מאפיינים

CAS Number1333-74-0
PubChem CID783
רדיוס אטומי53
Atomic Volume14.4
מסה אטומי1.008
חסוםs
נקודת רתיחה‎-252.87
Bulk Modulus
קטגוריהיסודות אל-מתכתיים
מבנה גבישיפשוט משושה
צבע
רדיוס קוולנטי31
צפיפות החומר0
Electrical Resistivity
מבנה אלקטרוני1s1
Electrons per shell1
אלקטרושליליות2.2
Electrons1
קבוצה1
Heat of Fusion0.558
Heat of Vaporization0.452
Ionization Potential13.598
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
מסה1.008
Mass Number1
נקודת התכה‎-259.14
שםמימן
ניוטרונים0
מספר אטומי1
Oxidation States-1, 1
מחזור1
פאזהגז
Poisson Ratio
פרוטונים1
Shear Modulus
קיבול חום סגולי14.304
סמל כימיH
מוליכות חום0.002
Van der Waals radius
Young's Modulus
שכיחות
Abundance in Earth's crust0.15%
Abundance in Universe75%
H מימן 1 1.00794 1 1 s 1 -259.1 -252.9 1s1 1 0.0000899 0.15% Colorless Hexagonal 2.2 2.300 {"1":"1312.0"} 1312 72.8 37 ±1 2.08 14.1 0.05868 0.4581 14.304 0.1815 0 Gas, Diamagnetic, Stable, Natural, Nonmetal HI-dreh-jen Tasteless, colorless, odorless gas. The most abundant element in the universe. Tenth most abundant element in the earth's crust. Most hydrogen is used in the production of ammonia. Also used in balloons and in metal refining. Also used as fuel in rockets. Its two heavier isotopes are: deuterium (D) and tritium (T) used respectively for nuclear fission and fusion. Commercial quantities are produced by reacting superheated steam with methane or carbon. In lab work from reaction of metals with acid solutions or electrolysis. 6rdmpx39PRk Hydrogen
Neon was discovered in 1898 by the British chemists Sir William Ramsay and Morris W. Travers in London.

It was discovered when Ramsay chilled a sample of air until it became a liquid, then warmed the liquid and captured the gases as they boiled off.

After 1902, Georges Claude's company, Air Liquide, was producing industrial quantities of neon as a byproduct of his air liquefaction business. From the Greek word neos, new 1 1766 Henry Cavendish London, England From the Greek words "hydro" and "genes" meaning "water" and "generator"

Isotopes of Neon

Standard Atomic Weight

[1.00784,1.00811]

איזוטופים יציבים

1H 2D

איזוטופים לא יציבים

3T 4H 5H 6H 7H

Neon is not known to be toxic
In a vacuum discharge tube, neon glows reddish orange
Neon is often used in brightly lit advertising signs.

It is also used in vacuum tubes, high-voltage indicators, lightning arrestors, wave meter tubes, television tubes, and helium-neon lasers.

Liquid neon is used as a cryogenic refrigerant.