คุณสมบัติ

CAS Number7440-35-9
PubChem CIDna
รัศมีอะตอม173
ปริมาณอะตอม17.78
มวลอะตอม[243]
บล็อกf
จุดเดือด2,607
Bulk Modulus
ประเภทแอกทิไนด
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย
สีสีเงิน
รัศมีโควาเลนต์180
ความหนาแน่น13.69
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f7 7s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
อิเล็กโตรเนกาติวิตี1.3
Electrons95
หมู่na
ความร้อนของการหลอมเหลวna
ความร้อนของการกลายเป็นไอna
พลังงานไอออไนเซชัน5.974
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล[243]
Mass Number95
จุดหลอมเหลว1,176
ชื่ออะเมริเซียม
นิวตรอน148
เลขอะตอม243
สถานะออกซิเดชัน2, 3, 4, 5, 6
คาบ7
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน95
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ-
สัญลักษณ์Am
สภาพนำความร้อน0.1
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลกna
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาลna
Am อะเมริเซียม 95 (243) 7 f 95 994.0 2607.0 [Rn] 5f7 7s2 2 8 18 32 25 8 2 13.7 None Silver Hexagonal 1.3 {"1":"578"} 578 +3,4,5,6 1.84 20.8 10.0 1 7388 y 1.065×104y AlphaEmission Solid, Actinide, Radioactive, Synthetic am-er-ISH-i-em Silvery-white, artificially produced radioactive metal. Americium-241 is currently used in smoke detectors. Produced by bombarding plutonium with neutrons. PB38NyjmneE Americium
Gold has been known since prehistoric times and was the first metal used by humans.

Gold artifacts dated to 5000 years ago have been found in Egyptian tombs.

Gold of 98% purity has been found in Nahal Qunah in the ancient kingdom of Israel, dating from about 6000 years ago. From the Latin word aurum meaning gold 95 1944 Glenn Seaborg, Ralph James., L. Morgan, Albert Ghiorso USA From the English word "America"

Isotopes of Gold

Standard Atomic Weight

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

231Am 232Am 233Am 234Am 235Am 236Am 237Am 238Am 239Am 240Am 241Am 242Am 243Am 244Am 245Am 246Am 247Am 248Am 249Am

Gold is considered to be non-toxic
India is the world's largest single consumer of gold
Gold is used in coinage and is a standard for monetary systems in many countries.

It is also extensively used for jewelry, decoration, dental work, and for plating.

Gold is used widely in microelectronic circuits to ensure reliable, corrosion-resistant and static-free performance.

Gold leaf, flake or dust is used in some gourmet foods as decorative ingredient.