คุณสมบัติ

CAS Number7440-71-3
PubChem CIDna
รัศมีอะตอม-
ปริมาณอะตอม18.4
มวลอะตอม[251]
บล็อกf
จุดเดือด-
Bulk Modulus
ประเภทแอกทิไนด
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย
สี
รัศมีโควาเลนต์-
ความหนาแน่น15.1
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f10 7s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
อิเล็กโตรเนกาติวิตี1.3
Electrons98
หมู่na
ความร้อนของการหลอมเหลวna
ความร้อนของการกลายเป็นไอna
พลังงานไอออไนเซชัน6.282
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล[251]
Mass Number98
จุดหลอมเหลว900
ชื่อแคลิฟอร์เนียม
นิวตรอน153
เลขอะตอม251
สถานะออกซิเดชัน2, 3, 4
คาบ7
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน98
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ-
สัญลักษณ์Cf
สภาพนำความร้อน0.1
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลกna
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาลna
Cf แคลิฟอร์เนียม 98 (251) 7 f 98 [Rn] 5f10 7s2 2 8 18 32 28 8 2 None Unknown 1.3 {"1":"608"} 608 3 10.0 1 900.6 y 1.3×103y AlphaEmission Solid, Actinide, Radioactive, Synthetic kal-eh-FOR-ni-em Synthetic radioactive metal. Powerful neutron emitter. It has no significant commercial applications. Made by bombarding curium with helium ions. eG6HyPrTccI Californium
Thallium was discovered spectroscopically by Sir William Crookes in 1861, in London.

In 1862, Claude-Auguste Lamy used a spectrometer to determine the composition of a selenium-containing substance which was deposited during the production of sulfuric acid from pyrite.

He noticed the new green line in the spectra and concluded that a new element was present. From Greek thallos, meanin a green shoot or twig 98 1950 Glenn T. Seaborg, Stanley G. Thompson, Albert Ghiorso, Kenneth Street USA Named after the State and University of "California", USA

Isotopes of Thallium

Standard Atomic Weight

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

237Cf 238Cf 239Cf 240Cf 241Cf 242Cf 243Cf 244Cf 245Cf 246Cf 247Cf 248Cf 249Cf 250Cf 251Cf 252Cf 253Cf 254Cf 255Cf 256Cf

Thallium and its compounds are highly toxic
Agatha Christie made use of thallium's toxicity in her novel The Pale Horse
Thallium selenide has been used in a bolometer for infrared detection.

Thallium is also used in gamma radiation detection equipment.

Thallium oxide has been used to produce glasses with a high index of refraction, and is used in the manufacture of photo cells.

Some of the electrodes in dissolved oxygen analyzers contain thallium.