คุณสมบัติ

CAS Number7782-50-5
PubChem CID24526
รัศมีอะตอม79
ปริมาณอะตอม22.7
มวลอะตอม35.453
บล็อกp
จุดเดือด-34.04
Bulk Modulus
ประเภทแฮโลเจน
โครงสร้างผลึกBase Centered Orthorhombic
สีสีเหลือง
รัศมีโควาเลนต์102
ความหนาแน่น0.003
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ne] 3s2 3p5
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 7
อิเล็กโตรเนกาติวิตี3.16
Electrons17
หมู่17
ความร้อนของการหลอมเหลว3.2
ความร้อนของการกลายเป็นไอ10.2
พลังงานไอออไนเซชัน12.968
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล35.453
Mass Number17
จุดหลอมเหลว-101.5
ชื่อคลอรีน
นิวตรอน18
เลขอะตอม35
สถานะออกซิเดชัน-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
คาบ3
สถานะก๊าซ
Poisson Ratio
โปรตอน17
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ0.479
สัญลักษณ์Cl
สภาพนำความร้อน0
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก0.017%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล0.0001%
Cl คลอรีน 17 35.453 17 3 p 17 -101.0 -34.6 [Ne] 3s2 3p5 2 8 7 0.00321 0.017% Yellow Orthorhombic 3.2 2.869 {"1":"1251.2","2":"2298","3":"3822","4":"5158.6","5":"6542","6":"9362","7":"11018","8":"33604","9":"38600","10":"43961","11":"51068","12":"57119","13":"63363","14":"72341","15":"78095","16":"352994","17":"380760"} 1255 349 99 -1 0.97 18.7 3.21 10.2 0.48 0.0089 0 Gas, Diamagnetic, Insulator, Halogen, Nonmetal, Stable, Natural KLOR-een Greenish-yellow, disagreeable gas. Never found in free form in nature. Used in water purification, bleaches, acids and many, many other compounds such as chlorofluorocarbons (CFC). Salt (sodium chloride, NaCl) is its most common compound. Commercial quantities are produced by electrolysis of aqueous sodium chloride (seawater or brine from salt mines). BXCfBl4rmh0 Chlorine
Ununquadium (Uuq) was the temporary IUPAC systematic element name.

In 1998, a team led by Yuri Oganessian and Vladimir Utyonkov at the Joint Institute for Nuclear Research, Dubna produced flerovium by bombarding plutonium with calcium.

In an experiment lasting 40 days, 5 x 1018 atoms of calcium to be fired at plutonium to produce a single atom of flerovium. Named after the founder of the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, the Soviet physicist Georgy Flyorov 17 1774 Carl William Scheele Sweden From the Greek word "chloros" meaning "pale green"

Isotopes of Flerovium

Standard Atomic Weight

[35.446,35.457]

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

35Cl 37Cl

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

28Cl 29Cl 30Cl 31Cl 32Cl 33Cl 34Cl 36Cl 38Cl 39Cl 40Cl 41Cl 42Cl 43Cl 44Cl 45Cl 46Cl 47Cl 48Cl 49Cl 50Cl 51Cl

Flerovium is harmful due to its radioactivity
The longest-lived isotope currently known is 289Fl
Flerovium is used for scientific research purposes only.