คุณสมบัติ

CAS Number54085-16-4
PubChem CIDna
รัศมีอะตอม-
ปริมาณอะตอม-
มวลอะตอม[289]
บล็อกp
จุดเดือด150
Bulk Modulus
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน
โครงสร้างผลึก
สี
รัศมีโควาเลนต์143
ความหนาแน่น14
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
อิเล็กโตรเนกาติวิตี-
Electrons114
หมู่14
ความร้อนของการหลอมเหลวna
ความร้อนของการกลายเป็นไอna
พลังงานไอออไนเซชัน-
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล[289]
Mass Number114
จุดหลอมเหลว70
ชื่อฟลีโรเวียม
นิวตรอน173
เลขอะตอม287
สถานะออกซิเดชัน2, 4
คาบ7
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน114
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ-
สัญลักษณ์Fl
สภาพนำความร้อน-
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลกna
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาลna
Fl ฟลีโรเวียม 114 (289) 14 7 p 114 [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2 2 8 18 32 32 18 4 None 1 1.33 m 2.m AlphaEmission Metal, Radioactive, Synthetic, PoorMetal fX-gqFChAyk Flerovium
Curium was discovered by Glenn T. Seaborg, Ralph A. James and Albert Ghiorso in 1944 at the University of California, Berkeley.

It was produced by bombarding plutonium with alpha particles during the Manhattan Project.

Curium metal was produced only in 1951 by reduction of curium fluoride with barium. Curium is named after Madame Curie and her husband Pierre Curie 114 1998 Workers at the Nuclear Institute at Dubna, Russia Dubna, Russia Temporary systematic IUPAC nomenclature

Isotopes of Curium

Standard Atomic Weight

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

285Uuq 286Uuq 287Uuq 288Uuq 289Uuq

Curium is harmful due to its radioactivity
Curium accumulates in the bones, lungs and liver, where it promotes cancer
Curium is mainly used for scientific research purposes.

Curium is a common starting material for the production of higher transuranic elements and transactinides.

The most practical application of 244Cm is as α-particle source in the alpha particle X-ray spectrometers (APXS).