Amerikyum

Amerikyum (Am)

Yapay olarak elde edilen element
Atom numarası95
Atom ağırlığı243
Kütle numarası223
Grup
Periyot7
Blokf
proton95 p+
nötron128 n0
elektron95 e-
Animated Bohr modeli of Am (Amerikyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
175 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
121 pm
Crystal Radius
135 pm
Van der Waals radius
244 pm
yoğunluk
Atomic Radii Of The Elements: Amerikyum0255075100125150175200225250pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Am (Amerikyum)
Buharlaşma ısısı
238,5 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
284 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
Bohr modeli: Am (Amerikyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Am (Amerikyum)
electron configuration[Rn] 5f7 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 7s2
Enhanced Bohr modeli of Am (Amerikyum)
Orbital Diagram of Am (Amerikyum)
Yükseltgenme seviyesi2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
1.449,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery white
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
0,6 K
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000515 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,00000001251 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,000704
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit altıgen ()
Kafes sabiti
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriAktinit, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number39
Mendeleev Number26
Pettifor Number42
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
131 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
74
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı8S7/2
Uzay grubu194 (P63/mmc)

Amerikyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar27
Natural Isotopes0

223Am

Kütle numarası223
nötron numarası128
Bağıl atom kütlesi
223,04584 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10 ± 9 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2015
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Am

Kütle numarası224
nötron numarası129
Bağıl atom kütlesi
224,046442 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Am

Kütle numarası225
nötron numarası130
Bağıl atom kütlesi
225,045508 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Am

Kütle numarası226
nötron numarası131
Bağıl atom kütlesi
226,04613 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Am

Kütle numarası227
nötron numarası132
Bağıl atom kütlesi
227,045282 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

228Am

Kütle numarası228
nötron numarası133
Bağıl atom kütlesi
228,046001 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

229Am

Kütle numarası229
nötron numarası134
Bağıl atom kütlesi
229,045282534 ± 0,000114169 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,8 ± 1,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2015
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

230Am

Kütle numarası230
nötron numarası135
Bağıl atom kütlesi
230,046025 ± 0,000153 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
40 ± 9 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2003
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)30%

231Am

Kütle numarası231
nötron numarası136
Bağıl atom kütlesi
231,045529 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Am

Kütle numarası232
nötron numarası137
Bağıl atom kütlesi
232,046613 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,31 ± 0,04 m
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.069%

233Am

Kütle numarası233
nötron numarası138
Bağıl atom kütlesi
233,046468 ± 0,000123 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,2 ± 0,8 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2000
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4.5%

234Am

Kütle numarası234
nötron numarası139
Bağıl atom kütlesi
234,047731 ± 0,000172 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,32 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.039%
β+ SF (β+-delayed fission)0.0066%

235Am

Kütle numarası235
nötron numarası140
Bağıl atom kütlesi
235,047906478 ± 0,000056661 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,3 ± 0,6 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1996
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

236Am

Kütle numarası236
nötron numarası141
Bağıl atom kütlesi
236,049427 ± 0,000127 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,6 ± 0,1 m
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1998
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)4%

237Am

Kütle numarası237
nötron numarası142
Bağıl atom kütlesi
237,049995 ± 0,000064 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
73,6 ± 0,8 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.975%
α (α emission)0.025%

238Am

Kütle numarası238
nötron numarası143
Bağıl atom kütlesi
238,051982531 ± 0,000063243 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
98 ± 3 m
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

239Am

Kütle numarası239
nötron numarası144
Bağıl atom kütlesi
239,053022729 ± 0,000002127 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,9 ± 0,1 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)99.99%
α (α emission)0.01%

240Am

Kütle numarası240
nötron numarası145
Bağıl atom kütlesi
240,055298374 ± 0,000014849 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
50,8 ± 0,3 h
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.9%

241Am

Kütle numarası241
nötron numarası146
Bağıl atom kütlesi
241,056827343 ± 0,000001195 Da
g-factor
0,64 ± 0,004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
432,6 ± 0,6 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
4,34 ± 0,05
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.6%

242Am

Kütle numarası242
nötron numarası147
Bağıl atom kütlesi
242,059547358 ± 0,000001199 Da
g-factor
0,3854 ± 0,0017
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
16,02 ± 0,02 h
spin1
nuclear quadrupole moment
-2,4 ± 0,4
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)82.7%
ϵ (electron capture)17.3%

243Am

Kütle numarası243
nötron numarası148
Bağıl atom kütlesi
243,061379889 ± 0,00000149 Da
g-factor
0,608 ± 0,004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,35 ± 0,009 ky
spin5/2
nuclear quadrupole moment
4,32 ± 0,06
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.7%

244Am

Kütle numarası244
nötron numarası149
Bağıl atom kütlesi
244,064282892 ± 0,0000016 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,01 ± 0,03 h
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

245Am

Kütle numarası245
nötron numarası150
Bağıl atom kütlesi
245,066452827 ± 0,000002024 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,05 ± 0,01 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

246Am

Kütle numarası246
nötron numarası151
Bağıl atom kütlesi
246,069774 ± 0,000019 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
39 ± 3 m
spin7
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

247Am

Kütle numarası247
nötron numarası152
Bağıl atom kütlesi
247,072092 ± 0,000107 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23 ± 1,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

248Am

Kütle numarası248
nötron numarası153
Bağıl atom kütlesi
248,075752 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)

249Am

Kütle numarası249
nötron numarası154
Bağıl atom kütlesi
249,07848 ± 0,00032 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
Americium microscope

tarih

kâşifi ya da mucidiG.T.Seaborg, R.A.James, L.O.Morgan, A.Ghiorso
keşif yeriUnited States
keşif veya buluş tarihi1945
köken bilimiNamed for the American continent, by analogy with europium.
telaffuzuam-er-ISH-i-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants