Americium

Americium (Am)

chemický prvok s protónovým číslom 95
Protónové číslo95
Atómová hmotnosť243
Nukleónové číslo223
Skupina
Perióda7
Orbitálf
protón95 p+
Neutrón128 n0
elektrón95 e-
Animated Bohrov model atómu of Am (Americium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
175 pm
Mólový objem
Covalent Radius
166 pm
Metallic Radius
iónový polomer
121 pm
Crystal Radius
135 pm
Van der Waalsov polomer
244 pm
density
Atomic Radii Of The Elements: Americium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Am (Americium)
Merné skupenské teplo varu
238,5 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
284 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
Bohrov model atómu: Am (Americium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Am (Americium)
electron configuration[Rn] 5f7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Am (Americium)
Orbital Diagram of Am (Americium)
Oxidačné číslo2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
1 449,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
0,6 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000515 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,00000001251 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,000704
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number39
Mendeleev Number26
Pettifor Number42
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
131 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
74
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo8S7/2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Americium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy27
Natural Isotopes0

223Am

Nukleónové číslo223
neutrónové číslo128
Relatívna atómová hmotnosť
223,04584 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10 ± 9 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2015
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Am

Nukleónové číslo224
neutrónové číslo129
Relatívna atómová hmotnosť
224,046442 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Am

Nukleónové číslo225
neutrónové číslo130
Relatívna atómová hmotnosť
225,045508 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Am

Nukleónové číslo226
neutrónové číslo131
Relatívna atómová hmotnosť
226,04613 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Am

Nukleónové číslo227
neutrónové číslo132
Relatívna atómová hmotnosť
227,045282 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

228Am

Nukleónové číslo228
neutrónové číslo133
Relatívna atómová hmotnosť
228,046001 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

229Am

Nukleónové číslo229
neutrónové číslo134
Relatívna atómová hmotnosť
229,045282534 ± 0,000114169 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,8 ± 1,5 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2015
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Am

Nukleónové číslo230
neutrónové číslo135
Relatívna atómová hmotnosť
230,046025 ± 0,000153 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
40 ± 9 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2003
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)30%

231Am

Nukleónové číslo231
neutrónové číslo136
Relatívna atómová hmotnosť
231,045529 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Am

Nukleónové číslo232
neutrónové číslo137
Relatívna atómová hmotnosť
232,046613 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,31 ± 0,04 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.069%

233Am

Nukleónové číslo233
neutrónové číslo138
Relatívna atómová hmotnosť
233,046468 ± 0,000123 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,2 ± 0,8 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2000
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4.5%

234Am

Nukleónové číslo234
neutrónové číslo139
Relatívna atómová hmotnosť
234,047731 ± 0,000172 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,32 ± 0,08 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.039%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0066%

235Am

Nukleónové číslo235
neutrónové číslo140
Relatívna atómová hmotnosť
235,047906478 ± 0,000056661 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,3 ± 0,6 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

236Am

Nukleónové číslo236
neutrónové číslo141
Relatívna atómová hmotnosť
236,049427 ± 0,000127 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,6 ± 0,1 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1998
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4%

237Am

Nukleónové číslo237
neutrónové číslo142
Relatívna atómová hmotnosť
237,049995 ± 0,000064 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
73,6 ± 0,8 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.975%
α (α emission)0.025%

238Am

Nukleónové číslo238
neutrónové číslo143
Relatívna atómová hmotnosť
238,051982531 ± 0,000063243 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
98 ± 3 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

239Am

Nukleónové číslo239
neutrónové číslo144
Relatívna atómová hmotnosť
239,053022729 ± 0,000002127 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,9 ± 0,1 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.99%
α (α emission)0.01%

240Am

Nukleónové číslo240
neutrónové číslo145
Relatívna atómová hmotnosť
240,055298374 ± 0,000014849 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
50,8 ± 0,3 h
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.9%

241Am

Nukleónové číslo241
neutrónové číslo146
Relatívna atómová hmotnosť
241,056827343 ± 0,000001195 Da
g-factor
0,64 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
432,6 ± 0,6 y
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
4,34 ± 0,05
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.6%

242Am

Nukleónové číslo242
neutrónové číslo147
Relatívna atómová hmotnosť
242,059547358 ± 0,000001199 Da
g-factor
0,3854 ± 0,0017
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
16,02 ± 0,02 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
-2,4 ± 0,4
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)82.7%
ϵ (electron capture)17.3%

243Am

Nukleónové číslo243
neutrónové číslo148
Relatívna atómová hmotnosť
243,061379889 ± 0,00000149 Da
g-factor
0,608 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,35 ± 0,009 ky
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
4,32 ± 0,06
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.7%

244Am

Nukleónové číslo244
neutrónové číslo149
Relatívna atómová hmotnosť
244,064282892 ± 0,0000016 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,01 ± 0,03 h
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

245Am

Nukleónové číslo245
neutrónové číslo150
Relatívna atómová hmotnosť
245,066452827 ± 0,000002024 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,05 ± 0,01 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

246Am

Nukleónové číslo246
neutrónové číslo151
Relatívna atómová hmotnosť
246,069774 ± 0,000019 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
39 ± 3 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

247Am

Nukleónové číslo247
neutrónové číslo152
Relatívna atómová hmotnosť
247,072092 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23 ± 1,3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

248Am

Nukleónové číslo248
neutrónové číslo153
Relatívna atómová hmotnosť
248,075752 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

249Am

Nukleónové číslo249
neutrónové číslo154
Relatívna atómová hmotnosť
249,07848 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
β (β decay)
Americium microscope

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaG.T.Seaborg, R.A.James, L.O.Morgan, A.Ghiorso
miesto nálezuUnited States
dátum objavu1945
etymológiaNamed for the American continent, by analogy with europium.
pronunciationam-er-ISH-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants