Właściwości

CAS Number7440-40-6
PubChem CID23971
Promień atomowy170
Objętość molowa16,7
Masa atomowa[247]
Blokf
Temperatura wrzenia2 900
Bulk Modulus
KategoriaAktynowce
Układ krystalograficznySześciokąt prosty
Kolor
Promień walencyjny-
Gęstość14,78
Rezystancja
Konfiguracja elektronowa[Rn] 5f9 7s2
Elektrony na poszczególnych powłokach2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
Elektroujemność1,3
Elektrony97
Grupana
Ciepło topnieniana
Ciepło parowaniana
Energia jonizacji6,198
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
Masa[247]
Liczba masowa97
Temperatura topnienia986
NazwaBekerel
Neutrony150
Liczba atomowa247
Stopnie utlenienia3, 4
Okres7
Stan skupieniaCiało stałe
Poisson Ratio
Protony97
Shear Modulus
Ciepło właściwe-
SymbolBk
Przewodność cieplna0,1
Van der Waals radius
Moduł Younga
Obfitość
Ilość w skorupie Ziemina
Ilość we Wszechświeciena
Bk Bekerel 97 (247) 7 f 97 986.0 [Rn] 5f9 7s2 2 8 18 32 27 8 2 14.0 None Unknown 1.3 {"1":"601"} 601 +3,4 10.0 1 1379 y 1991.y AlphaEmission Solid, Actinide, Radioactive, Synthetic BURK-li-em Synthetic radioactive metal. It has no significant commercial applications. Some compounds have been made and studied. Made by bombarding americium with alpha particles. imXT9QwRzks Berkelium
Mercury was known to the ancient Chinese and Indians and has been found in Egyptian tombs dating back to about 1500 BC.

Alchemists thought of mercury as the First Matter from which all metals were formed.

They believed that different metals could be produced by varying the quality and quantity of sulfur contained within the mercury. From the Latin word hydrargyrum meaning liquid silver 97 1949 Glenn T. Seaborg, Stanley G. Thompson, Albert Ghiorso USA Named after "Berkeley", a city in California, home of the University of California, USA

Isotopes of Mercury

Standard Atomic Weight

Stabilne izotopy

Niestabilne izotopy

235Bk 236Bk 237Bk 238Bk 239Bk 240Bk 241Bk 242Bk 243Bk 244Bk 245Bk 246Bk 247Bk 248Bk 249Bk 250Bk 251Bk 252Bk 253Bk 254Bk

Mercury and most of its compounds are highly toxic
Mercury is the only metal that is liquid at room temperature
Mercury is used in barometers and manometers because of its high density.

Gaseous mercury is used in mercury-vapor lamps and some 'neon sign' type advertising signs and fluorescent lamps.

Mercury is also found in liquid mirror telescopes.

Gaseous mercury is also found in some electron tubes, including ignitrons, thyratrons, and mercury arc rectifiers.