อะเมริเซียม

อะเมริเซียม (Am)

chemical element with the atomic number of 95
เลขอะตอม95
มวลอะตอม243
เลขมวล223
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน95 p+
นิวตรอน128 n0
Electrons95 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Am (อะเมริเซียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
121 pm
Crystal Radius
135 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
244 pm
ความหนาแน่น
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Am (อะเมริเซียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
238.5 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
284 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Am (อะเมริเซียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Am (อะเมริเซียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f7 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Am (อะเมริเซียม)
Orbital Diagram of Am (อะเมริเซียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3, 4, 5, 6, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,449.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
0.6 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000515 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000001251 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.000704
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number39
Mendeleev Number26
Pettifor Number42
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
131 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
74
Neutron Mass Absorption
quantum number8S7/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Americium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร27
Radioactive Isotopes27

223Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
223.04584 ± 0.000322 Da
เลขมวล223
g-factor
ครึ่งชีวิต
10 ± 9 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

223Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

224Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
224.046442 ± 0.000429 Da
เลขมวล224
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

224Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

225Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
225.045508 ± 0.000429 Da
เลขมวล225
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

225Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

226Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
226.04613 ± 0.000322 Da
เลขมวล226
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

226Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

227Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
227.045282 ± 0.000215 Da
เลขมวล227
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

227Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

228Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
228.046001 ± 0.000215 Da
เลขมวล228
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

228Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

229Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
229.045282534 ± 0.000114169 Da
เลขมวล229
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.8 ± 1.5 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

229Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

230Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
230.046025 ± 0.000153 Da
เลขมวล230
g-factor
ครึ่งชีวิต
40 ± 9 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity-

230Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)30%

231Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
231.045529 ± 0.000322 Da
เลขมวล231
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

231Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

232Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
232.046613 ± 0.000322 Da
เลขมวล232
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.31 ± 0.04 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

232Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.069%

233Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
233.046468 ± 0.000123 Da
เลขมวล233
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.2 ± 0.8 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity-

233Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)4.5%

234Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
234.047731 ± 0.000172 Da
เลขมวล234
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.32 ± 0.08 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

234Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.039%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0066%

235Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
235.047906478 ± 0.000056661 Da
เลขมวล235
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 0.6 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity-

235Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

236Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
236.049427 ± 0.000127 Da
เลขมวล236
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.6 ± 0.1 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity-

236Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4%

237Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
237.049995 ± 0.000064 Da
เลขมวล237
g-factor
ครึ่งชีวิต
73.6 ± 0.8 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

237Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.975%
α (α emission)0.025%

238Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
238.051982531 ± 0.000063243 Da
เลขมวล238
g-factor
ครึ่งชีวิต
98 ± 3 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

238Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

239Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
239.053022729 ± 0.000002127 Da
เลขมวล239
g-factor
ครึ่งชีวิต
11.9 ± 0.1 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

239Am Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.99%
α (α emission)0.01%

240Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
240.055298374 ± 0.000014849 Da
เลขมวล240
g-factor
ครึ่งชีวิต
50.8 ± 0.3 h
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

240Am Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.9%

241Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
241.056827343 ± 0.000001195 Da
เลขมวล241
g-factor
0.64 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
432.6 ± 0.6 y
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
4.34 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

241Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.6%

242Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
242.059547358 ± 0.000001199 Da
เลขมวล242
g-factor
0.3854 ± 0.0017
ครึ่งชีวิต
16.02 ± 0.02 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
-2.4 ± 0.4
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

242Am Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)82.7%
ϵ (electron capture)17.3%

243Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
243.061379889 ± 0.00000149 Da
เลขมวล243
g-factor
0.608 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
7.35 ± 0.009 ky
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
4.32 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

243Am Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.7%

244Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
244.064282892 ± 0.0000016 Da
เลขมวล244
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.01 ± 0.03 h
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

244Am Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

245Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
245.066452827 ± 0.000002024 Da
เลขมวล245
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.05 ± 0.01 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

245Am Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

246Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
246.069774 ± 0.000019 Da
เลขมวล246
g-factor
ครึ่งชีวิต
39 ± 3 m
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

246Am Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

247Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
247.072092 ± 0.000107 Da
เลขมวล247
g-factor
ครึ่งชีวิต
23 ± 1.3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity

247Am Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

248Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
248.075752 ± 0.000215 Da
เลขมวล248
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

248Am Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

249Am

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
249.07848 ± 0.00032 Da
เลขมวล249
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

249Am Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Americium microscope.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์G.T.Seaborg, R.A.James, L.O.Morgan, A.Ghiorso
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1945
ศัพทมูลวิทยาNamed for the American continent, by analogy with europium.
pronunciationam-er-ISH-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants