מאפיינים

CAS Number7440-41-7
PubChem CID5460467
רדיוס אטומי112
Atomic Volume4.9
מסה אטומי9.012
חסוםs
נקודת רתיחה2,469
Bulk Modulus
קטגוריהמתכת אלקלית עפרורית
מבנה גבישיפשוט משושה
צבעSlate Gray
רדיוס קוולנטי96
צפיפות החומר1.85
Electrical Resistivity
מבנה אלקטרוני[He] 2s2
Electrons per shell2, 2
אלקטרושליליות1.57
Electrons4
קבוצה2
Heat of Fusion7.95
Heat of Vaporization297
Ionization Potential9.323
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
מסה9.012
Mass Number4
נקודת התכה1,287
שםבריליום
ניוטרונים5
מספר אטומי9
Oxidation States1, 2
מחזור2
פאזהמוצק
Poisson Ratio
פרוטונים4
Shear Modulus
קיבול חום סגולי1.825
סמל כימיBe
מוליכות חום2.01
Van der Waals radius
Young's Modulus
שכיחות
Abundance in Earth's crust0.00019%
Abundance in Universe1×10-7%
Be בריליום 4 9.012182 2 2 s 4 1278.0 2970.0 [He] 2s2 2 2 1.85 0.00019% SlateGray Hexagonal 1.6 1.576 {"1":"899.5","2":"1757.1","3":"14848.7","4":"21006.6"} 899 0 90 2 1.12 5.0 11.71 297.0 1.825 200.0 0 Solid, Diamagnetic, Conductor, AlkalineEarthMetal, Metal, Stable, Natural beh-RIL-i-em Hard, brittle, steel-gray metal. Lightest rigid metal. Formerly called glucinium (Gl) for its sweet but deadly taste. Its ability to absorb large amounts of heat makes it useful in spacecraft, missiles, aircraft, etc. Emeralds are beryl crystals with chromium traces giving them their green color. Found mostly in minerals like beryl [AlBe3(Si6O18)] and chrysoberyl (Al2BeO4). Pure beryllium is obtained by chemically reducing beryl mineral. Also by electrolysis of beryllium chloride. qy8JyQShZRA Beryllium
Nobelium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, John R. Walton and Torbjørn Sikkeland in 1958 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of curium with carbon atoms.

It was correctly identified in 1966 by scientists at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions in Dubna, Soviet Union. Named after of Alfred Nobel, Swedish chemist who discovered dynamite and founder of the Nobel Prizes 4 1797 Nicholas Louis Vauquelin France From the Greek word "beryllos" meaning "beryl"

Isotopes of Nobelium

Standard Atomic Weight

9.0121831(5)

איזוטופים יציבים

9Be

איזוטופים לא יציבים

5Be 6Be 7Be 8Be 10Be 11Be 12Be 13Be 14Be 15Be 16Be

Nobelium is harmful due to its radioactivity
Nobelium is a divalent ion in aqueous solution
Nobelium is used for scientific research purposes only.