Americium

Americium (Am)

radioaktivní chemický prvek s atomovým číslem 95
Atomové číslo95
Atomová hmotnost243
Nukleonové číslo223
Skupina
Perioda7
Blokf
proton95 p+
neutron128 n0
elektron95 e-
Animated Bohrův model atomu of Am (Americium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
175 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
166 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
121 pm
Crystal Radius
135 pm
Van der Waalsův poloměr
244 pm
hustota
Atomic Radii Of The Elements: Americium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Am (Americium)
měrné skupenské teplo varu
238,5 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
284 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
Bohrův model atomu: Am (Americium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Am (Americium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Am (Americium)
Orbital Diagram of Am (Americium)
Oxidační číslo2, 3, 4, 5, 6, 7
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
1 449,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
0,6 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000515 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,00000001251 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,000704
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number39
Mendeleev Number26
Pettifor Number42
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
131 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
74
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo8S7/2
space group194 (P63/mmc)

Izotopy americia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy27
Natural Isotopes0

223Am

Nukleonové číslo223
neutronové číslo128
relativní atomová hmotnost
223,04584 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10 ± 9 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2015
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Am

Nukleonové číslo224
neutronové číslo129
relativní atomová hmotnost
224,046442 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Am

Nukleonové číslo225
neutronové číslo130
relativní atomová hmotnost
225,045508 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Am

Nukleonové číslo226
neutronové číslo131
relativní atomová hmotnost
226,04613 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Am

Nukleonové číslo227
neutronové číslo132
relativní atomová hmotnost
227,045282 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

228Am

Nukleonové číslo228
neutronové číslo133
relativní atomová hmotnost
228,046001 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

229Am

Nukleonové číslo229
neutronové číslo134
relativní atomová hmotnost
229,045282534 ± 0,000114169 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,8 ± 1,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2015
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Am

Nukleonové číslo230
neutronové číslo135
relativní atomová hmotnost
230,046025 ± 0,000153 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
40 ± 9 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2003
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)30%

231Am

Nukleonové číslo231
neutronové číslo136
relativní atomová hmotnost
231,045529 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Am

Nukleonové číslo232
neutronové číslo137
relativní atomová hmotnost
232,046613 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,31 ± 0,04 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.069%

233Am

Nukleonové číslo233
neutronové číslo138
relativní atomová hmotnost
233,046468 ± 0,000123 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,2 ± 0,8 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2000
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4.5%

234Am

Nukleonové číslo234
neutronové číslo139
relativní atomová hmotnost
234,047731 ± 0,000172 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,32 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.039%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0066%

235Am

Nukleonové číslo235
neutronové číslo140
relativní atomová hmotnost
235,047906478 ± 0,000056661 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,3 ± 0,6 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

236Am

Nukleonové číslo236
neutronové číslo141
relativní atomová hmotnost
236,049427 ± 0,000127 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,6 ± 0,1 m
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1998
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4%

237Am

Nukleonové číslo237
neutronové číslo142
relativní atomová hmotnost
237,049995 ± 0,000064 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
73,6 ± 0,8 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.975%
α (α emission)0.025%

238Am

Nukleonové číslo238
neutronové číslo143
relativní atomová hmotnost
238,051982531 ± 0,000063243 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
98 ± 3 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

239Am

Nukleonové číslo239
neutronové číslo144
relativní atomová hmotnost
239,053022729 ± 0,000002127 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,9 ± 0,1 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)99.99%
α (α emission)0.01%

240Am

Nukleonové číslo240
neutronové číslo145
relativní atomová hmotnost
240,055298374 ± 0,000014849 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
50,8 ± 0,3 h
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.9%

241Am

Nukleonové číslo241
neutronové číslo146
relativní atomová hmotnost
241,056827343 ± 0,000001195 Da
g-factor
0,64 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
432,6 ± 0,6 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
4,34 ± 0,05
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.6%

242Am

Nukleonové číslo242
neutronové číslo147
relativní atomová hmotnost
242,059547358 ± 0,000001199 Da
g-factor
0,3854 ± 0,0017
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
16,02 ± 0,02 h
spin1
nuclear quadrupole moment
-2,4 ± 0,4
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)82.7%
ϵ (electron capture)17.3%

243Am

Nukleonové číslo243
neutronové číslo148
relativní atomová hmotnost
243,061379889 ± 0,00000149 Da
g-factor
0,608 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,35 ± 0,009 ky
spin5/2
nuclear quadrupole moment
4,32 ± 0,06
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.7%

244Am

Nukleonové číslo244
neutronové číslo149
relativní atomová hmotnost
244,064282892 ± 0,0000016 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,01 ± 0,03 h
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

245Am

Nukleonové číslo245
neutronové číslo150
relativní atomová hmotnost
245,066452827 ± 0,000002024 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,05 ± 0,01 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

246Am

Nukleonové číslo246
neutronové číslo151
relativní atomová hmotnost
246,069774 ± 0,000019 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
39 ± 3 m
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

247Am

Nukleonové číslo247
neutronové číslo152
relativní atomová hmotnost
247,072092 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23 ± 1,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

248Am

Nukleonové číslo248
neutronové číslo153
relativní atomová hmotnost
248,075752 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

249Am

Nukleonové číslo249
neutronové číslo154
relativní atomová hmotnost
249,07848 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
Americium microscope

dějiny

objevitel nebo vynálezceG.T.Seaborg, R.A.James, L.O.Morgan, A.Ghiorso
místo objevu/vynálezuUnited States
datum objevu1945
etymologieNamed for the American continent, by analogy with europium.
výslovnostam-er-ISH-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants