คุณสมบัติ

CAS Number7440-40-6
PubChem CID23971
รัศมีอะตอม170
ปริมาณอะตอม16.7
มวลอะตอม[247]
บล็อกf
จุดเดือด2,900
Bulk Modulus
ประเภทแอกทิไนด
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย
สี
รัศมีโควาเลนต์-
ความหนาแน่น14.78
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f9 7s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
อิเล็กโตรเนกาติวิตี1.3
Electrons97
หมู่na
ความร้อนของการหลอมเหลวna
ความร้อนของการกลายเป็นไอna
พลังงานไอออไนเซชัน6.198
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล[247]
Mass Number97
จุดหลอมเหลว986
ชื่อเบอร์คีเลียม
นิวตรอน150
เลขอะตอม247
สถานะออกซิเดชัน3, 4
คาบ7
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน97
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ-
สัญลักษณ์Bk
สภาพนำความร้อน0.1
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลกna
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาลna
Bk เบอร์คีเลียม 97 (247) 7 f 97 986.0 [Rn] 5f9 7s2 2 8 18 32 27 8 2 14.0 None Unknown 1.3 {"1":"601"} 601 +3,4 10.0 1 1379 y 1991.y AlphaEmission Solid, Actinide, Radioactive, Synthetic BURK-li-em Synthetic radioactive metal. It has no significant commercial applications. Some compounds have been made and studied. Made by bombarding americium with alpha particles. imXT9QwRzks Berkelium
Mercury was known to the ancient Chinese and Indians and has been found in Egyptian tombs dating back to about 1500 BC.

Alchemists thought of mercury as the First Matter from which all metals were formed.

They believed that different metals could be produced by varying the quality and quantity of sulfur contained within the mercury. From the Latin word hydrargyrum meaning liquid silver 97 1949 Glenn T. Seaborg, Stanley G. Thompson, Albert Ghiorso USA Named after "Berkeley", a city in California, home of the University of California, USA

Isotopes of Mercury

Standard Atomic Weight

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

235Bk 236Bk 237Bk 238Bk 239Bk 240Bk 241Bk 242Bk 243Bk 244Bk 245Bk 246Bk 247Bk 248Bk 249Bk 250Bk 251Bk 252Bk 253Bk 254Bk

Mercury and most of its compounds are highly toxic
Mercury is the only metal that is liquid at room temperature
Mercury is used in barometers and manometers because of its high density.

Gaseous mercury is used in mercury-vapor lamps and some 'neon sign' type advertising signs and fluorescent lamps.

Mercury is also found in liquid mirror telescopes.

Gaseous mercury is also found in some electron tubes, including ignitrons, thyratrons, and mercury arc rectifiers.