factor
-1.872 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
16.749 ± 0.008 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

97Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

98Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
97.912740448 ± 0.000009065 Da
เลขมวล98
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
30.7 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

98Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

99Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
98.916675081 ± 0.000011271 Da
เลขมวล99
g-factor
-1.858 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 0.1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

99Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

100Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
99.918010499 ± 0.000008742 Da
เลขมวล100
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
7.1 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

100Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

101Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
100.921458454 ± 0.000008944 Da
เลขมวล101
g-factor
-0.18133333333333 ± 0.0053333333333333
ครึ่งชีวิต
2.29 ± 0.08 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.81 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

101Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

102Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
101.923154181 ± 0.000009401 Da
เลขมวล102
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.01 ± 0.08 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

102Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

103Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
102.927204054 ± 0.0000099 Da
เลขมวล103
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.38 ± 0.07 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

103Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

104Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
103.929449193 ± 0.00001 Da
เลขมวล104
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
920 ± 28 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

104Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

105Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
104.934021832 ± 0.000013 Da
เลขมวล105
g-factor
ครึ่งชีวิต
670 ± 28 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

105Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

106Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
105.93693 ± 0.000215 Da
เลขมวล106
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
179 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

106Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

107Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
106.942007 ± 0.000322 Da
เลขมวล107
g-factor
ครึ่งชีวิต
145.7 ± 2.4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

107Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%

108Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
107.945303 ± 0.000429 Da
เลขมวล108
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
78.5 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

108Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

109Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
108.950907 ± 0.000537 Da
เลขมวล109
g-factor
ครึ่งชีวิต
56 ± 3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

109Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

110Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
109.954675 ± 0.000537 Da
เลขมวล110
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
37.5 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

110Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

111Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
110.960837 ± 0.000644 Da
เลขมวล111
g-factor
ครึ่งชีวิต
24 ± 0.5 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

111Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

112Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
111.965196 ± 0.000751 Da
เลขมวล112
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
43 ± 21 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

112Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

113Zr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
112.971723 ± 0.000322 Da
เลขมวล113
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

113Zr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Zirconium crystal bar and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Martin Klaproth
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1789
ศัพทมูลวิทยาFrom the mineral, zircon.
pronunciationzer-KO-ni-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
165 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00003 mg/L
Abundance in Human Body
0.000005 %
Abundance in Meteor
0.00066 %
Abundance in Sun
0.000004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.841
2p4.0072
2s10.6262
3d14.4331
3p16.1545
3s15.6385
4d26.9284
4p26.54
4s25.0984
5s33.5545