Tulajdonságok

CAS-szám7782-41-4
PubChem CID24524
Atomsugár42
Atomtérfogat17,1
Atomtömeg18,998
Mezőp
Forráspont-188,12
Kompressziós modulus
KategóriaHalogének
KristályrácstípusAlaplapon centrált monoklin
Szín
Kovalenssugár64
Sűrűség0,002
Fajlagos ellenállás
Elektronkonfiguráció[He] 2s2 2p5
Elektronok száma héjanként2, 7
Elektronegativitás3,98
Elektronok9
Csoport17
Olvadáshő0,26
Párolgáshő3,27
Ionizációs energia17,423
Magnetic Ordering
Mágneses szuszceptibilitás
Tömeg18,998
Tömegszám9
Olvadáspont-219,62
NévFluor
Neutronok10
Rendszám19
Oxidációs állapotok-1
Periódus2
HalmazállapotGáz
Poisson-szám
Protonok9
Nyírómodulus
Fajlagos hőkapacitás0,824
VegyjelF
Hővezetési tényező0
Van der Waals sugár
Young-modulus
Előfordulás a természetben
Gyakoriság a Földön0.054%
Gyakoriság az Univerzumban0.00004%
F Fluor 9 18.9984032 17 2 p 9 -219.8 -188.1 [He] 2s2 2p5 2 7 0.0017 0.054% Colorless Cubic 4.0 4.193 {"1":"1681.0","2":"3374.2","3":"6050.4","4":"8407.7","5":"11022.7","6":"15164.1","7":"17868","8":"92038.1","9":"106434.3"} 1681 328 72 -1 0.57 17.1 0.26 3.2698 0.824 0.0279 0 Gas, Halogen, Nonmetal, Stable, Natural FLU-eh-reen Greenish-yellow, pungent, corrosive gas. Extremely reactive. Does not occur uncombined in nature. Used in refrigerants and other fluorocarbons. Also in toothpaste as sodium fluoride (NaF) and stannous fluoride (SnF2); also in Teflon. Found in the minerals fluorite (CaF2) and cryolite(Na3AlF6). Electrolysis of hydrofluoric acid (HF) or potassium acid fluoride (KHF2) is the only practical method of commercial production. wm2AdknTcMI Fluorine
Bohrium was first convincingly synthesized in 1981 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of chromium-54 to produce 5 atoms of the isotope bohrium-262. Nevét a dán fizikusról, Niels Bohrról kapta 9 1886 Henri Moissan France From the Latin word "fluere" meaning "to flow"

A borium izotópjai

Standard Atomic Weight

18.998403163(6)

Stabil izotópok

19F

Instabil izotópok

14F 15F 16F 17F 18F 20F 21F 22F 23F 24F 25F 26F 27F 28F 29F 30F 31F

A borium radioaktivitása miatt ártalmas
The only confirmed example of isomerism in bohrium is in the isotope 262Bh
A boriumot csak tudományos kutatási célokra használják.