คุณสมบัติ

CAS Number53850-35-4
PubChem CIDna
รัศมีอะตอม-
ปริมาณอะตอม-
มวลอะตอม[268]
บล็อกd
จุดเดือด-
Bulk Modulus
ประเภทโลหะทรานซิชัน
โครงสร้างผลึก
สี
รัศมีโควาเลนต์149
ความหนาแน่น39
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d3 7s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
อิเล็กโตรเนกาติวิตี-
Electrons105
หมู่5
ความร้อนของการหลอมเหลวna
ความร้อนของการกลายเป็นไอna
พลังงานไอออไนเซชัน-
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล[268]
Mass Number105
จุดหลอมเหลว-
ชื่อดุบเนียม
นิวตรอน157
เลขอะตอม262
สถานะออกซิเดชัน5
คาบ7
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน105
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ-
สัญลักษณ์Db
สภาพนำความร้อน0.58
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลกna
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาลna
Db ดุบเนียม 105 (268) 5 7 d 105 [Rn] 5f14 6d3 7s2 2 8 18 32 32 11 2 None Unknown 1 5.56 h 8.33h AlphaEmission TransitionMetal, Metal, Radioactive, Synthetic HA-ni-em Synthetic radioactive metal. It has no significant commercial applications. Made by bombarding californium-249 with a beam of nitrogen-15 eeczRrDoL_M Dubnium
Radium was discovered by Marie Curie and Pierre Curie in 1898.

They extracted the radium compound from a uraninite sample.

Radium was isolated in its metallic state by Marie Curie and André-Louis Debierne in 1910 through the electrolysis of radium chloride by using a mercury cathode and distilling in an atmosphere of hydrogen gas. From the Latin word radius meaning ray 105 1967 Workers at the Nuclear Institute at Dubna, and the University of California, Berkeley, USA. USSR, United States The origin of the name dubnium is the Joint Nuclear Institute at "Dubna", an institute heavily involved in the search for heavy elements

Isotopes of Radium

Standard Atomic Weight

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

255Db 256Db 257Db 258Db 259Db 260Db 261Db 262Db 263Db 264Db 265Db 266Db 267Db 268Db 269Db 270Db

Radium is highly radioactive and carcinogenic
Radium imparts a carmine red color to a flame
Radium was formerly used in self-luminous paints for watches, nuclear panels, aircraft switches, clocks, and instrument dials.

Radium chloride was used in medicine to produce radon gas which in turn was used as a cancer treatment.

The isotope 223Ra is currently under investigation for use in medicine as a cancer treatment of bone metastasis.