מאפיינים

CAS Number54084-26-3
PubChem CIDna
רדיוס אטומי-
Atomic Volume-
מסה אטומי[285]
חסוםd
נקודת רתיחה-
Bulk Modulus
קטגוריהמתכות מעבר
מבנה גבישי
צבע
רדיוס קוולנטי122
צפיפות החומר-
Electrical Resistivity
מבנה אלקטרוני[Rn] 5f14 6d10 7s2
Electrons per shell2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
אלקטרושליליות-
Electrons112
קבוצה12
Heat of Fusionna
Heat of Vaporizationna
Ionization Potential-
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
מסה[285]
Mass Number112
נקודת התכה-
שםΚοπερνίκιο
ניוטרונים173
מספר אטומי285
Oxidation States2, 4
מחזור7
פאזהנוזל
Poisson Ratio
פרוטונים112
Shear Modulus
קיבול חום סגולי-
סמל כימיCn
מוליכות חום-
Van der Waals radius
Young's Modulus
שכיחות
Abundance in Earth's crustna
Abundance in Universena
Cn Κοπερνίκιο 112 (285) 12 7 d 112 [Rn] 5f14 6d10 7s2 2 8 18 32 32 18 2 None 1 40 m 58.3m AlphaEmission TransitionMetal, Metal, Radioactive, Synthetic QHcbQfcwegY Copernicium
Plutonium was first produced in 1940 by Glenn T. Seaborg, Edwin M. McMillan, Joseph W. Kennedy and Arthur Wahl.

Plutonium-238 was produced by deuteron bombardment of uranium-238 in the 60-inch cyclotron at the University of California, Berkeley.

The Berkeley team made neptunium-238 which decayed to plutonium-238. Named after the planet Pluto 112 1996 S. Hofmann, V. Ninov, F. P. Hessberger, P. Armbruster, H. Folger, G. Münzenberg, and others Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt, Germany. Temporary systematic IUPAC nomenclature

Isotopes of Plutonium

Standard Atomic Weight

איזוטופים יציבים

איזוטופים לא יציבים

277Cn 278Cn 279Cn 280Cn 281Cn 282Cn 283Cn 284Cn 285Cn

Plutonium is harmful due to its radioactivity
The atomic bomb dropped on Nagasaki, Japan in 1945 had a plutonium core
The isotope plutonium-239 is a key fissile component in nuclear weapons, due to its ease of fission and availability.

Plutonium-238 has also been used successfully to power artificial heart pacemakers, to reduce the risk of repeated surgery.

Plutonium-238 mixed with beryllium is used to generate neutrons for research purposes.