Америцијум

Америцијум (Am)

chemical element with the atomic number of 95
Атомски број95
Атомска маса243
Масени број223
Група
Периода7
Блокf
протон95 p+
неутрон128 n0
електрон95 e-
Animated Боров модел атома of Am (Америцијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
175 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
121 pm
Crystal Radius
135 pm
Ван дер Валсов радијус
244 pm
густина
Atomic Radii Of The Elements: Америцијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Am (Америцијум)
Топлота испаравања
238,5 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
284 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
Боров модел атома: Am (Америцијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Am (Америцијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 7s2
Enhanced Боров модел атома of Am (Америцијум)
Orbital Diagram of Am (Америцијум)
оксидациони број2, 3, 4, 5, 6, 7
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
1.449,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
0,6 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000515 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,00000001251 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,000704
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаАктиноиди, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number39
Mendeleev Number26
Pettifor Number42
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
131 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
74
Neutron Mass Absorption
квантни број8S7/2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Americium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи27
Natural Isotopes0

223Am

Масени број223
неутронски број128
атомска тежина
223,04584 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10 ± 9 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2015
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Am

Масени број224
неутронски број129
атомска тежина
224,046442 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Am

Масени број225
неутронски број130
атомска тежина
225,045508 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Am

Масени број226
неутронски број131
атомска тежина
226,04613 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Am

Масени број227
неутронски број132
атомска тежина
227,045282 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

228Am

Масени број228
неутронски број133
атомска тежина
228,046001 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

229Am

Масени број229
неутронски број134
атомска тежина
229,045282534 ± 0,000114169 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,8 ± 1,5 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2015
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Am

Масени број230
неутронски број135
атомска тежина
230,046025 ± 0,000153 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
40 ± 9 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2003
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)30%

231Am

Масени број231
неутронски број136
атомска тежина
231,045529 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Am

Масени број232
неутронски број137
атомска тежина
232,046613 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,31 ± 0,04 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.069%

233Am

Масени број233
неутронски број138
атомска тежина
233,046468 ± 0,000123 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,2 ± 0,8 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2000
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4.5%

234Am

Масени број234
неутронски број139
атомска тежина
234,047731 ± 0,000172 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,32 ± 0,08 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.039%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0066%

235Am

Масени број235
неутронски број140
атомска тежина
235,047906478 ± 0,000056661 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,3 ± 0,6 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

236Am

Масени број236
неутронски број141
атомска тежина
236,049427 ± 0,000127 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,6 ± 0,1 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1998
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4%

237Am

Масени број237
неутронски број142
атомска тежина
237,049995 ± 0,000064 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
73,6 ± 0,8 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.975%
α (α emission)0.025%

238Am

Масени број238
неутронски број143
атомска тежина
238,051982531 ± 0,000063243 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
98 ± 3 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

239Am

Масени број239
неутронски број144
атомска тежина
239,053022729 ± 0,000002127 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,9 ± 0,1 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)99.99%
α (α emission)0.01%

240Am

Масени број240
неутронски број145
атомска тежина
240,055298374 ± 0,000014849 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
50,8 ± 0,3 h
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.9%

241Am

Масени број241
неутронски број146
атомска тежина
241,056827343 ± 0,000001195 Da
g-factor
0,64 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
432,6 ± 0,6 y
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
4,34 ± 0,05
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.6%

242Am

Масени број242
неутронски број147
атомска тежина
242,059547358 ± 0,000001199 Da
g-factor
0,3854 ± 0,0017
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,02 ± 0,02 h
Спин1
nuclear quadrupole moment
-2,4 ± 0,4
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)82.7%
ϵ (electron capture)17.3%

243Am

Масени број243
неутронски број148
атомска тежина
243,061379889 ± 0,00000149 Da
g-factor
0,608 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,35 ± 0,009 ky
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
4,32 ± 0,06
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.7%

244Am

Масени број244
неутронски број149
атомска тежина
244,064282892 ± 0,0000016 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,01 ± 0,03 h
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

245Am

Масени број245
неутронски број150
атомска тежина
245,066452827 ± 0,000002024 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,05 ± 0,01 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

246Am

Масени број246
неутронски број151
атомска тежина
246,069774 ± 0,000019 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
39 ± 3 m
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

247Am

Масени број247
неутронски број152
атомска тежина
247,072092 ± 0,000107 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23 ± 1,3 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

248Am

Масени број248
неутронски број153
атомска тежина
248,075752 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

249Am

Масени број249
неутронски број154
атомска тежина
249,07848 ± 0,00032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Americium microscope

историја

откриоG.T.Seaborg, R.A.James, L.O.Morgan, A.Ghiorso
место открићаUnited States
датум открића1945
етимологијаNamed for the American continent, by analogy with europium.
изговорam-er-ISH-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants