Właściwości

CAS Number7429-92-7
PubChem CIDna
Promień atomowy-
Objętość molowa28,5
Masa atomowa[252]
Blokf
Temperatura wrzenia-
Bulk Modulus
KategoriaAktynowce
Układ krystalograficzny
Kolor
Promień walencyjny-
Gęstość8,84
Rezystancja
Konfiguracja elektronowa[Rn] 5f11 7s2
Elektrony na poszczególnych powłokach2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
Elektroujemność1,3
Elektrony99
Grupana
Ciepło topnieniana
Ciepło parowaniana
Energia jonizacji6,42
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
Masa[252]
Liczba masowa99
Temperatura topnienia860
NazwaEinstein
Neutrony153
Liczba atomowa252
Stopnie utlenienia2, 3
Okres7
Stan skupieniaCiało stałe
Poisson Ratio
Protony99
Shear Modulus
Ciepło właściwe-
SymbolEs
Przewodność cieplna0,1
Van der Waals radius
Moduł Younga
Obfitość
Ilość w skorupie Ziemina
Ilość we Wszechświeciena
Es Einstein 99 (252) 7 f 99 [Rn] 5f11 7s2 2 8 18 32 29 8 2 None Unknown 1.3 {"1":"619"} 619 3 10.0 1 1.2922 y 1.865y AlphaEmission Solid, Actinide, Radioactive, Synthetic ine-STINE-i-em Synthetic radioactive metal. It has no significant commercial applications. Made by bombarding uranium with neutrons. -G_4nJLNXA0 Einsteinium
Metallic lead beads dating back to 6400 BC have been found in Çatalhöyük in modern-day Turkey.

The Romans also used lead in molten form to secure iron pins that held together large limestone blocks in certain monumental buildings.

In alchemy, lead was thought to be the oldest metal and was associated with the planet Saturn. From the Latin word plumbum 99 1952 Workers at Argonne, Los Alamos, USA, and the University of California at Berkeley, USA. USA Named after "Albert Einstein"

Isotopes of Lead

Standard Atomic Weight

Stabilne izotopy

Niestabilne izotopy

240Es 241Es 242Es 243Es 244Es 245Es 246Es 247Es 248Es 249Es 250Es 251Es 252Es 253Es 254Es 255Es 256Es 257Es 258Es

Lead and its compounds are poisonous
Pencil leads in wooden pencils have never been made from lead
Large quantities of lead, both as the metal and as the dioxide, are used in storage batteries.

Lead is used as electrodes in the process of electrolysis.

It is added to brass to reduce machine tool wear.

Lead, in either pure form or alloyed with tin, or antimony is the traditional material for bullets and shot in firearms use.