คุณสมบัติ

CAS Number7429-92-7
PubChem CIDna
รัศมีอะตอม-
ปริมาณอะตอม28.5
มวลอะตอม[252]
บล็อกf
จุดเดือด-
Bulk Modulus
ประเภทแอกทิไนด
โครงสร้างผลึก
สี
รัศมีโควาเลนต์-
ความหนาแน่น8.84
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f11 7s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
อิเล็กโตรเนกาติวิตี1.3
Electrons99
หมู่na
ความร้อนของการหลอมเหลวna
ความร้อนของการกลายเป็นไอna
พลังงานไอออไนเซชัน6.42
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล[252]
Mass Number99
จุดหลอมเหลว860
ชื่อไอน์สไตเนียม
นิวตรอน153
เลขอะตอม252
สถานะออกซิเดชัน2, 3
คาบ7
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน99
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ-
สัญลักษณ์Es
สภาพนำความร้อน0.1
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลกna
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาลna
Es ไอน์สไตเนียม 99 (252) 7 f 99 [Rn] 5f11 7s2 2 8 18 32 29 8 2 None Unknown 1.3 {"1":"619"} 619 3 10.0 1 1.2922 y 1.865y AlphaEmission Solid, Actinide, Radioactive, Synthetic ine-STINE-i-em Synthetic radioactive metal. It has no significant commercial applications. Made by bombarding uranium with neutrons. -G_4nJLNXA0 Einsteinium
Metallic lead beads dating back to 6400 BC have been found in Çatalhöyük in modern-day Turkey.

The Romans also used lead in molten form to secure iron pins that held together large limestone blocks in certain monumental buildings.

In alchemy, lead was thought to be the oldest metal and was associated with the planet Saturn. From the Latin word plumbum 99 1952 Workers at Argonne, Los Alamos, USA, and the University of California at Berkeley, USA. USA Named after "Albert Einstein"

Isotopes of Lead

Standard Atomic Weight

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

240Es 241Es 242Es 243Es 244Es 245Es 246Es 247Es 248Es 249Es 250Es 251Es 252Es 253Es 254Es 255Es 256Es 257Es 258Es

Lead and its compounds are poisonous
Pencil leads in wooden pencils have never been made from lead
Large quantities of lead, both as the metal and as the dioxide, are used in storage batteries.

Lead is used as electrodes in the process of electrolysis.

It is added to brass to reduce machine tool wear.

Lead, in either pure form or alloyed with tin, or antimony is the traditional material for bullets and shot in firearms use.