คุณสมบัติ

CAS Number7440-41-7
PubChem CID5460467
รัศมีอะตอม112
ปริมาณอะตอม4.9
มวลอะตอม9.012
บล็อกs
จุดเดือด2,469
Bulk Modulus
ประเภทโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย
สีสีเทาเข้ม
รัศมีโควาเลนต์96
ความหนาแน่น1.85
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[He] 2s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 2
อิเล็กโตรเนกาติวิตี1.57
Electrons4
หมู่2
ความร้อนของการหลอมเหลว7.95
ความร้อนของการกลายเป็นไอ297
พลังงานไอออไนเซชัน9.323
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล9.012
Mass Number4
จุดหลอมเหลว1,287
ชื่อเบริลเลียม
นิวตรอน5
เลขอะตอม9
สถานะออกซิเดชัน1, 2
คาบ2
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน4
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ1.825
สัญลักษณ์Be
สภาพนำความร้อน2.01
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก0.00019%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล1×10-7%
Be เบริลเลียม 4 9.012182 2 2 s 4 1278.0 2970.0 [He] 2s2 2 2 1.85 0.00019% SlateGray Hexagonal 1.6 1.576 {"1":"899.5","2":"1757.1","3":"14848.7","4":"21006.6"} 899 0 90 2 1.12 5.0 11.71 297.0 1.825 200.0 0 Solid, Diamagnetic, Conductor, AlkalineEarthMetal, Metal, Stable, Natural beh-RIL-i-em Hard, brittle, steel-gray metal. Lightest rigid metal. Formerly called glucinium (Gl) for its sweet but deadly taste. Its ability to absorb large amounts of heat makes it useful in spacecraft, missiles, aircraft, etc. Emeralds are beryl crystals with chromium traces giving them their green color. Found mostly in minerals like beryl [AlBe3(Si6O18)] and chrysoberyl (Al2BeO4). Pure beryllium is obtained by chemically reducing beryl mineral. Also by electrolysis of beryllium chloride. qy8JyQShZRA Beryllium
Nobelium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, John R. Walton and Torbjørn Sikkeland in 1958 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of curium with carbon atoms.

It was correctly identified in 1966 by scientists at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions in Dubna, Soviet Union. ตั้งชื่อตาม อัลเฟรด โนเบล (Alfred Nobel) นักเคมีชาวสวีเดน ผู้คิดค้นระเบิดไดนาไมต์ และผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบล 4 1797 Nicholas Louis Vauquelin France From the Greek word "beryllos" meaning "beryl"

Isotopes of Nobelium

Standard Atomic Weight

9.0121831(5)

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

9Be

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

5Be 6Be 7Be 8Be 10Be 11Be 12Be 13Be 14Be 15Be 16Be

Nobelium is harmful due to its radioactivity
Nobelium is a divalent ion in aqueous solution
Nobelium is used for scientific research purposes only.