คุณสมบัติ

CAS Number7439-89-6
PubChem CID23925
รัศมีอะตอม126
ปริมาณอะตอม7.1
มวลอะตอม55.845
บล็อกd
จุดเดือด2,861
Bulk Modulus
ประเภทโลหะทรานซิชัน
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์
สีสีเทา
รัศมีโควาเลนต์132
ความหนาแน่น7.874
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d6 4s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 14, 2
อิเล็กโตรเนกาติวิตี1.83
Electrons26
หมู่8
ความร้อนของการหลอมเหลว13.8
ความร้อนของการกลายเป็นไอ347
พลังงานไอออไนเซชัน7.902
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล55.845
Mass Number26
จุดหลอมเหลว1,538
ชื่อเหล็ก
นิวตรอน30
เลขอะตอม56
สถานะออกซิเดชัน-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
คาบ4
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน26
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ0.449
สัญลักษณ์Fe
สภาพนำความร้อน0.802
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก6.3%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล0.11%
Fe เหล็ก 26 55.845 8 4 d 26 1535.0 2750.0 [Ar] 4s2 3d6 2 8 14 2 7.86 6.3% Gray Cubic: Body centered 1.8 1.80 {"1":"762.5","2":"1561.9","3":"2957","4":"5290","5":"7240","6":"9560","7":"12060","8":"14580","9":"22540","10":"25290","11":"28000","12":"31920","13":"34830","14":"37840","15":"44100","16":"47206","17":"122200","18":"131000","19":"140500","20":"152600","21":"163000","22":"173600","23":"188100","24":"195200","25":"851800","26":"895161"} 763 15.7 125 +3,2 1.26 7.1 13.8 349.5 0.449 80.2 0 Solid, Ferromagnetic, Conductor, TransitionMetal, Metal, Stable, Natural EYE-ern Malleable, ductile, silvery-white metal. Fourth most abundant element in the earth's crust (56,300 ppm). Ninth most abundant element in the universe. Used in steel and other alloys. Essential for humans. It is the chief constituent of hemoglobin which carries oxygen in blood vessels. Its oxides are used in magnetic tapes and disks. Obtained from iron ores. Pure metal produced in blast furnaces by layering limestone, coke and iron ore and forcing hot gasses into the bottom. This heats the coke red hot and the iron is reduced from its oxides and liquified where it flows to the bottom 01z4tnBbsL0 Iron
By the 3rd century, the Chinese discovered that sulfur could be extracted from pyrite.

Indian alchemists wrote extensively about the use of sulfur in alchemical operations with mercury, from the eighth century AD onwards.

In 1777, Antoine Lavoisier helped convince the scientific community that sulfur was an element, not a compound. Known to the ancients; referred to in Genesis as brimstone 26 From the Anglo-Saxon word "iron" or "iren" (the origin of the symbol Fe comes from the Latin word "ferrum" meaning "iron").

Isotopes of Sulfur

Standard Atomic Weight

55.845(2)

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

54Fe 56Fe 57Fe 58Fe

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

45Fe 46Fe 47Fe 48Fe 49Fe 50Fe 51Fe 52Fe 53Fe 55Fe 59Fe 60Fe 61Fe 62Fe 63Fe 64Fe 65Fe 66Fe 67Fe 68Fe 69Fe 70Fe 71Fe 72Fe

Elemental sulfur is considered to be of low toxicity
เพนนิซิลินเป็นยาปฏิชีวนะที่ได้จากเชื้อราเพนนิซีเลียมซึ่งมีธาตุกำมะถันเป็นองค์ประกอบ
Sulfur's main commercial use is as a reactant in the production of sulfuric acid.

Sulfur is a component of black gunpowder, and is used in the vulcanization of natural rubber and a fungicide.

It is used to make sulfite paper and other papers, to fumigate fumigant, and to bleach dried fruits.

It is also used extensively in making phosphatic fertilizers.