คุณสมบัติ

CAS Number7440-51-9
PubChem CIDna
รัศมีอะตอม174
ปริมาณอะตอม18.28
มวลอะตอม[247]
บล็อกf
จุดเดือด3,110
Bulk Modulus
ประเภทแอกทิไนด
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย
สีสีเงิน
รัศมีโควาเลนต์169
ความหนาแน่น13.51
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f7 6d1 7s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
อิเล็กโตรเนกาติวิตี1.3
Electrons96
หมู่na
ความร้อนของการหลอมเหลวna
ความร้อนของการกลายเป็นไอna
พลังงานไอออไนเซชัน5.992
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล[247]
Mass Number96
จุดหลอมเหลว1,340
ชื่อคูเรียม
นิวตรอน151
เลขอะตอม247
สถานะออกซิเดชัน3, 4
คาบ7
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน96
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ-
สัญลักษณ์Cm
สภาพนำความร้อน0.1
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลกna
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาลna
Cm คูเรียม 96 (247) 7 f 96 1340.0 [Rn] 5f7 6d1 7s2 2 8 18 32 25 9 2 13.5 None Silver Hexagonal 1.3 {"1":"581"} 581 3 18.3 10.0 1 1.56×1077y AlphaEmission Solid, Actinide, Radioactive, Synthetic KYOOR-i-em Silvery, malleable, synthetic radioactive metal. It has no significant commercial applications. Made by bombarding plutonium with helium ions. So radioactive it glows in the dark. sZobqPFNcwg Curium
Carl Wilhelm Scheele obtained oxygen by heating mercuric oxide and nitrates in 1771, but did not publish his findings until 1777.

Joseph Priestley also prepared this new air by 1774.

The name oxygen was coined in 1777 by Antoine Lavoisier, whose experiments with oxygen helped to discredit the then-popular phlogiston theory of combustion and corrosion. From the Greek word oxys, acid, and genes, forming 96 1944 Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Albert Ghiorso USA Named after Pierre and Marie "Curie"

Isotopes of Oxygen

Standard Atomic Weight

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

233Cm 234Cm 235Cm 236Cm 237Cm 238Cm 239Cm 240Cm 241Cm 242Cm 243Cm 244Cm 245Cm 246Cm 247Cm 248Cm 249Cm 250Cm 251Cm 252Cm

Oxygen gas can be toxic at elevated partial pressures, leading to convulsions and other health problems
Green and red colors in the Aurora Borealis are caused by oxygen atoms
Pure oxygen is frequently used to help breathing in patients with respiratory ailments.

Oxygen is used in oxyacetylene welding, as an oxidant for rocket fuel, and in methanol and ethylene oxide production.

It is also used in the production of steel, plastics and textiles.

Plants and animals rely on oxygen for respiration.