מאפיינים

CAS Number7440-42-8
PubChem CID5462311
רדיוס אטומי90
Atomic Volume4.6
מסה אטומי10.811
חסוםp
נקודת רתיחה3,927
Bulk Modulus
קטגוריהמתכות למחצה
מבנה גבישיSimple Trigonal
צבעשחור
רדיוס קוולנטי84
צפיפות החומר2.34
Electrical Resistivity
מבנה אלקטרוני[He] 2s2 2p1
Electrons per shell2, 3
אלקטרושליליות2.04
Electrons5
קבוצה13
Heat of Fusion50
Heat of Vaporization507
Ionization Potential8.298
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
מסה10.811
Mass Number5
נקודת התכה2,076
שםבור
ניוטרונים6
מספר אטומי11
Oxidation States1, 2, 3
מחזור2
פאזהמוצק
Poisson Ratio
פרוטונים5
Shear Modulus
קיבול חום סגולי1.026
סמל כימיB
מוליכות חום0.274
Van der Waals radius
Young's Modulus
שכיחות
Abundance in Earth's crust0.00086%
Abundance in Universe1×10-7%
B בור 5 10.811 13 2 p 5 2079.0 2550.0 [He] 2s2 2p1 2 3 2.34 0.00086% Black Rhombohedral 2.0 2.051 {"1":"800.6","2":"2427.1","3":"3659.7","4":"25025.8","5":"32826.7"} 801 26.7 82 3 0.98 4.6 22.6 507.8 1.026 27.0 0 Solid, Diamagnetic, Insulator, Stable, Natural, Metalloid BO-ron Hard, brittle, lustrous black semimetal. Exists in the earth's crust at an average proportion of about 10 parts per million. Used with titanium & tungsten to make heat resistant alloys for jets & rockets. Obtained from kernite, a kind of borax (Na2B4O7.10H2O). High purity boron is produced by electrolysis of molten potassium fluroborate and potassium chloride (KCl). JzqdHkpXuy4 Boron
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered. Named after Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron 5 1808 Sir Humphry Davy, Joseph Louis Gay-Lussac, and Louis Jacques Thénard England, France From the Arabic word "buraq" and the Persian word "burah"

Isotopes of Lawrencium

Standard Atomic Weight

[10.806,10.821]

איזוטופים יציבים

10B 11B

איזוטופים לא יציבים

6B 7B 8B 9B 12B 13B 14B 15B 16B 17B 18B 19B

Lawrencium is harmful due to its radioactivity
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
Lawrencium is used for scientific research purposes only.