Vlastnosti

CAS Number7440-53-1
PubChem CID23981
Atomový poloměr180
Molární objem20,8
Atomová hmotnost151,964
Blokf
Teplota varu1 529
Bulk Modulus
KategorieLanthanoidy
Krystalografická soustavaKubická prostorově centrovaná
BarvaStříbrná
Kovalentní poloměr198
Hustota5,243
Electrical Resistivity
Elektronová konfigurace[Xe] 4f7 6s2
Elektronů v obalu2, 8, 18, 25, 8, 2
Elektronegativita1,2
Electrons63
Skupinana
Skupenské teplo tání9,2
Skupenské teplo varu175
Ionizační potenciál5,67
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
Hmotnost151,964
Mass Number63
Teplota tání826
NázevEuropium
Neutrony89
Atomové číslo152
Oxidační čísla2, 3
Perioda6
SkupenstvíPevná
Poisson Ratio
Protony63
Shear Modulus
Měrná tepelná kapacita0,182
ZnačkaEu
Tepelná vodivost0,139
Van der Waals radius
Young's Modulus
Hojnost
Hojnost v zemské kůře0.00018%
Hojnost ve vesmíru5×10-8%
Eu Europium 63 151.964 6 f 63 822.0 1529.0 [Xe] 4f7 6s2 2 8 18 25 8 2 5.24 0.00018% Silver Cubic: Body centered {"1":"547.1","2":"1085","3":"2404","4":"4120"} 547 50 +3,2 1.99 28.9 9.21 175.73 0.182 13.9 90.5K 0 Solid, Paramagnetic, Conductor, Lanthanide, Stable, Natural yoo-RO-pi-em Soft, silvery-white metal. Used with yttrium oxide to make red phosphors for color televisions. Obtained from monazite sand, which is a mixture of phosphates of calcium, thorium, cerium, and most other rare earths. 88YOmg_FUVo Europium
Boron compounds have been known for thousands of years, but the element was not discovered until 1808 by Sir Humphry Davy and by Gay-Lussac and Thenard.

Boron was not recognized as an element until it was isolated in 1808 by Sir Humphry Davy and by Joseph Louis Gay-Lussac and Louis Jacques Thénard.

Jöns Jakob Berzelius identified boron as an element in 1824. Z arabského slova Buraq, persky burah 63 1901 Eugene Demarcay France Named after "Europe"

Izotopy boru

Standard Atomic Weight

151.964(1)

Stabilní izotopy

151Eu 153Eu

Nestabilní izotopy

130Eu 131Eu 132Eu 133Eu 134Eu 135Eu 136Eu 137Eu 138Eu 139Eu 140Eu 141Eu 142Eu 143Eu 144Eu 145Eu 146Eu 147Eu 148Eu 149Eu 150Eu 152Eu 154Eu 155Eu 156Eu 157Eu 158Eu 159Eu 160Eu 161Eu 162Eu 163Eu 164Eu 165Eu 166Eu 167Eu

Elemental boron, boron oxide, boric acid, borates and many organoboron compounds are non-toxic
Boron is an essential nutrient for all green plants
Boron oxide is used in glassmaking and ceramics.

Borax is used in making fiberglass, as a cleansing fluid, a water softener, insecticide, herbicide and disinfectant.

Boric acid is used as a mild antiseptic and as a flame retardant.

Boron shielding is used as a control for nuclear reactors.