Ameryk

Ameryk (Am)

95. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa95
Masa atomowa243
liczba masowa223
Grupa
Okres7
Blokf
proton95 p+
neutron128 n0
elektron95 e-
Animated Model atomu Bohra of Am (Ameryk)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
166 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
121 pm
Crystal Radius
135 pm
promień van der Waalsa
244 pm
gęstość
Atomic Radii Of The Elements: Ameryk0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Am (Ameryk)
ciepło parowania
238,5 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
284 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
Model atomu Bohra: Am (Ameryk)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Am (Ameryk)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Am (Ameryk)
Orbital Diagram of Am (Ameryk)
stopień utlenienia2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 449,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
0,6 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000515 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000001251 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,000704
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number39
Mendeleev Number26
Pettifor Number42
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
131 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
74
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe8S7/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Americium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy27
Natural Isotopes0

223Am

liczba masowa223
liczba neutronów128
względna masa atomowa
223,04584 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10 ± 9 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Am

liczba masowa224
liczba neutronów129
względna masa atomowa
224,046442 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Am

liczba masowa225
liczba neutronów130
względna masa atomowa
225,045508 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Am

liczba masowa226
liczba neutronów131
względna masa atomowa
226,04613 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Am

liczba masowa227
liczba neutronów132
względna masa atomowa
227,045282 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

228Am

liczba masowa228
liczba neutronów133
względna masa atomowa
228,046001 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

229Am

liczba masowa229
liczba neutronów134
względna masa atomowa
229,045282534 ± 0,000114169 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,8 ± 1,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Am

liczba masowa230
liczba neutronów135
względna masa atomowa
230,046025 ± 0,000153 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
40 ± 9 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2003
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)30%

231Am

liczba masowa231
liczba neutronów136
względna masa atomowa
231,045529 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Am

liczba masowa232
liczba neutronów137
względna masa atomowa
232,046613 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,31 ± 0,04 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.069%

233Am

liczba masowa233
liczba neutronów138
względna masa atomowa
233,046468 ± 0,000123 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,2 ± 0,8 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4.5%

234Am

liczba masowa234
liczba neutronów139
względna masa atomowa
234,047731 ± 0,000172 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,32 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.039%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0066%

235Am

liczba masowa235
liczba neutronów140
względna masa atomowa
235,047906478 ± 0,000056661 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 0,6 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

236Am

liczba masowa236
liczba neutronów141
względna masa atomowa
236,049427 ± 0,000127 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,6 ± 0,1 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4%

237Am

liczba masowa237
liczba neutronów142
względna masa atomowa
237,049995 ± 0,000064 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
73,6 ± 0,8 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.975%
α (α emission)0.025%

238Am

liczba masowa238
liczba neutronów143
względna masa atomowa
238,051982531 ± 0,000063243 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
98 ± 3 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

239Am

liczba masowa239
liczba neutronów144
względna masa atomowa
239,053022729 ± 0,000002127 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,9 ± 0,1 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)99.99%
α (α emission)0.01%

240Am

liczba masowa240
liczba neutronów145
względna masa atomowa
240,055298374 ± 0,000014849 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
50,8 ± 0,3 h
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.9%

241Am

liczba masowa241
liczba neutronów146
względna masa atomowa
241,056827343 ± 0,000001195 Da
g-factor
0,64 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
432,6 ± 0,6 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
4,34 ± 0,05
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.6%

242Am

liczba masowa242
liczba neutronów147
względna masa atomowa
242,059547358 ± 0,000001199 Da
g-factor
0,3854 ± 0,0017
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,02 ± 0,02 h
spin1
nuclear quadrupole moment
-2,4 ± 0,4
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)82.7%
ϵ (electron capture)17.3%

243Am

liczba masowa243
liczba neutronów148
względna masa atomowa
243,061379889 ± 0,00000149 Da
g-factor
0,608 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,35 ± 0,009 ky
spin5/2
nuclear quadrupole moment
4,32 ± 0,06
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.7%

244Am

liczba masowa244
liczba neutronów149
względna masa atomowa
244,064282892 ± 0,0000016 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,01 ± 0,03 h
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

245Am

liczba masowa245
liczba neutronów150
względna masa atomowa
245,066452827 ± 0,000002024 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,05 ± 0,01 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

246Am

liczba masowa246
liczba neutronów151
względna masa atomowa
246,069774 ± 0,000019 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
39 ± 3 m
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

247Am

liczba masowa247
liczba neutronów152
względna masa atomowa
247,072092 ± 0,000107 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23 ± 1,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

248Am

liczba masowa248
liczba neutronów153
względna masa atomowa
248,075752 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

249Am

liczba masowa249
liczba neutronów154
względna masa atomowa
249,07848 ± 0,00032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Americium microscope

historia

odkrywca lub wynalazcaG.T.Seaborg, R.A.James, L.O.Morgan, A.Ghiorso
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1945
etymologiaNamed for the American continent, by analogy with europium.
wymowaam-er-ISH-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants