מאפיינים

CAS Number7782-41-4
PubChem CID24524
רדיוס אטומי42
Atomic Volume17.1
מסה אטומי18.998
חסוםp
נקודת רתיחה‎-188.12
Bulk Modulus
קטגוריההלוגנים
מבנה גבישיממורכז מונוקליני
צבע
רדיוס קוולנטי64
צפיפות החומר0.002
Electrical Resistivity
מבנה אלקטרוני[He] 2s2 2p5
Electrons per shell2, 7
אלקטרושליליות3.98
Electrons9
קבוצה17
Heat of Fusion0.26
Heat of Vaporization3.27
Ionization Potential17.423
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
מסה18.998
Mass Number9
נקודת התכה‎-219.62
שםפלואור
ניוטרונים10
מספר אטומי19
Oxidation States-1
מחזור2
פאזהגז
Poisson Ratio
פרוטונים9
Shear Modulus
קיבול חום סגולי0.824
סמל כימיF
מוליכות חום0
Van der Waals radius
Young's Modulus
שכיחות
Abundance in Earth's crust0.054%
Abundance in Universe0.00004%
F פלואור 9 18.9984032 17 2 p 9 -219.8 -188.1 [He] 2s2 2p5 2 7 0.0017 0.054% Colorless Cubic 4.0 4.193 {"1":"1681.0","2":"3374.2","3":"6050.4","4":"8407.7","5":"11022.7","6":"15164.1","7":"17868","8":"92038.1","9":"106434.3"} 1681 328 72 -1 0.57 17.1 0.26 3.2698 0.824 0.0279 0 Gas, Halogen, Nonmetal, Stable, Natural FLU-eh-reen Greenish-yellow, pungent, corrosive gas. Extremely reactive. Does not occur uncombined in nature. Used in refrigerants and other fluorocarbons. Also in toothpaste as sodium fluoride (NaF) and stannous fluoride (SnF2); also in Teflon. Found in the minerals fluorite (CaF2) and cryolite(Na3AlF6). Electrolysis of hydrofluoric acid (HF) or potassium acid fluoride (KHF2) is the only practical method of commercial production. wm2AdknTcMI Fluorine
Bohrium was first convincingly synthesized in 1981 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of chromium-54 to produce 5 atoms of the isotope bohrium-262. Named after Niels Bohr, the Danish physicist 9 1886 Henri Moissan France From the Latin word "fluere" meaning "to flow"

Isotopes of Bohrium

Standard Atomic Weight

18.998403163(6)

איזוטופים יציבים

19F

איזוטופים לא יציבים

14F 15F 16F 17F 18F 20F 21F 22F 23F 24F 25F 26F 27F 28F 29F 30F 31F

Bohrium is harmful due to its radioactivity
The only confirmed example of isomerism in bohrium is in the isotope 262Bh
Bohrium is used for scientific research purposes only.