Αμερικιο

Αμερικιο (Am)

Χημικό στοιχείο
Ατομικός Αριθμός95
Ατομικό βάρος243
Μαζικός αριθμός223
Ομάδα
Περίοδος7
Τομέαςf
πρωτόνιο95 p+
νετρόνιο128 n0
ηλεκτρόνιο95 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Am (Αμερικιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
175 pm
molar volume
covalent radius
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
121 pm
Crystal Radius
135 pm
Van der Waals radius
244 pm
πυκνότητα
Atomic Radii Of The Elements: Αμερικιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Am (Αμερικιο)
ενθαλπία εξάτμισης
238,5 kJ/mol
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
284 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Am (Αμερικιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Am (Αμερικιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 7s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Am (Αμερικιο)
Orbital Diagram of Am (Αμερικιο)
Αριθμός οξείδωσης2, 3, 4, 5, 6, 7
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
1.449,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery white
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
0,6 K
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,0000000515 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,00000001251 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,000704
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Hexagonal ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑκτινίδες, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number39
Mendeleev Number26
Pettifor Number42
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
131 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
74
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός8S7/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Americium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes27
Natural Isotopes0

223Am

Μαζικός αριθμός223
αριθμός νετρονίων128
σχετική ατομική μάζα
223,04584 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10 ± 9 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2015
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Am

Μαζικός αριθμός224
αριθμός νετρονίων129
σχετική ατομική μάζα
224,046442 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Am

Μαζικός αριθμός225
αριθμός νετρονίων130
σχετική ατομική μάζα
225,045508 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Am

Μαζικός αριθμός226
αριθμός νετρονίων131
σχετική ατομική μάζα
226,04613 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Am

Μαζικός αριθμός227
αριθμός νετρονίων132
σχετική ατομική μάζα
227,045282 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

228Am

Μαζικός αριθμός228
αριθμός νετρονίων133
σχετική ατομική μάζα
228,046001 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

229Am

Μαζικός αριθμός229
αριθμός νετρονίων134
σχετική ατομική μάζα
229,045282534 ± 0,000114169 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,8 ± 1,5 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2015
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Am

Μαζικός αριθμός230
αριθμός νετρονίων135
σχετική ατομική μάζα
230,046025 ± 0,000153 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
40 ± 9 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2003
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)30%

231Am

Μαζικός αριθμός231
αριθμός νετρονίων136
σχετική ατομική μάζα
231,045529 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Am

Μαζικός αριθμός232
αριθμός νετρονίων137
σχετική ατομική μάζα
232,046613 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,31 ± 0,04 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.069%

233Am

Μαζικός αριθμός233
αριθμός νετρονίων138
σχετική ατομική μάζα
233,046468 ± 0,000123 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,2 ± 0,8 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2000
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4.5%

234Am

Μαζικός αριθμός234
αριθμός νετρονίων139
σχετική ατομική μάζα
234,047731 ± 0,000172 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,32 ± 0,08 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.039%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0066%

235Am

Μαζικός αριθμός235
αριθμός νετρονίων140
σχετική ατομική μάζα
235,047906478 ± 0,000056661 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,3 ± 0,6 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

236Am

Μαζικός αριθμός236
αριθμός νετρονίων141
σχετική ατομική μάζα
236,049427 ± 0,000127 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,6 ± 0,1 m
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1998
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4%

237Am

Μαζικός αριθμός237
αριθμός νετρονίων142
σχετική ατομική μάζα
237,049995 ± 0,000064 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
73,6 ± 0,8 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.975%
α (α emission)0.025%

238Am

Μαζικός αριθμός238
αριθμός νετρονίων143
σχετική ατομική μάζα
238,051982531 ± 0,000063243 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
98 ± 3 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

239Am

Μαζικός αριθμός239
αριθμός νετρονίων144
σχετική ατομική μάζα
239,053022729 ± 0,000002127 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,9 ± 0,1 h
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)99.99%
α (α emission)0.01%

240Am

Μαζικός αριθμός240
αριθμός νετρονίων145
σχετική ατομική μάζα
240,055298374 ± 0,000014849 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
50,8 ± 0,3 h
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.9%

241Am

Μαζικός αριθμός241
αριθμός νετρονίων146
σχετική ατομική μάζα
241,056827343 ± 0,000001195 Da
g-factor
0,64 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
432,6 ± 0,6 y
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
4,34 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.6%

242Am

Μαζικός αριθμός242
αριθμός νετρονίων147
σχετική ατομική μάζα
242,059547358 ± 0,000001199 Da
g-factor
0,3854 ± 0,0017
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
16,02 ± 0,02 h
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
-2,4 ± 0,4
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)82.7%
ϵ (electron capture)17.3%

243Am

Μαζικός αριθμός243
αριθμός νετρονίων148
σχετική ατομική μάζα
243,061379889 ± 0,00000149 Da
g-factor
0,608 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,35 ± 0,009 ky
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
4,32 ± 0,06
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.7%

244Am

Μαζικός αριθμός244
αριθμός νετρονίων149
σχετική ατομική μάζα
244,064282892 ± 0,0000016 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,01 ± 0,03 h
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

245Am

Μαζικός αριθμός245
αριθμός νετρονίων150
σχετική ατομική μάζα
245,066452827 ± 0,000002024 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,05 ± 0,01 h
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

246Am

Μαζικός αριθμός246
αριθμός νετρονίων151
σχετική ατομική μάζα
246,069774 ± 0,000019 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
39 ± 3 m
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

247Am

Μαζικός αριθμός247
αριθμός νετρονίων152
σχετική ατομική μάζα
247,072092 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
23 ± 1,3 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

248Am

Μαζικός αριθμός248
αριθμός νετρονίων153
σχετική ατομική μάζα
248,075752 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)

249Am

Μαζικός αριθμός249
αριθμός νετρονίων154
σχετική ατομική μάζα
249,07848 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
Americium microscope

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόG.T.Seaborg, R.A.James, L.O.Morgan, A.Ghiorso
μέρος ανακάλυψηςUnited States
ημερομηνία ανακάλυψης1945
ΕτυμολογίαNamed for the American continent, by analogy with europium.
pronunciationam-er-ISH-i-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants