Właściwości

CAS Number7440-41-7
PubChem CID5460467
Promień atomowy112
Objętość molowa4,9
Masa atomowa9,012
Bloks
Temperatura wrzenia2 469
Bulk Modulus
KategoriaMetale ziem alkalicznych
Układ krystalograficznySześciokąt prosty
KolorSlate Gray
Promień walencyjny96
Gęstość1,85
Rezystancja
Konfiguracja elektronowa[He] 2s2
Elektrony na poszczególnych powłokach2, 2
Elektroujemność1,57
Elektrony4
Grupa2
Ciepło topnienia7,95
Ciepło parowania297
Energia jonizacji9,323
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
Masa9,012
Liczba masowa4
Temperatura topnienia1 287
NazwaBeryl
Neutrony5
Liczba atomowa9
Stopnie utlenienia1, 2
Okres2
Stan skupieniaCiało stałe
Poisson Ratio
Protony4
Shear Modulus
Ciepło właściwe1,825
SymbolBe
Przewodność cieplna2,01
Van der Waals radius
Moduł Younga
Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi0.00019%
Ilość we Wszechświecie1×10-7%
Be Beryl 4 9.012182 2 2 s 4 1278.0 2970.0 [He] 2s2 2 2 1.85 0.00019% SlateGray Hexagonal 1.6 1.576 {"1":"899.5","2":"1757.1","3":"14848.7","4":"21006.6"} 899 0 90 2 1.12 5.0 11.71 297.0 1.825 200.0 0 Solid, Diamagnetic, Conductor, AlkalineEarthMetal, Metal, Stable, Natural beh-RIL-i-em Hard, brittle, steel-gray metal. Lightest rigid metal. Formerly called glucinium (Gl) for its sweet but deadly taste. Its ability to absorb large amounts of heat makes it useful in spacecraft, missiles, aircraft, etc. Emeralds are beryl crystals with chromium traces giving them their green color. Found mostly in minerals like beryl [AlBe3(Si6O18)] and chrysoberyl (Al2BeO4). Pure beryllium is obtained by chemically reducing beryl mineral. Also by electrolysis of beryllium chloride. qy8JyQShZRA Beryllium
Nobelium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, John R. Walton and Torbjørn Sikkeland in 1958 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of curium with carbon atoms.

It was correctly identified in 1966 by scientists at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions in Dubna, Soviet Union. Named after of Alfred Nobel, Swedish chemist who discovered dynamite and founder of the Nobel Prizes 4 1797 Nicholas Louis Vauquelin France From the Greek word "beryllos" meaning "beryl"

Isotopes of Nobelium

Standard Atomic Weight

9.0121831(5)

Stabilne izotopy

9Be

Niestabilne izotopy

5Be 6Be 7Be 8Be 10Be 11Be 12Be 13Be 14Be 15Be 16Be

Nobelium is harmful due to its radioactivity
Nobelium is a divalent ion in aqueous solution
Nobelium is used for scientific research purposes only.