Beryllium

Beryllium (Be)

chemický prvek s atomovým číslem 4
Atomové číslo4
Atomová hmotnost9.0121831
Nukleonové číslo9
Skupina2
Perioda2
Bloks
proton4 p+
neutron5 n0
elektron4 e-
Animated Bohrův model atomu of Be (Beryllium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
105 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
102 pm
Metallic Radius
89 pm
iontový poloměr
16 pm
Crystal Radius
30 pm
Van der Waalsův poloměr
153 pm
hustota
1,85 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Beryllium0102030405060708090100110120130140150160pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
9,322699 eV/particle
Ionizační energie of Be (Beryllium)
měrné skupenské teplo varu
309 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
12,21 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
324 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 2
Bohrův model atomu: Be (Beryllium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Be (Beryllium)
elektronová konfigurace[He] 2s2
1s2 2s2
Enhanced Bohrův model atomu of Be (Beryllium)
Orbital Diagram of Be (Beryllium)
Oxidační číslo0, 1, 2
elektronegativita
1.57
Electrophilicity Index
0,5110145863657444 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
2 741,15 K
Teplota tání
1 560,15 K
critical pressure
critical temperature
5 205,15 K
trojný bod
vzhled
barva
Břidlicově šedá
vzhledwhite-gray metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000113 1/K
Molární tepelná kapacita
16,443 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
1,825 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
25 MS/m
rezistivita
0,00000003999999999998 m Ω
supravodivost
0,026 K
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000126 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,0000000001136 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,00002328
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
2,29 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
5,5 MPa
stlačitelnost
130 GPa
modul pružnosti ve smyku
132 GPa
modul pružnosti v tahu
287 GPa
Poissonova konstanta
0,032
rychlost zvuku
13 000 m/s
klasifikace
KategorieKovy alkalických zemin, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number77
Mendeleev Number75
Pettifor Number77
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
37,74 ± 0,03 a₀
C6 Dispersion Coefficient
227 a₀
allotrope
Účinný průřez
0,0092
Neutron Mass Absorption
0,00003
kvantové číslo1S0
space group194 (P63/mmc)

Izotopy beryllia

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy11
Natural Isotopes1

5Be

Nukleonové číslo5
neutronové číslo1
relativní atomová hmotnost
5,03987 ± 0,00215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

6Be

Nukleonové číslo6
neutronové číslo2
relativní atomová hmotnost
6,019726409 ± 0,000005848 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5 ± 0,3 zs
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1958
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
2p (2-proton emission)100%

7Be

Nukleonové číslo7
neutronové číslo3
relativní atomová hmotnost
7,016928714 ± 0,000000076 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
53,22 ± 0,06 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1938
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

8Be

Nukleonové číslo8
neutronové číslo4
relativní atomová hmotnost
8,005305102 ± 0,000000037 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
81,9 ± 3,7 as
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1932
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

9Be

Nukleonové číslo9
neutronové číslo5
relativní atomová hmotnost
9,012183062 ± 0,000000082 Da
g-factor
-0,78495333333333 ± 0,0000033333333333333
natural abundance
100
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0529 ± 0,0004
datum objevu1921
Narušení P-symetrie-

10Be

Nukleonové číslo10
neutronové číslo6
relativní atomová hmotnost
10,013534692 ± 0,000000086 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,387 ± 0,012 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

11Be

Nukleonové číslo11
neutronové číslo7
relativní atomová hmotnost
11,02166108 ± 0,000000255 Da
g-factor
-3,3632 ± 0,0016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,76 ± 0,07 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1958
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)3.3%
B-p0.0013%
β n (β-delayed neutron emission)

12Be

Nukleonové číslo12
neutronové číslo8
relativní atomová hmotnost
12,026922082 ± 0,000002048 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,46 ± 0,05 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1966
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

13Be

Nukleonové číslo13
neutronové číslo9
relativní atomová hmotnost
13,036134506 ± 0,000010929 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1 ± 0,7 zs
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1983
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)

14Be

Nukleonové číslo14
neutronové číslo10
relativní atomová hmotnost
14,04289292 ± 0,00014197 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,53 ± 0,27 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%
2n (2-neutron emission)5%
β t (β-delayed triton emission)0.02%
βα (β-delayed α emission)0.004%

15Be

Nukleonové číslo15
neutronové číslo11
relativní atomová hmotnost
15,053490215 ± 0,00017799 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
790 ± 270 ys
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2013
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)100%

16Be

Nukleonové číslo16
neutronové číslo12
relativní atomová hmotnost
16,061672036 ± 0,00017799 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
650 ± 130 ys
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
2n (2-neutron emission)100%
Beryllium nuggets 2
Electron shell de 004 Beryllium

dějiny

objevitel nebo vynálezceFredrich Wöhler, A.A.Bussy
místo objevu/vynálezuGermany/France
datum objevu1798
etymologieGreek: beryllos, "beryl" (a mineral).
výslovnostbeh-RIL-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
2,8 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,0000056 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,00000004 %
natural abundance (meteoroid)
0,0000029 %
natural abundance (Slunce)
0,00000001 %
Hojnost ve vesmíru
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3152
2s2.088