Właściwości

CAS Number54037-14-8
PubChem CIDna
Promień atomowy-
Objętość molowa-
Masa atomowa[270]
Blokd
Temperatura wrzenia-
Bulk Modulus
KategoriaMetale przejściowe
Układ krystalograficzny
Kolor
Promień walencyjny141
Gęstość37
Rezystancja
Konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d5 7s2
Elektrony na poszczególnych powłokach2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Elektroujemność-
Elektrony107
Grupa7
Ciepło topnieniana
Ciepło parowaniana
Energia jonizacji-
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
Masa[270]
Liczba masowa107
Temperatura topnienia-
NazwaBohr
Neutrony157
Liczba atomowa264
Stopnie utlenienia7
Okres7
Stan skupieniaCiało stałe
Poisson Ratio
Protony107
Shear Modulus
Ciepło właściwe-
SymbolBh
Przewodność cieplna-
Van der Waals radius
Moduł Younga
Obfitość
Ilość w skorupie Ziemina
Ilość we Wszechświeciena
Bh Bohr 107 (272) 7 7 d 107 [Rn] 5f14 6d5 7s2 2 8 18 32 32 13 2 None Unknown 1 1.5 h 2.17h AlphaEmission TransitionMetal, Metal, Radioactive, Synthetic neels-BOR-i-em Synthetic radioactive metal. It has no significant commercial applications. Obtained by bombarding bismuth-204 with chromium-54. Cz6q2RD6Zbg Bohrium
In 1529, Georigius Agricola described the use of fluorspar as a flux.

In 1670 Heinrich Schwandhard found that glass was etched when exposed to fluorspar treated with acid.

In 1810, French scientist Andre-Marie Ampere proposed that fluoric acid was a compound of hydrogen with a new element.

The element was finally isolated in 1886 by Henri Moissan. From the Latin and French fluere, flow or flux 107 1981 Peter Armbruster, Gottfried Münzenber and their co-workers. Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt, Germany. The origin of the name is Niels "Bohr", the Danish physicist.

Isotopes of Fluorine

Standard Atomic Weight

Stabilne izotopy

Niestabilne izotopy

260Bh 261Bh 262Bh 263Bh 264Bh 265Bh 266Bh 267Bh 268Bh 269Bh 270Bh 271Bh 272Bh 273Bh 274Bh 275Bh

Fluorine is highly toxic and corrosive
Fluorine reacts violently with water to produce oxygen
Compounds of fluorine, including sodium fluoride, are used in toothpaste and in drinking water to prevent dental cavities.

Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) and hydrofluorocarbons (HFCs) now serve as replacements for CFC refrigerants.

Fluorine and its compounds are used in processing nuclear fuel.