מאפיינים

CAS Number7440-57-5
PubChem CID23985
רדיוס אטומי144
Atomic Volume10.2
מסה אטומי196.967
חסוםd
נקודת רתיחה2,856
Bulk Modulus
קטגוריהמתכות מעבר
מבנה גבישיממורכז פאה קובי
צבעזהב
רדיוס קוולנטי136
צפיפות החומר19.282
Electrical Resistivity
מבנה אלקטרוני[Xe] 4f14 5d10 6s1
Electrons per shell2, 8, 18, 32, 18, 1
אלקטרושליליות2.54
Electrons79
קבוצה11
Heat of Fusion12.5
Heat of Vaporization330
Ionization Potential9.226
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
מסה196.967
Mass Number79
נקודת התכה1,064.2
שםזהב
ניוטרונים118
מספר אטומי197
Oxidation States-1, 1, 2, 3, 5
מחזור6
פאזהמוצק
Poisson Ratio
פרוטונים79
Shear Modulus
קיבול חום סגולי0.129
סמל כימיAu
מוליכות חום3.17
Van der Waals radius
Young's Modulus
שכיחות
Abundance in Earth's crust3.1×10-7%
Abundance in Universe6×10-8%
Au זהב 79 196.966569 11 6 d 79 1064.0 3080.0 [Xe] 4f14 5d10 6s1 2 8 18 32 18 1 19.3 3.1E-7% Gold Cubic: Face centered 2.5 1.92 {"1":"890.1","2":"1980"} 890 222.8 +3,1 1.46 10.2 12.36 324.43 0.128 317.0 0 Solid, Diamagnetic, Conductor, TransitionMetal, Metal, Stable, Natural GOLD Soft, malleable, bright yellow metal. Very malleable. Used in electronics, jewelry and coins. It is a good reflector of infrared radiation, so a thin film of gold is applied to the glass of skyscrapers to reduce internal heating from sunlight. Found in veins in the crust, with cooper ore and native . 3OoLHe-4aNA Gold
Gadolinium was first detected spectroscopically in 1880 by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac who separated its oxide.

He observed spectroscopic lines due to gadolinium in samples of gadolinite and in the separate mineral cerite.

The metal was isolated by Paul Emile Lecoq de Boisbaudran in 1886. From gadolinite, a mineral named for Gadolin, a Finnish chemist 79 From the Anglo-Saxon word "gold" (the origin of the symbol Au is the Latin word "aurum" meaning "gold")

Isotopes of Gadolinium

Standard Atomic Weight

196.966569(5)

איזוטופים יציבים

197Au

איזוטופים לא יציבים

169Au 170Au 171Au 172Au 173Au 174Au 175Au 176Au 177Au 178Au 179Au 180Au 181Au 182Au 183Au 184Au 185Au 186Au 187Au 188Au 189Au 190Au 191Au 192Au 193Au 194Au 195Au 196Au 198Au 199Au 200Au 201Au 202Au 203Au 204Au 205Au

Gadolinium is considered to be moderately toxic
Gadolinium has the highest neutron cross-section among any stable nuclides
Gadolinium is used to make gadolinium yttrium garnets which have microwave applications.

It is also used in intravenous radiocontrast agents in magnetic resonance imaging (MRI).

Gadolinium compounds are used for making green phosphors for color TV tubes, and in manufacturing compact discs.