Vlastnosti

CAS Number7440-41-7
PubChem CID5460467
Atomový poloměr112
Molární objem4,9
Atomová hmotnost9,012
Bloks
Teplota varu2 469
Bulk Modulus
KategorieKovy alkalických zemin
Krystalografická soustavaHexagonální
BarvaBřidlicově šedá
Kovalentní poloměr96
Hustota1,85
Electrical Resistivity
Elektronová konfigurace[He] 2s2
Elektronů v obalu2, 2
Elektronegativita1,57
Electrons4
Skupina2
Skupenské teplo tání7,95
Skupenské teplo varu297
Ionizační potenciál9,323
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
Hmotnost9,012
Mass Number4
Teplota tání1 287
NázevBeryllium
Neutrony5
Atomové číslo9
Oxidační čísla1, 2
Perioda2
SkupenstvíPevná
Poisson Ratio
Protony4
Shear Modulus
Měrná tepelná kapacita1,825
ZnačkaBe
Tepelná vodivost2,01
Van der Waals radius
Young's Modulus
Hojnost
Hojnost v zemské kůře0.00019%
Hojnost ve vesmíru1×10-7%
Be Beryllium 4 9.012182 2 2 s 4 1278.0 2970.0 [He] 2s2 2 2 1.85 0.00019% SlateGray Hexagonal 1.6 1.576 {"1":"899.5","2":"1757.1","3":"14848.7","4":"21006.6"} 899 0 90 2 1.12 5.0 11.71 297.0 1.825 200.0 0 Solid, Diamagnetic, Conductor, AlkalineEarthMetal, Metal, Stable, Natural beh-RIL-i-em Hard, brittle, steel-gray metal. Lightest rigid metal. Formerly called glucinium (Gl) for its sweet but deadly taste. Its ability to absorb large amounts of heat makes it useful in spacecraft, missiles, aircraft, etc. Emeralds are beryl crystals with chromium traces giving them their green color. Found mostly in minerals like beryl [AlBe3(Si6O18)] and chrysoberyl (Al2BeO4). Pure beryllium is obtained by chemically reducing beryl mineral. Also by electrolysis of beryllium chloride. qy8JyQShZRA Beryllium
Nobelium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, John R. Walton and Torbjørn Sikkeland in 1958 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of curium with carbon atoms.

It was correctly identified in 1966 by scientists at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions in Dubna, Soviet Union. Named after of Alfred Nobel, Swedish chemist who discovered dynamite and founder of the Nobel Prizes 4 1797 Nicholas Louis Vauquelin France From the Greek word "beryllos" meaning "beryl"

Izotopy nobelia

Standard Atomic Weight

9.0121831(5)

Stabilní izotopy

9Be

Nestabilní izotopy

5Be 6Be 7Be 8Be 10Be 11Be 12Be 13Be 14Be 15Be 16Be

Nobelium je škodlivé díky své radioaktivitě
Nobelium is a divalent ion in aqueous solution
Nobelium is used for scientific research purposes only.