Ameryk

Ameryk (Am)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa95
Masa atomowa243
liczba masowa223
Grupa
Okres7
Blokf
Protony95 p+
Neutrony128 n0
Elektrony95 e-
Animated Model atomu Bohra of Am (Ameryk)

Właściwości

Promień atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
166 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
121 pm
Crystal Radius
135 pm
promień van der Waalsa
244 pm
gęstość
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Am (Ameryk)
ciepło parowania
238,5 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
284 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
Model atomu Bohra: Am (Ameryk)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Am (Ameryk)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f7 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Am (Ameryk)
Orbital Diagram of Am (Ameryk)
stopień utlenienia2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 449,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
0,6 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000515 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000001251 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,000704
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number39
Mendeleev Number26
Pettifor Number42
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
131 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
74
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe8S7/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Americium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy27
Radioactive Isotopes27

223Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
223,04584 ± 0,000322 Da
liczba masowa223
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10 ± 9 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

223Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

224Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
224,046442 ± 0,000429 Da
liczba masowa224
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

224Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

225Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
225,045508 ± 0,000429 Da
liczba masowa225
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

225Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

226Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
226,04613 ± 0,000322 Da
liczba masowa226
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

226Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

227Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
227,045282 ± 0,000215 Da
liczba masowa227
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

227Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

228Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
228,046001 ± 0,000215 Da
liczba masowa228
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

228Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

229Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
229,045282534 ± 0,000114169 Da
liczba masowa229
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,8 ± 1,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

229Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

230Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
230,046025 ± 0,000153 Da
liczba masowa230
g-factor
czas połowicznego rozpadu
40 ± 9 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2003
parzystość-

230Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)30%

231Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
231,045529 ± 0,000322 Da
liczba masowa231
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

231Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

232Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
232,046613 ± 0,000322 Da
liczba masowa232
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,31 ± 0,04 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

232Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.069%

233Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
233,046468 ± 0,000123 Da
liczba masowa233
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,2 ± 0,8 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość-

233Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)4.5%

234Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
234,047731 ± 0,000172 Da
liczba masowa234
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,32 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość-

234Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.039%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0066%

235Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
235,047906478 ± 0,000056661 Da
liczba masowa235
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 0,6 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

235Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

236Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
236,049427 ± 0,000127 Da
liczba masowa236
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,6 ± 0,1 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość-

236Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4%

237Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
237,049995 ± 0,000064 Da
liczba masowa237
g-factor
czas połowicznego rozpadu
73,6 ± 0,8 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

237Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.975%
α (α emission)0.025%

238Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
238,051982531 ± 0,000063243 Da
liczba masowa238
g-factor
czas połowicznego rozpadu
98 ± 3 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

238Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

239Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
239,053022729 ± 0,000002127 Da
liczba masowa239
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11,9 ± 0,1 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

239Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)99.99%
α (α emission)0.01%

240Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
240,055298374 ± 0,000014849 Da
liczba masowa240
g-factor
czas połowicznego rozpadu
50,8 ± 0,3 h
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

240Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.9%

241Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
241,056827343 ± 0,000001195 Da
liczba masowa241
g-factor
0,64 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
432,6 ± 0,6 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
4,34 ± 0,05
data odkrycia1949
parzystość-

241Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.6%

242Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
242,059547358 ± 0,000001199 Da
liczba masowa242
g-factor
0,3854 ± 0,0017
czas połowicznego rozpadu
16,02 ± 0,02 h
spin1
nuclear quadrupole moment
-2,4 ± 0,4
data odkrycia1949
parzystość-

242Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)82.7%
ϵ (electron capture)17.3%

243Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
243,061379889 ± 0,00000149 Da
liczba masowa243
g-factor
0,608 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
7,35 ± 0,009 ky
spin5/2
nuclear quadrupole moment
4,32 ± 0,06
data odkrycia1950
parzystość-

243Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.7%

244Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
244,064282892 ± 0,0000016 Da
liczba masowa244
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,01 ± 0,03 h
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

244Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

245Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
245,066452827 ± 0,000002024 Da
liczba masowa245
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,05 ± 0,01 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość+

245Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

246Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
246,069774 ± 0,000019 Da
liczba masowa246
g-factor
czas połowicznego rozpadu
39 ± 3 m
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

246Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

247Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
247,072092 ± 0,000107 Da
liczba masowa247
g-factor
czas połowicznego rozpadu
23 ± 1,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość

247Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

248Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
248,075752 ± 0,000215 Da
liczba masowa248
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

248Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

249Am

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
249,07848 ± 0,00032 Da
liczba masowa249
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

249Am Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
Americium microscope.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaG.T.Seaborg, R.A.James, L.O.Morgan, A.Ghiorso
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1945
etymologiaNamed for the American continent, by analogy with europium.
wymowaam-er-ISH-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants