Americij

Americij (Am)

chemical element with the atomic number of 95
Vrstno število95
Atomska teža243
Masno število223
Skupina
Perioda7
Blokf
proton95 p+
nevtron128 n0
elektron95 e-
Animated Bohrov model atoma of Am (Americij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
175 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
166 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
121 pm
Crystal Radius
135 pm
Van der Waalsov polmer
244 pm
density
Atomic Radii Of The Elements: Americij0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Am (Americij)
Izparilna toplota
238,5 kJ/mol
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
284 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
Bohrov model atoma: Am (Americij)
valence electron2
Lewis structure: Am (Americij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 7s2
Enhanced Bohrov model atoma of Am (Americij)
Orbital Diagram of Am (Americij)
Oksidacijsko stanje2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
1.449,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Silver
appearancesilvery white
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
0,6 K
Magnetizem
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000515 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,00000001251 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,000704
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaHeksagonalna ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaAktinoidi, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number39
Mendeleev Number26
Pettifor Number42
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
131 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
74
Neutron Mass Absorption
Kvantno število8S7/2
Prostorska skupina194 (P63/mmc)

Isotopes of Americium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes27
Natural Isotopes0

223Am

Masno število223
nevtronsko število128
relative atomic mass
223,04584 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10 ± 9 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2015
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Am

Masno število224
nevtronsko število129
relative atomic mass
224,046442 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Am

Masno število225
nevtronsko število130
relative atomic mass
225,045508 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Am

Masno število226
nevtronsko število131
relative atomic mass
226,04613 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Am

Masno število227
nevtronsko število132
relative atomic mass
227,045282 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

228Am

Masno število228
nevtronsko število133
relative atomic mass
228,046001 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

229Am

Masno število229
nevtronsko število134
relative atomic mass
229,045282534 ± 0,000114169 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,8 ± 1,5 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2015
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Am

Masno število230
nevtronsko število135
relative atomic mass
230,046025 ± 0,000153 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
40 ± 9 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2003
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)30%

231Am

Masno število231
nevtronsko število136
relative atomic mass
231,045529 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Am

Masno število232
nevtronsko število137
relative atomic mass
232,046613 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,31 ± 0,04 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1967
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.069%

233Am

Masno število233
nevtronsko število138
relative atomic mass
233,046468 ± 0,000123 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,2 ± 0,8 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2000
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4.5%

234Am

Masno število234
nevtronsko število139
relative atomic mass
234,047731 ± 0,000172 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,32 ± 0,08 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1967
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.039%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0066%

235Am

Masno število235
nevtronsko število140
relative atomic mass
235,047906478 ± 0,000056661 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,3 ± 0,6 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1996
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

236Am

Masno število236
nevtronsko število141
relative atomic mass
236,049427 ± 0,000127 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,6 ± 0,1 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1998
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4%

237Am

Masno število237
nevtronsko število142
relative atomic mass
237,049995 ± 0,000064 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
73,6 ± 0,8 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1970
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.975%
α (α emission)0.025%

238Am

Masno število238
nevtronsko število143
relative atomic mass
238,051982531 ± 0,000063243 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
98 ± 3 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

239Am

Masno število239
nevtronsko število144
relative atomic mass
239,053022729 ± 0,000002127 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
11,9 ± 0,1 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1949
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)99.99%
α (α emission)0.01%

240Am

Masno število240
nevtronsko število145
relative atomic mass
240,055298374 ± 0,000014849 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
50,8 ± 0,3 h
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1949
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.9%

241Am

Masno število241
nevtronsko število146
relative atomic mass
241,056827343 ± 0,000001195 Da
g-factor
0,64 ± 0,004
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
432,6 ± 0,6 y
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
4,34 ± 0,05
datum odkritja1949
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.6%

242Am

Masno število242
nevtronsko število147
relative atomic mass
242,059547358 ± 0,000001199 Da
g-factor
0,3854 ± 0,0017
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
16,02 ± 0,02 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
−2,4 ± 0,4
datum odkritja1949
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)82.7%
ϵ (electron capture)17.3%

243Am

Masno število243
nevtronsko število148
relative atomic mass
243,061379889 ± 0,00000149 Da
g-factor
0,608 ± 0,004
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,35 ± 0,009 ky
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
4,32 ± 0,06
datum odkritja1950
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.7%

244Am

Masno število244
nevtronsko število149
relative atomic mass
244,064282892 ± 0,0000016 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,01 ± 0,03 h
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1950
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

245Am

Masno število245
nevtronsko število150
relative atomic mass
245,066452827 ± 0,000002024 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,05 ± 0,01 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1955
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

246Am

Masno število246
nevtronsko število151
relative atomic mass
246,069774 ± 0,000019 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
39 ± 3 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1955
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

247Am

Masno število247
nevtronsko število152
relative atomic mass
247,072092 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
23 ± 1,3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1967
Parnost

decay modeJakost
β (β decay)100%

248Am

Masno število248
nevtronsko število153
relative atomic mass
248,075752 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)

249Am

Masno število249
nevtronsko število154
relative atomic mass
249,07848 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
β (β decay)
Americium microscope

zgodovina

odkritelj ali izumiteljG.T.Seaborg, R.A.James, L.O.Morgan, A.Ghiorso
nahajališčeUnited States
datum odkritja1945
etimologijaNamed for the American continent, by analogy with europium.
pronunciationam-er-ISH-i-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants